หนังสือวิเคราะห์ทางเทคนิค การอ่านกราฟ

หมวดนี้คือ การรวบรวมหนังสือการวิเคราะห์ทางเทคนิคทุกรูปแบบที่มีแจกฟรีในอินเตอร์เนท เพื่อให้เทรดเดอร์ได้ฝึกฝนทักษะและเป็นแหล่งความรู้ฟรีในการเรียนรู้เพิ่มความรู้ทักษะทางด้านการเงิน

การเทรดที่ดีเริ่มจากหนังสือที่ดี ลองโหลดไปอ่านสักเล่ม จะพบว่าความรู้ดีดีและฟรีก็มีเหมือนกัน