ค่านิยมองค์กร คืออะไร มีอะไรบ้าง วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร มีอะไรบ้าง ต่างกันอย่างไร ค่านิยมมีผลต่อวัฒนธรรมอย่างไร

ค่านิยมองค์กร คืออะไร ค่านิยมองค์กร (Organizational Val … Read more

กลยุทธ์ราคา คืออะไร กลยุทธ์การปรับราคาสินค้า กลยุทธ์ตั้งราคาตามกลุ่มผู้บริโภค  การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร์ ตามกลุ่มสินค้า

กลยุทธ์ราคา คืออะไร กลยุทธ์ราคา (Price strategy) คือ วิ … Read more

ทฤษฎี การตั้งราคาสินค้า คืออะไร การตั้งราคามีกี่แบบ อะไรบ้าง ทฤษฎีการตั้งราคาเศรษฐศาสตร์

ทฤษฎี การตั้งราคาสินค้า คืออะไร ทฤษฎีการตั้งราคาสินค้า … Read more