FXGT.com โบนัสฟรี 30 USD ไม่ต้องฝากเงิน

FXGT.com โบนัสฟรี 30 USD

รายละเอียดโบนัส

โบนัสต้อนรับฟรี 30 USD มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ลูกค้าเปิดบัญชีจริง ยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น
 • ลูกค้ายังไม่เคยทำการฝากเงิน
 • ลูกค้าที่เปิดบัญชี Mini หรือ Standard+ เท่านั้น
 • กำไรถอนได้ไม่จำกัด

เงื่อนไขโบนัสฟรี 30 USD

เงื่อนไขสำหรับรับโบนัสฟรี 30 USD มีดังนี้

 • โบนัส 30 USD ไม่ต้องฝากเงิน
 • ยืนยันตัวตนภายใน 30 วันที่ลงทะเบียน
 • โบนัสเข้าสู่บัญชีแบบอัตโนมัติ

ประเภทบัญชีที่สามารถรับโบนัสฟรี 30 USD

ประเภทบัญชีที่สามารถรับโบนัสฟรี ได้แก่

 • บัญชี Mini
 • บัญชี Standard+

การถอนกำไรจากโบนัสฟรี

การถอนกำไรจากโบนัสฟรี ต้องทำการเทรดปริมาณขั้นต่ำ 2 GTLot หรือปริมาณเท่ากับ 200,000 USD

รอยัลตี้โบนัส 25%

รายละเอียดรอยัลตี้โบนัส 25%

รอยัลตี้โบนัส 25% มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 • โบนัส 25% สูงสุดไม่จำกัด
 • ฝากหลายครั้งได้จนจบโปรโมชั่น
 • โบนัสไม่สามารถถอนออกได้
 • กำไรจากโบนัสสามารถถอนออกได้

ประเภทบัญชีที่สามารถรับรอยัลตี้โบนัส 25%

รอยัลตี้โบนัส 25% กำหนดให้ประเภทบัญชีที่สามารถรับโบนัสได้ 2 ประเภทบัญชี ดังนี้

 • บัญชี Mini
 • บัญชี Standard+

วิธีการรับโบนัสรอยัลตี้ 25%

โบนัสทั้งหมด มีวิธีการรับโบนัส 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 • เปิดบัญชีและยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์
 • ฝากเงินเข้า FXGT.com Wallet
 • โอนเงินจาก Wallet เข้าสู่บัญชีเทรด
 • โบนัสจะเข้าสู่บัญชีเทรดอัตโนมัติ

เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับเต็ม

โปรโมชั่นโบนัสทั้งหมดมีเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับเต็ม ดังต่อไปนี้

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับระหว่างบริษัทกับลูกค้าของบริษัท (นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา) ที่มีบัญชีเทรด MT5 ที่ใช้งานอยู่และมีสิทธิ์ได้รับเครดิตการซื้อขายและ/หรือยอดเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นใดที่ได้มาจากโปรโมชั่นใดๆ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า” หรือ “คุณ” หรือ “ผู้เข้าร่วม”)
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง แก้ไข ลบหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดเมื่อใดก็ได้ โดยหากมีการแก้ไข เงื่อนไขและข้อตกลง ของโปรโมชั่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การเปลี่ยนแปลง”) บริษัทจะโพสต์ เงื่อนไขและข้อตกลง ของโปรโมชั่นที่อัปเดตผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ข้อกำหนดที่แก้ไขทั้งหมดจะมีผลทันทีตั้งแต่วินาทีที่โพสต์อย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ของบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชันเวอร์ชั่นอัปเดตจะมีผลผูกพันทางกฎหมายกับทั้งสองฝ่ายเมื่อคุณเข้าถึง เข้าสู่ระบบ หรือใช้บัญชีที่มีอยู่ของคุณ
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดรายชื่อประเทศที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ดังนั้นในบางประเทศอาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมด และบางประเทศอาจไม่มีโปรโมชั่นใด ๆ
 4. การตัดสินใจว่าจะให้โบนัสและ/หรือรางวัลแก่ลูกค้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โปรโมชั่นโบนัสที่บริษัทนำเสนอสามารถมอบให้กับลูกค้าที่ได้รับเลือกทั้งในรูปแบบของเครดิตการซื้อขายหรือยอดเงินสด (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “เครดิต”) โปรโมชั่นรางวัลสามารถมอบให้กับลูกค้าที่ได้รับเลือกในรูปแบบของความรู้ การสมัครสมาชิก VPS แล็ปท็อป นาฬิกา หรือรางวัลอื่นใดที่บริษัทตัดสินใจตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “รางวัล”)
 5. การให้เครดิต และ/หรือ รางวัลใด ๆ สามารถมอบให้กับลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ หากลูกค้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของโปรโมชั่นใด ๆ ในกรณีที่มีโบนัส และ/หรือ รางวัลตามจำนวนที่กำหนดสำหรับลูกค้าที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับแต่ละโปรโมชั่นตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทหรือสื่อการตลาดใดๆ ของบริษัท โบนัสและ/หรือรางวัลจะมอบให้กับลูกค้าบนพื้นฐานของ “มาก่อนได้ก่อน” การจับรางวัลและรูปแบบอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นสมควร
 6. เครดิตและ/หรือรางวัลใด ๆ ที่มอบให้กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นใด ๆ ไม่สามารถถอนออกได้ ความพยายามใด ๆ ในการโอนออกจากบัญชีซื้อขาย MT5 จริงของคุณไปยัง e-wallet ของคุณ (รวมถึงผลกำไร) จะส่งผลให้มีการลบกำไรทันที
 7. โบนัสใดๆ ที่ได้รับจะปรากฏเป็นเครดิตการซื้อขายในส่วนเครดิต และจำนวนเงินที่ฝากจะปรากฏเป็นยอดคงเหลือในบัญชีการซื้อขายของคุณ กำไรหรือขาดทุนใดๆ ที่เกิดจากการปิดสถานะใด ๆ จะสะท้อนให้เห็นในยอดคงเหลือก่อน เมื่อไม่มียอดคงเหลืออีกต่อไป การเสียใดๆ จะถูกหักออกจากเครดิต
 8. เมื่อได้รับโบนัสและ/หรือรางวัลในรูปแบบของเครดิตการซื้อขายแล้ว ลูกค้าสามารถใช้มันเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายเท่านั้น ในกรณีที่มีการมอบโบนัสและ/หรือรางวัลในรูปแบบของเครดิต ลูกค้าสามารถใช้มันเพื่อการซื้อขายหรือถอนออกได้ กำไรที่ทำหลังจากการซื้อขายด้วยเครดิตสามารถถอนได้
 9. โบนัสและ/หรือรางวัลไม่สามารถโอนไปยังบัญชีซื้อขาย MT5 จริงอื่นใดที่ลูกค้าถืออยู่หรือบัญชีซื้อขาย MT5 จริงของลูกค้ารายอื่นหรือมอบสิทธิ์ช่วงให้กับบุคคลที่สาม
 10. อัตราที่กำหนด/คงที่ เปอร์เซ็นต์ ขีดจำกัด สินทรัพย์ เงื่อนไข/ข้อกำหนดการซื้อขาย ประเภทบัญชีซื้อขาย วันที่และระยะเวลา สถานที่ และ/หรือลักษณะอื่นใดของโปรโมชันใดๆ (“ข้อกำหนด”) จะระบุไว้ใต้แท็บโปรโมชัน และ/หรือสื่อการตลาดใด ๆ ที่ผลิตโดยบริษัท ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของบริษัท
 11. โปรโมชั่นนี้จัดทำขึ้นตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ หรือเพิ่มเติม และด้วยวิธีอื่นใดที่ทำให้เงื่อนไข และ/หรือ ข้อกำหนด และ/หรือ ลักษณะของโปรโมชั่นแตกต่างไปจากนี้ เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. หากไม่สามารถดำเนินการส่งเสริมการขายได้ตามแผน เนื่องจากเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปัญหาหรือความผิดปกติทางเทคนิค หรือตราสารที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ถูกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่น
 13. โปรโมชั่นจะใช้ต่อลูกค้าหนึ่งราย ดังนั้น หากลูกค้ามีบัญชีซื้อขาย MT5 หลายบัญชีในสกุลเงินเดียวกันหรือต่างกัน ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับเครดิตและ/หรือรางวัลเฉพาะในบัญชีแรกที่ลงทะเบียนสำหรับโปรโมชั่น ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น เว้นแต่สามารถเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้มากกว่าหนึ่งครั้งตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เช่น โบนัสรอยัลตี้ซึ่งสามารถมอบให้กับลูกค้าได้หลายครั้งตามการโอนเข้าติดต่อกัน
 14. ในกรณีที่เครดิต และ/หรือ รางวัลอื่นใดจะมอบให้กับลูกค้าตามคะแนนที่ได้รับ และ/หรือ การซื้อขายล็อต และ/หรือ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน หลังจากนั้นจะถูกนับสะสมจากบัญชีซื้อขาย MT5 จริงทั้งหมดของลูกค้า .
 15. เครดิตที่ได้มาจากโบนัสใด ๆ จะถูกมอบให้กับลูกค้าเพียงครั้งเดียว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์ของบริษัท (เช่น เครดิตจากโบนัสรอยัลตี้ที่มอบให้กับลูกค้าในแต่ละครั้งที่ทำการโอนเงินจาก e-wallet ไปยังบัญชีจริงติดต่อกันในบัญชีซื้อขาย MT5)
 16. เครดิตที่ได้มาจากโบนัสใด ๆ จะถูกเครดิตในสกุลเงินหลักของบัญชีซื้อขาย MT5 จริงของลูกค้า และ/หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
 17. เครดิตสามารถหักออกจากบัญชีซื้อขาย MT5 จริงของลูกค้าได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 18. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธ ระงับ หรือถอนเครดิตและ/หรือ รางวัลอื่นใดจากลูกค้าที่ได้รับจากโปรโมชั่นใดๆ และ/หรือ ยุติบัญชีซื้อขาย MT5 จริงของลูกค้า และ/หรือ ยกเลิก การเข้าร่วมโปรโมชั่นใด ๆ หากบริษัทสงสัยหรือตัดสินว่าลูกค้าดำเนินการโดยไม่สุจริตหรือในลักษณะที่ไม่อยู่ในเจตนารมณ์ของโปรโมชั่น
 19. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ หักเครดิต/โบนัสใดๆ ที่ได้รับ และ/หรือ ปิดใช้งานบัญชีของลูกค้า หากบริษัทเชื่อว่าลูกค้าใช้การส่งเสริมการขายใดๆ ของบริษัทในทางที่ผิด ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือ ข้อตกลงของลูกค้า และ/หรือ เอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเป็นค่าเริ่มต้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือ ข้อตกลงของลูกค้า
 20. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมในโปรโมชั่นและปฏิเสธการให้เครดิตหรือรางวัลประเภทใดๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล
 21. ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการยกเลิก และ/หรือ การแก้ไข และ/หรือ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การระงับ และ/หรือ การสิ้นสุดของโปรโมชั่นใดๆ
 22. ข้อบ่งชี้หรือความสงสัยใด ๆ ที่บริษัทใช้ดุลยพินิจตามสมควร ในรูปแบบใด ๆ ของการเก็งกำไรในการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม การพยายามใช้ในทางที่ผิดหรือพยายามฉ้อฉลการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม การยักย้าย การเก็งกำไรคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับโบนัสการซื้อขาย หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการหลอกลวงหรือฉ้อฉล กิจกรรมจะลบล้างโบนัสการซื้อขายที่เครดิตไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดของบัญชีการซื้อขายที่มีสิทธิ์ของลูกค้ากับบริษัท และ/หรือธุรกรรมใดๆ และทั้งหมดที่ดำเนินการและ/หรือผลกำไรหรือขาดทุนในบัญชีการซื้อขายนั้น
 23. ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการ:
  • บล็อกบัญชีซื้อขาย MT5 จริงของลูกค้าทั้งหมด
  • ปิดใช้งานบัญชีซื้อขาย MT5 จริงของลูกค้าทั้งหมด
  • ยกเลิกคำสั่งซื้อ
  • ลบผลกำไรทั้งหมด
 24. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก โปรโมชั่น และ/หรือ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือการระงับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำสั่งปิดโดยการหยุดออก
 25. ในกรณีที่บัญชีซื้อขาย MT5 จริงใดๆ ไม่มีการเคลื่อนไหว เครดิตที่ได้รับก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกถอนออกจากบัญชีซื้อขาย MT5 จริงของลูกค้านั้นทันที
 26. ในกรณีที่มีการมอบโปรโมชั่นใดๆ ให้กับลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องฝากและ/หรือโอนในจำนวนใดๆ ไปยังบัญชีเทรด Live MT5 ของเขา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโบนัสไม่มีเงินฝาก) ดังนั้นเพื่อให้ ลูกค้าจึงจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสดังกล่าว เอกสาร KYC ของลูกค้าจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยบริษัทตามขั้นตอนปกติ ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ ลูกค้าที่ลงทะเบียนและ/หรือ KYC ของพวกเขาจะได้รับการยืนยันหลังจากช่วงโปรโมชันที่ระบุหมดอายุ ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชันใดๆ ในกรณีเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีการฝากหรือโอนจำนวนเงินใด ๆ โปรโมชั่นสามารถมอบให้กับสมาชิกในครอบครัวได้สูงสุดสองคน/ต่อครัวเรือน
 27. ในกรณีที่มีการให้เครดิตแก่ลูกค้าตามโปรโมชั่นใด ๆ เครดิตนี้จะถูกเครดิตไปยังบัญชีซื้อขาย Live MT5 ของลูกค้า และจะใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายเท่านั้น ภายใต้สถานการณ์ปกติ เครดิตจะถูกเพิ่มทันทีในบัญชีซื้อขาย MT5 จริงของลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงข้างต้น ในบางกรณีอาจมีความล่าช้าเล็กน้อยในการแสดงเครดิต
 28. เครดิตที่ได้รับจากโปรโมชั่นใดๆ จะคำนวณตามจำนวนเงินที่ลูกค้าโอนเข้าบัญชีซื้อขาย MT5 จริงจาก e-wallet ที่เก็บรักษาไว้กับบริษัท ไม่ใช่จำนวนเงินที่เขา/เธอฝากเข้า e-wallet ของเขา
 29. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่เห็นสมควรในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ขยาย ลดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาโปรโมชั่นด้วยวิธีอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 30. ประเภทบัญชีเฉพาะที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรโมชันใดๆ ระบุไว้ใต้แท็บโปรโมชันบนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือในเอกสารทางการตลาดใดๆ ที่สื่อสารกับลูกค้าโดยวิธีการใดๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท
 31. โปรโมชั่นทั้งหมดจำกัดไว้ที่หนึ่งคน ต่อที่อยู่อีเมล ต่อหมายเลขโทรศัพท์ ต่อหมายเลขบัญชีการชำระเงินเดียวกัน (เช่น บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต Skrill เป็นต้น) ต่อหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงบัญชีซื้อขาย Live MT5 ของลูกค้า (อุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ต่อห้องสมุดสาธารณะ ร้านอินเทอร์เน็ต และสถานที่ทำงาน หากลูกค้า (หรือกลุ่มลูกค้า) ได้รับรางวัลประเภทเครดิตและ/หรือรางวัลอย่างผิดปกติ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นบัญชีซื้อขาย MT5 จริงทั้งหมดที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับลูกค้า คืนจำนวนเงินฝากเริ่มต้นและ ระงับผลกำไรใด ๆ ที่ได้รับจากโปรโมชั่นใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นหรือระงับเครดิตและ/หรือรางวัลที่เสนอให้กับลูกค้าใดๆ
 32. ตามวรรคก่อนหน้านี้ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจถึงการป้องกันการปฏิบัติที่ห้ามโดยนโยบายภายในของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่งเสริมการขาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท และ/หรือข้อตกลงของลูกค้า และ/หรือเอกสารทางกฎหมายอื่นใดที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ บนเว็บไซต์ของบริษัทและดำเนินการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการซื้อขายและกิจกรรมการซื้อขายของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจจับและระบุรูปแบบที่อาจก่อให้เกิดการพยายามละเมิด
 33. หากบริษัทสงสัยว่าลูกค้าลงทะเบียนบัญชีโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่แตกต่างกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากโปรโมชั่นใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดและละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข
 34. ในกรณีที่บริษัทมีเหตุผลที่ถูกต้องและ/หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขส่งเสริมการขาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท และ/หรือข้อตกลงของลูกค้า และ/หรือเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ สิทธิ์ในการลบล้างเครดิตและ/หรือรางวัลที่ได้รับก่อนหน้านี้ทั้งหมดไปยังบัญชีเทรดจริง MT5 ของลูกค้าที่ลงทะเบียนกับบริษัท และ/หรือธุรกรรมใดๆ และทั้งหมดที่ดำเนินการและ/หรือผลกำไรที่เกิดขึ้นในนั้น ในกรณีดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการบล็อกและ/หรือปิดการใช้งานบัญชีซื้อขาย MT5 สดของลูกค้าดังกล่าวเป็นการถาวรทั้งหมด/ยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ และ/หรือทั้งหมด และลบล้างผลกำไรทั้งหมดของลูกค้าดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลใดๆ ของการยกเลิกเครดิต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำสั่งให้ปิดโดย Stop-out
 35. โดยไม่คำนึงถึงวรรคข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทโดยสมบูรณ์ในการดำเนินการสอบสวนในแต่ละกรณี เพื่อตัดสินและ/หรือตอบสนองข้อสงสัยว่าการละเมิดใดๆ เกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาการสอบสวน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดใช้งานบัญชีซื้อขาย Live MT5 ของลูกค้า และปฏิเสธคำขอถอนเงินใดๆ จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และ/หรือตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดความสงสัย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอจากลูกค้าเพื่อให้เอกสารและ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบสวนของบริษัท
 36. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ให้เอกสารที่ร้องขอและ/หรือข้อมูลใด ๆ ภายในกรอบเวลาที่กำหนดโดยบริษัท และ/หรือปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในช่วงระยะเวลาการสอบสวน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการ บล็อกบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอย่างถาวร คืนจำนวนเงินฝากเริ่มต้น และระงับผลกำไรใดๆ ที่ได้รับจากโปรโมชั่นใดๆ
 37. ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไร รายได้ และ/หรือความเสียหายอื่นใดบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน ทางอ้อม พิเศษ ผลสืบเนื่อง หรือการลงโทษที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นที่นำเสนอโดย บริษัท. โดยการซื้อขายกับบริษัท ลูกค้ายินยอมว่าไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดและข้อจำกัดข้างต้นจะมีผลแม้ว่าข้อความข้างต้นจะล้มเหลวจากวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็ตาม
 38. ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และไม่ทำอันตรายต่อบริษัท (รวมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้รับมอบหมาย) เมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรและตลอดเวลาจากความรับผิด ค่าปรับ บทลงโทษ การกระทำ การตัดสิน การระงับคดีใดๆ และทั้งหมด การเรียกร้อง การเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย การบาดเจ็บ การชดเชย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทจะต้องรับผิดด้วยเหตุผลหรือเกี่ยวข้องหรือโดยบังเอิญต่อการกระทำ การผิดนัด หรือการละเว้น และ/หรือการฝ่าฝืนการเป็นตัวแทนและ การรับประกันที่กำหนดไว้ในที่นี้โดยลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิด การไม่ปฏิบัติตาม การกระทำหรือการละเว้นไม่ว่าจะโดยประมาทเลินเล่อหรืออย่างอื่น ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต สิทธิ์ของลูกค้าในการฟ้องร้อง ขอคำสั่งห้ามหรือทรัพยากรอื่นใดในการพิจารณาคดีหรือกระบวนการอื่นใดในกรณีของข้อพิพาทหรือการเรียกร้องอันเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรโมชันและข้อกำหนดในการให้บริการของโปรโมชันจะไม่ได้รับการยกเว้น และลูกค้าสละสิทธิ์ใด ๆ และทั้งหมดโดยชัดแจ้ง
 39. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นใด ๆ ข้อพิพาทดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขโดยบริษัทโดยสุจริตและตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่เห็นสมควร คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน
 40. หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นควรถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจ ว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือผิดกฎหมาย หรือขัดต่อกฎ ข้อบังคับ หรือกฎหมายของตลาดหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ ให้ถือว่าส่วนนั้นได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นตั้งแต่เริ่มต้น และข้อตกลงเงื่อนไขของโปรโมชันเหล่านี้จะถูกตีความและบังคับใช้เสมือนว่าไม่เคยรวมข้อกำหนดนี้ไว้ ความถูกต้องตามกฎหมายและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือหรือความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้อง และการบังคับใช้ของบทบัญญัตินี้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของเขตอำนาจศาลอื่น ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบ
 41. ข้อพิพาทและการโต้เถียงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นจะถูกตัดสินในที่สุดในเขตอำนาจศาลเดียวกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทและ/หรือข้อตกลงลูกค้า
 42. ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่งเสริมการขายเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลเดียวกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท และ/หรือข้อตกลงของลูกค้า
 43. เนื้อหาและข้อมูลใด ๆ ที่รวมอยู่ในนี้หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือบนสื่อการตลาดอื่น ๆ ที่บริษัทสื่อสารถึงลูกค้าโดยวิธีอื่น ๆ มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการตลาดเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือการเชิญชวน เพื่อได้มาซึ่งเครื่องมือทางการเงินใด ๆ และ/หรือมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุน และหากเห็นว่าเหมาะสม ลูกค้าควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจ โปรดอ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบการวิจัยการลงทุนที่ไม่เป็นอิสระฉบับเต็มซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท
 44. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นให้ยึดเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเป็นหลัก การแปลภาษาอื่น ๆ มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือไม่ตรงกันระหว่างข้อความต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ถือต้นฉบับเป็นหลัก