Imbalance คืออะไร Forex เทรด Imbalance ยังไง

Imbalance คือ อะไร

Imbalance คืออะไร

Imbalance คือ ความไม่สมดุลระหว่าง คน Buy กับ คน Sell ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของราคา เมื่อราคาเกิดความขัดแย้ง ทำให้ พฤติกรรมราคาสามารถคาดเดาทิศทางได้ค่อนข้างแน่นอน

รูปแบบของ Imbalance

รูปแบบของ Imbalance มี 2 รูปแบบ คือ

 • Bullish Imbalance
 • Bearish Imbalance

Bullish Imbalance

รูปแบบ Bullish Imbalance คือ ตลาดมีผู้ซื้อ มากกว่าผู้ขาย ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่สังเกตุได้

Bearish Imbalance

รูปแบบ Bearish Imbalance คือ ตลาดมีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ ทำให้เกิดการเคลื่อ่นไหวของราคาที่สังเกตุได้

ช่วงสะสมของ Accumulation

วิธีการวิเคราะห์ Imbalance ในตลาด Forex

การวิเคราะห์ Imbalance คือ การดูว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งนั้น เป็นแท่งยาว และเต็ม โดยมีไส้เทียนของแท่งก่อนหน้า กินเข้ามาในพื้นที่ของตัวเทียนที่เราเลือกหรือไม่

เงื่อนไขของการดู Imbalance

 • แท่งเทียน เป็นแท่งเทียนยาว ถ้าขึ้นเป็น Bullish ถ้าลงเป็น Bearish
 • มีไส้เทียนก่อนหน้า หรือ หลังจากนี้ กินเข้ามาในตัวเทียน
 • พื้นที่ที่กินเข้ามาเรียกว่า Imbalance

ตัวอย่างดังต่อไปนี้

เงื่อนไขของการดู Imbalance

ความไม่ Balance ระหว่าง Buyer กับ Seller

สาเหตุที่เราเรียกมันว่า Imbalance คือ มันไม่ได้เป็นความไม่สมดุลกับ Buy กับ Seller เพียงอย่างเดียว แต่วเพราะว่ามันคือความไม่สมดุลของตลาด

เช่น ถ้าหากว่า ราคาขึ้นแล้วไม่มีคนขายออกมา ทำให้ราคาขึ้นอย่างรวดเร็ว และตรงกันข้าม ถ้าหากราคาลงอย่างรวดเร็ว แล้วไม่มีคนมาซื้อจำนวนมาก จะทำให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว

แต่ จะสังเกตุได้ว่า ราคาลงอย่างรวดเร็ว แล้วจะมีไส้เทียนสวนขึ้นมาได้อย่างไร แล้วไส้เทียนกินพื้นที่เข้าไปในแท่งก่อนหน้า ด้วย นั่นแหละคือความไม่สมดุลของตลาด

 ความแตกต่างระหว่าง Imbalance กับ Inefficiency

จากข้อมูลกล่าวว่า Imbalance ในตลาดสร้างขึ้นจาก สถาบันหรือรายใหญ่ ทำการแทรกแซงราคา หรือทำกำไร ที่สะสม มา หรือ บางครั้งเป็นการพยายามล้างผู้เล่นอื่นออกจากตลาด ทำให้ราคาเคลื่อนไหวผิดทิศทาง ความตั้งใจ (Stop loss hunting)

การทำแบบนี้ทำให้ราคาดีดกลับไปจุดที่สวนทางกับเทรนด์รุนแรง ซึ่งไม่แตกต่างจาก Gap ซึ่งการเทรดแบบนี้ ทำให้ตลาดมีสภาพคล่องสูง การเคลื่อนไหวของราคารุนแรง

แตกต่างจากตลาดไม่มีประสิทธิภาพ คือ การที่ตลาดมีปริมาณเทรดน้อย รับข้อมูลด้านเดียว กราฟจะไม่มีไส้ และเคลื่อนไหวรุนแรง กราฟถ่างรุนแรง หรือมีไส้รุนแรง ซึ่ง บางครั้งสามารถเห็นได้ในคู่ที่ไม่ค่อยมีการเทรดมากนัก ทำให้ Spread ถ่าง นั่นเรียกว่า ตลาดไม่มีประสิทธิภาพ หรือ inefficiency market

Imbalance ส่งอิทธิพลต่อตลาดรุนแรงได้ยังไง

เนื่องจากที่ Imbalance ส่งผลตลาดรุนแรง มันจึงมาจากสถาบันการเงิน หรือ Smart Money เป็นส่วนใหญ่และส่วนหนึ่งอยู่ใน SMC Trading มันจึงทำให้ราคาเคลื่อนไหวรุนแรง เพราะว่า จำนวนเงินของพวก Smart Money มีจำนวนมาก

วิธีใช้ Imbalance ในตลาด Forex

สำหรับการใช้งาน Imbalance ในตลาด Forex มีดังต่อไปนี้

 • ระบุเงื่อนไข Imbalance ขาขึ้น หรือ ขาลง
 • ต้องมีแท่งลง หรือขึ้น 3 แท่ง
 • มีแท่งต้องเป็นลง หรือ ขึ้น 3 แท่งติดกัน ไม่มีการแทรก
 • พื้นที่ Imbalance จะถูกใช้เป็นแนวรับราคา หรือ แนวต้านของราคา เป็นจุดเข้าเทรด และ Stop loss

วิธีใช้ Imbalance ในตลาด Forex

ที่มา

 • https://phantomtradingfx.com/trading/what-is-imbalance-forex-trading-patterns/
 • https://www.youtube.com/watch?v=1B3tUP7r3Dg
 • https://www.youtube.com/watch?v=kkroJVqOBLE