ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจ Forex factory คืออะไร วิเคราะห์อย่างไร

ปฏิทินข่าวForex factory

ปฏิทินข่าว Forex factory เป็นตารางข่าวเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศที่ออกรายงานโดยหน่วยงานเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง โดย ปฏิทินข่าว Forex factory ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลข่าวจากเว็บอื่น ๆ และนำมาเสนอรายงานข่าวให้กับนักเทรด

ในช่วงเวลาที่ข่าวออก นักเทรดหลายคนจะจ้องดูข่าว เพื่อคาดเดาราคาว่าจะขึ้นหรือลง การเคลื่อนไหวของราคา Forex ช่วงข่าวออก กับช่วงหลังข่าวออกมีผลแตกต่างกันมาก การทราบข่าวล่วงหน้าจึงเป็นเหมือนได้ข้อมูลที่ดีในการประกอบการตัดสินใจในการส่งคำสั่งเทรด

FOREXFACTORY

เว็บไซต์ FOREXFACTORY

เดิมเว็บไซต์ Forexfactory เป็นเว็บบอร์ดเกี่ยวกับ Forex ในต่างประเทศ การทำเนื้อหาให้บริการด้านข่าว Forex เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น จึงทำให้การใช้งาน Forexfactory เริ่มสูงมากขึ้น

ภายหลังได้มีการพัฒนาบริการต่าง ๆ เพิ่ม เช่น บริการข่าว บริการรีวิวโบรกเกอร์ Forex บริการติดตามนักเทรดที่มีผลการเทรดดี โดยมีข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงในการรีวิว

ปฏิทินข่าว forex factory คืออะไร

ข่าวของ Forexfactory นำเสนอข่าว รายงานข่าวประจำวันที่เกี่ยวข้องกับตลาด Forex โดยทำการลำดับความสำคัญของข่าวโดยใช้สี สีแดงสีเหลือ ตามลำดับ โดยจะมีราคาทำนาย และการเคลื่อนไหวของข่าวก่อนหน้า ซึ่งนักเทรดสามารถนำไปวิเคราะห์ในตลาด Forex ได้

ปฏิทินข่าว Forex Factory
ปฏิทินข่าว Forex factory

การวิเคราะห์ข่าวในตลาด Forex จะรอดูรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของข่าวที่สำคัญ ได้แก่ข่าวของสหรัฐอเมริกา ข่าวของอังกฤษ ข่าวของประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และข่าวเกี่ยวกับยุโรป ซึ่งก็คือ ข่าวของประเทศที่มีค่าเงินหลัก ๆ ในการเทรดนั่นเอง

การใช้งานปฏิทินข่าว

การใช้งานปฏิทินของForexfactory สามารถใช้ได้ง่าย แค่มองก็เข้าใจ โดยที่ไม่ต้องทำการวิเคราะห์อะไรมาก นอกจากจะช่วยบอกเราล่วงหน้าว่า ช่วงไหนจะมีข่าวแรงแล้ว จะทำให้เราคาดการได้ว่า จะดีหรือไม่ดีต่อเศรษฐกิจ โดยการใช้งานจะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

การจัดลำดับข่าว

ในการอ่านข่าวของForex Factory จะมีการจัดลำดับผลกระทบของข่าว นั่นคือ ข่าวแดง ข่าวส้ม และ ข่าวเหลือง โดยจัดลำดับสีตามปรากฏในภาพ

  • ข่าวแดง high impact expected
  • ข่าวส้ม med impact expected
  • ข่าวเหลือง impact expected
  • ข่าวเทา non-economic
ข่าว forexfactory
ระดับข่าวของ Forex

ข่าวแดงก็จะมีความรุนแรงมากที่สุด ข่าวส้มจะมีความรุนแรงรองลงมา การเทรด forex ก็ควรจะดูข่าวแดงและระวังให้มาก โดยเฉพาะข่าว นอนฟาร์ม

การดูตัวเลขเศรษฐกิจ

อีกจุดหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาของข่าว โดยจะต้องดูการทำนายเศรษฐกิจว่าส่งผลต่อค่าเงินอย่างไรบ้าง มีสัญลักษณ์ที่นักเทรดต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวดังต่อไปนี้

ข่าว Forexfactory การวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข่าว

ในภาพการวิเคราะห์ข่าว จะมีข้อมูลที่ให้อยู่ 3 ข้อมูล คือ

  • Actual คือข้อมูลที่ออกมาจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ
  • Forcast คือข้อมูลจากการทำนายของโปรแกรมของ forexfactory หรือหน่วยงานคาดการณ์เศรษฐกิจ
  • Previous คือ ตัวเลขของเดือน หรือ ปี ก่อนหน้าก่อนจะมาถึงรายงานปัจจุบัน
  • Graph คือ เราสามารถดูกราฟของราคาค่าเงินช่วงข่าวออกได้

จากตัวเลขชุดดังกล่าว เราจะพอทำนายได้โดยเทียบตัวเลขทำนาย เพราะตัวเลขทำนายจะออกก่อน เมื่อตัวเลขทำนายเป็นเกณฑ์ ข่าวออกมาแล้วตัวเลข Actual ที่ออกมา มากกว่าหรือน้อยกว่า มีผลต่อตัวเลขทำนายอย่างไร จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข่าวได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ผลของข่าวต่อตลาด FOREX

แล้วข่าวอะไรบ้างที่มีความสำคัญต่อการเทรด Forex ข่าวอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง เป็นอย่างไร

นอนฟาร์ม (Non-farm payroll)

ข่าว nonfarm payroll

เป็นข่าวการจ้างงานในภาคที่ไม่ใช่การเกษตร ทั้งประเทศสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับข่าวนี้ และมีความรุนแรงต่อการเคลื่อนไหวค่าเงินที่ลงท้ายด้วยค่าเงิน USD ตั้งแต่ EURUSD AUSD หรือ XAUUSD

ข่าวนอนฟาร์ม จะออกทุกวันศุกร์แรกของเดือน นักเทรดส่วนใหญ่จึงไม่เทรดวันศุกร์ เวลา 1 ทุ่มครึ่งตามเวลาไทย

ข่าวอัตราการว่างงาน

เป็นตัวเลขข่าวกาารว่างงานของประชาชน ที่ออกมาพร้อมกับข่าว non-farm ทำให้บรรยากาศของวันศุกร์แรกของเดือนเวลา 1 ทุ่มครึ่งยิ่งน่าสะทกสะท้านกันไปอีก

นักเทรดจำนวนมากกำไรจากเหตุการณ์นี้ นักเทรดจำนวนมากล้างพอร์ตจากเหตุการณ์นี้เช่นกัน เพราะว่าการว่างงานที่เพิ่มขึ้น คือ ประชาชนขาดรายได้ทำให้เศรษฐกิจไม่เติบโต

ข่าวอัตราดอกเบี้ย

ข่าวอัตราดอกเบี้ย เป็นข่าวที่ประกาศขึ้นมานาน ๆ ครั้ง แต่ส่งผลกระทบกับตลาด Forex เช่นเดียวกัน การประกาศอัตราดอกเบี้ย จะประกาศโดยธนาคารกลาง ของแต่ละประเทศ

โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีเวลาที่แน่นอน นักลงทุนจะต้องติดตามจาก forexfactory เองหรือมีแอพแจ้งเตือนข่าวก็ใช้ได้

เว็บข่าวอื่น ๆ

ปัจจุบันข่าวเศรษฐกิจมีบริการมากมาย ใน Exness มีปฏิทินข่าวของตัวเอง เว็บโบรกเกอร์แทบจะทุกโบรกเกอร์มีปฏิทินข่าวให้นักเทรดคอยเช็คข่าว หรือมีแอพเช็คข่าว ไม่ต้องมีจากแค่เว็บ Forexfactory เพียงเว็บเดียว

อย่างไรก็ตาม การทำนายราคาจากข่าวฟอเร็กซ์เป็นเรื่องยาก ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะทำนายได้ถูกต้อง แต่ก็เป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดด้วยกันเพราะว่าได้กำไรครั้งละมาก ๆ