NAS APP คืออะไร ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท update

Contents

ข้อมูลบริษัท

NAS APP หรือ แนสแอพ (นาสแอพ) เป็นบริษัทด้านการลงทุนโดยนำเสนอแนวคิดการลงทุนที่มีหลักประกันการขาดทุน โดยมีผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย NAS APP นำเสนอข้อมูลการลงทุนว่า มีแผนธุรกิจครอบคลุมตลาด เอเชีย ยุโรป อเมริกากลาง และภูมิภาคอื่น ๆ โดยผลิตภัณฑ์ที่ NASAPP ให้บริการแก่นักลงุทนได้แก่ ทองคำ ค่าเงิน (Forex) Spot ของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

คำเตือน: จากการวิเคราะห์ของน้องเป็ด NASAPP มีพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงนักลงทุน นักลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุน การลงทุนใด ๆ ที่รับประกันผลตอบแทนและรายได้ ผิดกฏหมายประเทศไทยตามพระราชกำหนดการกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527

เว็บไซต์ Blogspot แห่งหนึ่งอ้างว่า NAS APP ได้จดทะเบียนภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาส (SCB) หมายเลขจดทะเบียน SIA-F201 นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลว่า NAS Securities ยังเป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุนกับ HSBC Insurane Holding Limited

ข้อมูลทั่วไป NasApp

น้องเป็ดได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ NAS APP เบื้องต้นมาไว้ที่นี่เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ นักลงทุนในการหาข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบมาจากทั้งเว็บไทยและเว็บต่างประเทศ รวมทั้งทำการตรวจสอบ License ตามที่กล่าวอ้างโดยเว็บ Blogspot ที่ทำการโปรโมท NASAPP แล้ว

หลังจากทำการตรวจสอบ License ตามที่กล่าวว่าได้ลงทะเบียนกับประเทศ Bahamas แล้ว น้องเป็ดพบว่า ไม่มีการลงทะเบียนอย่างที่อ้างอิงไว้ในใบประกาศของ Securities Commission of Bahamas หรือ SCB อย่างที่ผู้ให้บริการกล่าวอ้าง

Forexduck.com

บริษัท นาส แอ็ป จำกัด จดทะเบียนภายใต้ธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ชื่อ บริษัท นาส แอ็ป จำกัด (NAS – APP CO., LTD.) หมายเลขจดทะเบียนธุรกิจ 0105564057006 โดยจดทะเบียนประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจซื้อขายเงินดิจิทัล หรือสินทรัพย์ดิจิทัล หมวดธุรกิจ : กิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน จดทะเบียนวันที่ 31 มีนาคม 2564

จากข้อมูลของ เพจ “Chinese Asia Crypto Scams -สแกมเมอร์จีนหลอกลงทุนเทรดคริปโตusdtลูกโซ่ต่างๆ” มีข้อมูลว่าเป็นแก๊งคนจีน โดยจ้างคนไทยเป็น Scammer หรือคนหลอกปั่นข่าวและทำการตลาดในไทย ซึ่งผลจากการสืบค้นข้อมูล ถ้าหากเราใช้ Google สืบค้นข้อมูลจากการตั้งค่าเป็นเว็บต่างประเทศ จะพบว่า ไม่ได้มีการทำการตลาดในประเทศอื่นอย่างที่ทาง NAS-APP กล่าวอ้าง

รูปแบบการให้บริการที่ปรากฏ

บริษัท NAS Securities แนะนำการลงทุนโดยเสนอเป็นโปรแกรมและแพ็คเกจต่าง ๆ ของการลงทุน โดยเสนอผลตอบแทนดังรูปแบบต่อไปนี้ค่ะ

Nas-app program

ข้อสังเกตุที่น้องเป็ดอยากให้ตั้งข้อสังเกตุคือ การแนะนำโปรแกรมการลงทุน เป็นการรับประกันการลงทุน โดยเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 62.78 USD โดยเสนอผลตอบแทนในการลงทุนต่อวันที่ 2 % ต่อวัน ซึ่งถ้าหากคิดเป็นต่อเดือนนั่นคือผลตอบแทน 60 % ต่อเดือนเลยทีเดียว

การรับประกันผลตอบแทน และการรับเงินต้นไปลงทุนนี้ เข้าข่ายผิดกฏหมาย “พระราชกำหนด การกู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527” โดยมีมาตราที่สำคัญดังนี้ค่ะ

  • มาตรา 3 กู้ยืมเงิน หมายความว่า รับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าในลักษณะของการรับฝาก การกู้ การยืม การจำหน่ายบัตรหรือสิ่งอื่นใด การรับเข้าเป็นสมาชิก การรับเข้าร่วมลงทุน การรับเข้าร่วมกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในลักษณะอื่นใด โดยผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคลอื่นจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรือตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก้ผู้ให้กู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการับเพื่อตนเอง หรือรับในฐานะตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้กู้ยืมเงินหรือของผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือฐานะอื่นใด และไม่ว่าการรับหรือจ่ายเงิน ทรัพย์สิน่ ผลประโยชน์อื่นใด หรือผลประโยชน์ตอบแทนนั้นจะกระทำด้วยวิธีการใด
  • มาตรา 4 ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏแก่บุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปว่า ในการกู้ยืมเงินตนหรือบุคคลใดจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฏหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้โดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า ตนหรือบุคคลนั้นจะนำเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือโดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าตนหรือบุคคลนั้นไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบด้วยกฏหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพียงพอที่จะนำมาจ่ายอัตรานั้นได้ และในการนั้นเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลใดได้กู้ยืมเงินไป ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

วีดีโอเปิดตัว NAS app

NAS app กับการโปรโมทบนการตลาดออนไลน์

NAS app มีการตลาด มีสายงาน มีการทำการตลาดมีกลุ่ม Facebook ค่ะ และทำการโฆษณาผ่าน Facebook คุณผู้อ่านสามารถเอาชื่อลองไปเสริชใน Search bar ของ Facebook จะพบกลุ่มสายงานทั่วไปเต็มไปหมดค่ะ

ประกาศรับสมัครงาน

กลุ่มสอนเทรดและแม่ทีม
ทำบุญบริจาคสร้างชื่อ

การทำงานจะมีการรับสมัคร มีแม่ข่าย มีสายงาน ซึ่งลักษณะการตลาดแบบนี้ มีกลุ่มงานดูแลลูกค้าและมีหลายสายงาน แล้วแต่คนชักชวนของแต่ละโปรแกรม

TimeLine Update แนสแอพ

เดือนเมษายน 2564

Nas-App แทรกซึมอยู่ในกลุ่มการเทรด เริ่มทำการแนะนำมาได้สักพัก และเริ่มมีชื่อเสียง ทำให้คนให้ความสนใจว่ามันดีหรือไม่ คนจึงเริ่มนำมาโพสต์ใน pantip เพื่อสอบถามความเห็นค่ะ

วันที่ 2 มิถุนายน 2564

เริ่มมีคนบิวท์ว่า ลงทุนแล้วทำกำไรได้ ส่วนตัวแล้วเทรดมา 3 เดือนกำไรทุกวัน

วันที่ 12 กันยายน 2564

มีการออกมาแก้ตัวรายประเด็นจากกระทู้พันทิปตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ NAS-App จากกระทู้ Pantip นี้ค่ะ โดยผู้ตอบอ้างตัวว่าเป็นคุณหมอ และมีการตอบประเด็นข้อสงสัยของทาง pantip เป็นรายข้อดังภาพต่อไปนี้ ส่วนใครอยากจะดูรายละเอียด น้องเป็ดเปิดวาร์ปให้แล้วค่ะ Nas App Smart Investor จะพบรายละเอียดการทำการตลาดออนไลน์ การโปรโมท สวยและรวยมากค่ะ

วันที่ 18 กันยายน 2564

สังคมออนไลน์ให้ความสนใจเมื่อจ่าพิชิต (Drama Addict) โพสต์ว่าว่าจะมีวงแชร์ล่มทำให้คนให้ความสนใจเรื่อง NAS-App จำนวนมาก มีคนหลังไมค์เข้าไปถามขอข้อมูลว่าตกลงเป็นแอพเลี้ยงวัวหรือเปล่า เป็นแอพเลี้ยงหมาหรือเปล่า หรือเลี้ยงอะไร ยอดแชร์พุ่งไป 7 พันแชร์ค่ะ

วันที่ 20 กันยายน 2564

หลังจาก Drama Addict โพสต์และมีการแชร์ออกไปเท่านั้นแหละค่ะ? คงมีคนเข้าใช้งานเยอะเกินไประบบถอนเงินล่มทันที คาดว่าคงจบแล้วค่ะ

มันก็มีคนได้และมีคนเสียจริง ๆ ค่ะสำหรับ NAS-App ลองดูกระทู้ pantip NAS app บินไปแล้วกับสายลม กระทู้นี้ได้ค่ะ

21 กันยายน 2564

ผู้เสียหายกว่า 6000 คนแห่ร้องเรียน NAS APP คาดประมาณการความเสียหาย 6 พันล้านบาท (มันจะเกินจริงไปรึเปล่านั่นคือ คนละ 1 ล้านบาท ผู้ที่เคยเป็นแม่ทีม ปัจจุบันเป็นผู้เสียหายร่วมด้วย บางคนมีอาชีพเป็นหมอ (จริงรึเปล่าไม่รู้เช่นกันค่ะ) อ่านเพิ่มเติมได้ตามข่าว

ประเด็นเข้าข่ายหลอกลวงของ NAS APP

น้องเป็ดได้รวบรวมประเด็นที่คิดว่า NAS APP เข้าข่ายหลอกลวง โดยนำเสนอเป็นรายข้อ ลองมาดูกันว่า NAS App น่าเชื่อถือหรือไม่ค่ะ

1. ความไม่น่าเชื่อถือของ Website

NAS APP มีเว็บไซต์ 2 เว็บ คือ nas-app.com และ nas-financial.vip ซึ่งรูปลักษณ์ฟังค์ชั่นการใช้งานเหมือนเว็บไซต์ที่ทำแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลการลงทุนมีน้อยมาก ขนาดของ Font หรือเมนูก็ไม่ได้สัดส่วน เหมือนสร้างเว็บมาเพื่อให้มีข้อมูลเอาไปแสดงต่อนักลงทุน แต่ทำได้ไม่เรียบร้อย น้องเป็ดถือว่า “งานหยาบค่ะ” ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่

นอกจากนี้เว็บที่ใช้โปรโมทในประเทศไทยที่เป็นตัวแทน ยังเป็นเว็บจาก Blogspot เพราะว่า ไม่สามารถติดตามตัวตนที่แท้จริงได้ค่ะ Blogspot มันไม่มีการลงทะเบียน URL ค่ะ แถมไม่ลงทุนอะไรเลย มันทำให้ขาดความน่าเชื่อถือค่ะ

2. บริษัทอะไรมีข้อมูลหมายเลขจดทะเบียน 2 เลข

จากคำกล่าวอ้างของ NAS app และมีการทำการตลาดผ่าน Blogspot ซึ่งเป็นเว็บบล็อกฟรีที่ไม่มีการจดทะเบียน Domain พบว่าให้ข้อมูลเลขจดทะเบียนผ่านตลาดหลักทรัพย์ Bahamas คือ SIA F201 ซึ่งนั่นคือเว็บ Blogspot ขณะที่เว็บทางการให้ข้อมูลเลขจดทะเบียนคือ SIA-F154

ซึ่งการให้ข้อมูลลักษณะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลข หรือมีการตกลงกันที่ไม่ดีของข้อมูลทำให้ข้อมูลผิดพลาดได้

3. พอไปตรวจสอบกับ SCB ของ Bahasmasแล้วไม่มี

เพื่อให้ข้อมูลแน่นไปอีก น้องเป็ดจึงทำการตรวจสอบกับ Security Commission of Bahamas ใครอยากรู้สามารถตรวสอบได้ค่ะ โดยหน้าเว็บของเค้าจะมี license อยู่ 3 ประเภทสามารถเอาชื่อบริษัท หรือหมายเลขจดทะเบียนที่เขาให้มาไปเช็คดูได้ค่ะ แต่น้องเป็ดดูแล้วไม่มี

4. การอ้างอิงใบอนุญาตที่แสดงบนเว็บ

NAS App แสดงใบอนุญาตบนเว็บไซต์ไว้ 2 ตัว คือ ใบอนุญาตของไทยและใบอนุญาตของ Bahamas ซึ่งก็อย่างที่น้องเป็ดบอกค่ะว่า การสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนเกินกว่าผลตอบแทนของธนาคารในประเทศไทย นั้น ผิดกฏหมายแล้วใบอนุญาตมันจะถูกได้ยังไง

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเงินของไทย
ใบอนุญาตการลงทุนจาก Bahamas

ข้อสังเกตุอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเติมจากใบอนุญาตนี้คือ ชื่อไม่เหมือนกันนะค๊ะ ต้องระวังให้มากค่ะ ซึ่งเป็นไปได้ว่ามีการตกแต่ง

4. ใบอนุญาตบน Blogspot ไม่เหมือนกัน

จากประเด็นข้อ 3 น้องเป็ดสังเกตุว่าบน Blogspot มีใบ Certificate ที่ไม่เหมือนกับบนเว็บไซต์ VIP ซึ่งมันแปลก ๆ อยู่นะ ข้อมูลบน web blogspot ไม่เหมือนกัน

5. คำกล่าวอ้างที่น่าสงสัย

การร่วมมือกันกับบริษัทที่ชื่อว่า HSBC Insurance Holdings Limited  ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับธนาคารของอังกฤษที่ชื่อ HSBC หรือไม่ แต่ชื่อก็ไม่น่าใช่แล้วค่ะ เลยทำการนำไปตรวจสอบกับ Google แล้วจะพบว่า มันไม่มีข้อมูลเรื่องนี้อยู่

6. ประเด็นอื่น ๆ

นอกจากข้อสงสัยที่กล่าวมาแล้ว ยัง! ยังไม่จบค่ะ มันยังมีข้อสงสัยข้ออื่น ๆ อยู่ ลองมาดูกัน

  • ประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับ NAS app ยังมีอีกค่ะเช่น ตกลงจะใช้ปีก่อตั้งปีไหนแน่ ในใบประกาศบอก 2006 แต่ในเว็บบอก 2014 ไม่รู้จะเชื่อใครดีเลย
  • ผู้อ่านสามารถตรวจสอบ NAS App ได้โดยการเอาข้อมูล HSBC กับ NAS App ไปค้นในชื่อภาษาอังกฤษค่ะ คือ ตั้งค่าการค้นหาในภูมิภาคอื่น ๆ จะพบว่า มันไม่ปรากฏข้อมูลอะไรเลย และไม่มีข้อมูลบน Google ของฐานข้อมูลนอกประเทศไทย

NAS App บน pantip

ความเห็นเกี่ยวกับ Exness ที่มีการพูดถึงบนเว็บบอร์ดพันทิป Pantip ซึ่งบ่งบอกความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้บริการจริง ซึ่งมันคือการรีวิว เราจึงทำการรวบรวมส่วนหนึ่งมา ดังนี้

NASAPP ที่เป็นที่พูดถึง แต่กลับมีข้อน่าสงสัยเพียบ

pantip.com

Nas app นี้โกงไหมครับมีคนเคยเล่นยัง

กระทู้คำถามNas appนี้ควรลงทุนด้วยดีไหมครับมีความเสี่ยงที่จะเป็นมิจฉาชีพรึป่าว

Pantip.com

สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคน ก่อนอื่นอยากแชร์ประสบการณ์การเล่นหุ่นของแอพนาสแอพมาฝากนะคะ เขาเคลมว่าเล่นในประกันจะสามารถเคลมเงินได้ถ้าหากเล่นพลาดไปแลเวหกไม้หรือคือหกครั้งนะคะ แต่คือเวบเล่นหุ่นอะนะเราก็เล่นสักพักเบิกถอนได้ปกติแต่จะถูกหักห้าเปอร์เซนต์ต่อครั้งโอเคไม่เป็นไร ต่อด้วยความว่ามันไม่มีปัญหาเลยเล่นนอกประกันความเสี่ยงก็มีนะคะ พอรับได้เพราะอยากได้มากกว่า 7-9เหรียญต่อวัน อันนี้ยอมรับว่าเขาบอกว่ามันเสียงเราก็ไม่คิดว่าจะเสี่ยงแบบนี้นะคะ ดั่งนั้นได้อัดวีดีโอตอนเล่นตลอด  มันแปลกตรงที่ตอนนับถอยหลังเนี่ยแต้มเราไม่ได้เสียแต่ผลสรุปเราขาดทุนตลอดคือแบบอียังวะอยากโพสคลิปมากเลยนะคะ มีใครโดนบ้างช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยคะ มันจะไม่สเถียนช่วงสรุปยอดบ่อยขนาดนี้เลยหรือ เราขาดทุนเพราะตามยอด และสมทบยอดมากขึ้น ผลคือเราควรจะได้แต่มันหักติดลบยอดตลอด ถ้าใครจะเล่นของตัวนี้เพื่อจะเทรดเองไม่แนะนำนะคะ มีแอฟไหนที่เทรดเองและไม่สรุปผลจนน่าเกียดบ้างไหมคะ พอแนะนำได้ไหมเอ่ย ขอบคุณล่วงหน้าคะ มีภาพมาให้ดูด้วยนะคะเพื่อเราอธิบายไม่ดีเท่าที่ต้องการสื่อออกมานะคะ แต่ต้องแอดไลน์มานะคะ

pantip.com

ขอถามว่าใครรู้จัก nas-app.com บ้างไม๊ครับ

ลบรายะเอียดละกันครับ กลัวหาว่าเป็นหน้าม้า

pantip.com

อ่านรีวิวโบรกเกอร์ Forex ของน้องเป็ด