swift code คือ, bank code , bic code คือ อะไร SWIFT Code ดูตรงไหน

Swift code คือ

1 SWIFT SC

Swift code คือ รหัสมาตรฐานสากลสำหรับธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ สำหรับธนาคาร ว่าด้วยมาตรฐาน ISO เป็นการใช้ระบุตัวตนของธนาคารทั่วโลกหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

Swift code สามารถเรียกได้อีกหลายชื่อ ได้แก่ Bank Code, หมายเลข Swift, Bank Code Swift, Swift Bic, Bic Code, และ BICs โดยที่สามารถเรียกอย่างไรก็ได้ เป็นที่เข้าใจในระดับสากล อย่างไรก็ตาม ยังมีรหัสอื่น ๆ ที่ใช้เป็นมาตรฐานการระบุตัวตนของธนาคาร ตัวอย่างเช่น IBAN code

หน่วยงานที่กำหนด SWIFT Code

2 หน่วยงานที่กำหนด SWIFT Code

หน่วยงานที่เป็นผู้กำหนด SWIFT Code ให้กับธนาคารทั่วโลก คือ องค์กร SWIFT เป็นหน่วยงานตามกฎหมายของประเทศเบลเยียม ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่างธนาคารทั่วโลก และเป็นผู้กำหนด ISO 9362 Business Identifier Codes (BICs)

 • เจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ “SWIFTNet” และบริการให้กับสถาบันการเงินทั่วโลก
 • เครือข่ายการส่งข้อความขององค์กร SWIFT เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบการชำระเงินทั่วโลก
 • SWIFT ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการของ “ข้อความที่มีคำสั่งการชำระเงินระหว่างสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม
 • องค์กรไม่ได้จัดการบัญชีในนามของบุคคลหรือสถาบันการเงิน และไม่ได้เก็บเงินจากบุคคลที่สาม
 • หลังจากเริ่มการชำระเงินแล้ว จะต้องชำระผ่านระบบการชำระเงินธนาคาร
 • ในบริบทของการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน ขั้นตอนนี้มักเกิดขึ้นผ่านบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องซึ่งสถาบันการเงินมีร่วมกัน
 • SWIFT เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี Sibos ซึ่งมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมบริการทางการเงินโดยเฉพาะ

กระบวนการของธนาคารในการโอนเงินระหว่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไปของ SWIFT

หน่วยงาน SWIFT เป็นสหกรณ์ อยู่ภายใต้กฎหมายของเบลเยียม สมาชิกคือสถาบันการเงินต่าง ๆ

สำนักงานใหญ่

ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ La Hulpe ประเทศเบลเยียม ใกล้ ๆ กับกรุงบรัสเซลส์

ปีก่อตั้ง

3 พฤษภาคม 1973

ประธาน SWIFT

Yawar Shah จากปากีสถาน

CEO SWIFT

Javier Pérez-Tasso จากสเปน

ประวัติหน่วยงาน

SWIFT ก่อตั้งขึ้นในกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ภายใต้การนำของซีอีโอชาวสวีเดนคนแรก Carl Reuterskiöld (พ.ศ. 2516-2532) ซึ่งเป็นอดีตพนักงานของ Skandinaviska Enskilda Banken ของ Wallenberg และได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร 239 แห่งใน 15 ประเทศ

 • ก่อนก่อตั้ง SWIFT ธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศได้รับการสื่อสารผ่าน Telex ซึ่งเป็นระบบสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการเขียนและอ่านข้อความด้วยตนเอง
 • จัดตั้งขึ้นด้วยความกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากหน่วยงานเอกชนและอเมริกันเต็มรูปแบบเพียงแห่งเดียวควบคุมกระแสการเงินทั่วโลก ซึ่งก่อนหน้านี้คือ First National City Bank (FNCB) ของนิวยอร์ก
 • ต่อมาคือ Citibank ในการตอบสนองต่อโปรโตคอลของ FNCB คู่แข่งของ FNCB ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ผลักดัน “ระบบการส่งข้อความทางเลือกที่สามารถแทนที่ผู้ให้บริการสาธารณะและเร่งกระบวนการชำระเงิน”
 • SWIFT เริ่มสร้างมาตรฐานสำหรับธุรกรรมทางการเงินและระบบประมวลผลข้อมูลที่ใช้ร่วมกันและเครือข่ายการสื่อสารทั่วโลกที่ออกแบบโดย Logica และพัฒนาโดย Burroughs Corporation
 • ขั้นตอนการดำเนินงานขั้นพื้นฐานและกฎสำหรับความรับผิดมีขึ้นในปี 2518 และมีการส่งข้อความแรกในปี 2520
 • ศูนย์ปฏิบัติการระหว่างประเทศ (นอกยุโรป) แห่งแรกของ SWIFT เปิดตัวโดยผู้ว่าการรัฐจอห์น เอ็น. ดาลตันแห่งเวอร์จิเนียในปี 2522

ศูนย์ปฏิบัติการของ SWIFT

เครือข่ายการส่งข้อความระหว่างประเทศที่ปลอดภัยของ SWIFT ดำเนินการจากศูนย์ข้อมูลสามแห่ง ได้แก่

 • สหรัฐอเมริกา จัดเก็บข้อความโซนมหาสมุทรแอตแลนติก
 • เนเธอร์แลนด์ จัดเก็บข้อความโซนยุโรป
 • สวิตเซอร์แลนด์ จัดเก็บข้อความโซนยุโรปและนอกยุโรป
 • ฮ่องกง ศูนย์ควบคุมและสั่งการ

SWIFT ใช้สายเคเบิลสื่อสารใต้น้ำเพื่อส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยศูนย์ข้อมูลทั้ง 3 แห่ง มีข้อมูลชุดเดียวกันแบบ เกือบ Real Time หากศูนย์ข้อมูลแห่งใดแห่งหนึ่งเกิดขัดข้อง อีกศูนย์หนึ่งจะสามารถจัดการกับข้อความของเครือข่ายทั้งหมดได้

มาตรฐานอุตสาหกรรมการเงิน

SWIFT เป็นหน่วยงานจดทะเบียนสำหรับมาตรฐาน ISO ต่อไปนี้

 • ISO 9362: 1994 การธนาคาร – ข้อความโทรคมนาคมของธนาคาร – รหัสระบุธนาคาร
 • ISO 10383: 2003 หลักทรัพย์และเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง – รหัสสำหรับการแลกเปลี่ยนและการระบุตลาด (MIC)
 • ISO 13616: 2003 การลงทะเบียน IBAN
 • ISO 15022: 1999 Securities – Scheme สำหรับข้อความ (Data Field Dictionary) (แทนที่ ISO 7775)
 • ISO 20022-1:2004 บริการทางการเงิน
 • ISO 20022-2:2007 บริการทางการเงิน

การอ่านความหมาย Swift Code

3 การอ่านความหมาย Swift Code

SWIFT CODE มีความยาว 8 – 11 ตัว ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข เช่น SCBLTHBX หรือ KASITHBKXXX โดยความหมายของแต่ละตัวจะให้ความหมายดังต่อไปนี้

Swift code

ตัวอย่างรหัส KASITHBK

การอ่านรหัส SWIFT Code มีดังนี้

 • ตัวที่ 1 – 4 คือ รหัสของธนาคาร เช่น KASI = Kasikornbank
 • ตัวที่ 5 – 6 คือ รหัสประเทศ เช่น TH = Thailand
 • ตัวที่ 7 – 8 คือ รหัสบอกเมือง เช่น BK = Bangkok
 • 3 ตัวสุดท้าย คือ รหัสสาขาธนาคาร

ทำไม SWIFT Code ถึงได้รับความนิยม

การโอนเงินระหว่างประเทศในช่วงแรกนั้น ใช้การโอนแบบระบบ correspondent banking ผ่านสายโทรเลข ซึ่งธนาคารผู้ส่งเงินและธนาคารผู้รับเงินใช้สื่อสารคำสั่งในการโอนเงินระหว่างกัน ระบบนี้มีจุดบอดคือดำเนินการได้ช้ามาก

ปี 2516 ได้มีการกำหนดมาตรฐานในการรับส่งข้อความที่รวดเร็วกว่าระบบโทรเลขหลายเท่าตัว เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้า ธนาคารหลายแห่งในยุโรปและสหรัฐได้รวมกลุ่มกันสร้างระบบสื่อสารระหว่างธนาคาร ระบบ SWIFT โดยมีรูปแบบข้อความเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ธนาคารสมาชิกสามารถรับส่งข้อความทางการเงินระหว่างประเทศได้รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นมาตรฐานสากลเดียวกัน

การรับส่ง SWIFT Code ระหว่างธนาคารในปัจจุบันมีจำนวนมากถึง 42 ล้านข้อความต่อวัน ความเสถียรของระบบ SWIFT Code สูงถึง 99.999% นับว่าเป็นตัวเลขที่สร้างความอุ่นใจให้กับผู้โอนและผู้รับโอนระหว่างประเทศ

SWIFT Code มีความสำคัญมากในการโอนเงินระหว่างประเทศ ดังนั้น บางครั้งสิทธิ์การเข้าถึงและใช้งาน SWIFT Code ถูกนำมาต่อรองทางการเมืองระหว่างประเทศ เพื่อข่มขู่ในการตัดช่องทางการทำธุรกิจและกิจกรรมการโอนเงิน หรือเรียกว่า คว่ำบาตร

ข้อดีและข้อเสียของ SWIFT Code

SWIFT Code ถึงแม้จะมีธนาคารที่ใช้งานอย่างแพร่หลายครอบคลุม 200 ประเทศทั่วโลก ธนาคารมากกว่า 11,000 แห่ง ก็มีข้อดีและข้อเสีย ดังต่อไปนี้

ข้อดี SWIFT Code

 • ดำเนินการได้อย่างปลอดภัย ด้วยระบบที่มีความผิดพลาดน้อยเพียง 0.0001%
 • รวดเร็ว เนื่องจาก SWIFT Code มีการระบุทั้งชื่อธนาคาร, ประเทศ, เมือง, และสาขา ครบจบในตัวเอง
 • เหมาะกับธุรกิจใหญ่ ๆ ที่ต้องโอนเงินระหว่างประเทศจำนวนมาก ๆ

ข้อเสีย SWIFT Code

 • ค่าธรรมเนียมสูง บางครั้งค่าธรรมเนียมรวมหากมีการส่งต่อหลายธนาคารอาจสูงถึง 28%
 • ระยะเวลาดำเนินการ 3-5 วันทำการ เนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งมีช่วงเวลาทำการแตกต่างกันตาม Time Zone
 • ไม่เหมาะกับการขายของออนไลน์

ปัจจุบัน SWIFT ได้เปิดตัวบริการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ที่เรียกว่า “Global Payments Innovation” (GPI) บริการดังกล่าวได้รับการยอมรับจากธนาคาร 165 แห่ง และความรวดเร็วในการชำระเงินให้เสร็จสิ้นครึ่งหนึ่งภายใน 30 นาที เท่านั้น อย่างไรก็ตามระบบใหม่นี้ยังไม่แพร่หลาย

SWIFT Code ธนาคารในประเทศไทย ดูตรงไหน

SWIFT Code ธนาคารกรุงเทพ

 • Bank Name : Bangkok Bank Public Company Limited (BBL)
 • SWIFTCODE : BKKBTHBK

SWIFT Code ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • Bank Name : Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY)
 • SWIFTCODE : AYUDTHBK

SWIFT Code ธนาคารกสิกรไทย

 • Bank Name : KASIKORNBANK Public Company Limited (KBANK)
 • SWIFTCODE : KASITHBK

SWIFT Code ธนาคารกรุงไทย

 • Bank Name : Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB)
 • SWIFTCODE : KRTHTHBK

SWIFT Code ธนาคารไทยพาณิชย์

 • Bank Name : Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB)
 • SWIFTCODE : SICOTHBK

SWIFT Code ธนาคารทหารไทยธนชาต

 • Bank Name : TMBThanachart Bank Public Company Limited (TTB)
 • SWIFTCODE : TMBKTHBK

SWIFT Code ธนาคารออมสิน

 • Bank Name : GOVERNMENT SAVINGS BANK (GSB)
 • SWIFTCODE : GSBATHBK

SWIFT Code ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 • Bank Name : Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)
 • SWIFTCODE : BAABTHBK

SWIFT Code ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์

 • Bank Name : Standard Chartered Bank (Thailand)
 • SWIFTCODE : SCBLTHBX

SWIFT Code ธนาคารยูโอบี (UOB)

 • Bank Name : United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
 • SWIFTCODE : UOVBTHBK

SWIFT Code ธนาคาร CIMB Thai

 • Bank Name : CIMB Thai Bank PCL (CIMB)
 • SWIFTCODE : UBOBTHBK

SWIFT Code ธนาคาร Citibank Thailand

 • Bank Name : CITIBANK N.A.
 • SWIFTCODE : CITITHBX

SWIFT Code ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 • Bank Name : Kiatnakin Phatra Bank
 • SWIFTCODE : KKPBTHBK

ตาราง SWIFT CODE ธนาคารไทย

รหัส SWIFT Code ของธนาคารที่ให้บริการในประเทศไทย ดังตารางต่อไปนี้

ชื่อธนาคาร

ตัวย่อภาษาอังกฤษ

SWIFT CODE ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ

BBL

BKKBTHBK

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

BAY

AYUDTHBK

ธนาคารกสิกรไทย

KBANK

KASITHBK

ธนาคารกรุงไทย

KTB

KRTHTHBK

ธนาคารไทยพาณิชย์

SCB

SICOTHBK

ธนาคารทหารไทยธนชาต

TTB

TMBKTHBK

ธนาคารออมสิน

GSB

GSBATHBK

ธนาคาร ธ.ก.ส

BAAC

BAABTHBK

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์

SCBLTHBX

SCBLTHBX

ธนาคารยูโอบี

UOB

UOVBTHBK

ธนาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

CIMB Thai

UBOBTHBK

ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย

CITIBANK

CITITHBX

ธนาคารเกียรตินาคิน

KIFITHB

KIFITHB1

รหัสระบุธนาคารอื่น ๆ

นอกจากรหัส Swift Code แล้วยังมีรหัสอื่น ๆที่ใช้ในการระบุตัวตนของธนาคารอีก ได้แก่ Routing Number และ IBAN Code โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Routing number คือ

Routing number มีอีกชื่อหนึ่งว่า ABA number เป็นตัวเลข 9 หลัก ที่ใช้ในการโอนเงินภายในอเมริกา โดยเมื่อเราอยู่ที่อเมริกา และต้องการโอนเงินให้กับบัญชีอื่น ๆ ให้กับบัญชีอื่นในอเมริกา ต้องใช้ routing number คู่กับเลขที่บัญชีของธนาคารนั้น

รหัส IBAN คืออะไร

IBAN คือ เลขที่บัญชีของผู้รับเงินที่มีบัญชีเปิดกับธนาคารในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และตะวันอออกกลาง การโอนเงินไปยังภูมิภาคเหล่านี้ หรือให้คนที่อยู่ในภูมิภาคเหล่านี้จะต้องมีหมายเลข IBAN ควบคู่กันด้วย ขณะที่ในประเทศไทยจะใช้ Swift code แทน

 • IBAN ย่อมาจาก International Bank Account Number
 • ประเทศที่ไม่ได้ใช้ Swift code จะใช้ IBAN ในการระบุแทน