โบนัส ALPFOREX ฟรี 30 USD ไม่ต้องฝากเงิน เงื่อนไข ถอนกำไรออกได้

โบนัสเทรดฟรีเป็นสิ่งที่โบรกเกอร์ใหม่หรือโบรกเกอร์ที่ต้องการทำการตลาดอย่างเข้มข้นมอบให้กับเทรดเดอร์เพื่อดึงดูดใจให้เกิดการเปิดบัญชีใหม่ ทดลองใช้งานเทรดจริงโดยที่ลูกค้าใหม่ไม่จำเป็นต้องฝากเงินก็สามารถเทรดได้เสมือนจริงทุกประการด้วยเครดิตโบนัส อีกทั้งทุกโบรกเกอร์ยังให้ถอนกำไรจากการเทรดด้วยเครดิตโบนัสฟรีอีกด้วย

โบนัสฟรี 30 USD เงื่อนไข

โบนัสฟรี 30 USD ของโบรกเกอร์ ALPFOREX มีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

 • ลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าที่ไม่เคยใช้ Welcome Bonus เท่านั้น
 • โบนัสฟรี ไม่ต้องฝากเงิน
 • โบนัสถอนกำไรออกได้สูงสุด 30 USD
 • เทรด 3 Lot ถือออเดอร์แต่ละครั้งนานกว่า 3 นาที

ขั้นตอนการรับโบนัสฟรี 30 USD

ขั้นตอนการรับโบนัสฟรี 30 USD ไม่ต้องฝากเงินสามารถทำได้ง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

 • ลงทะเบียนเปิดบัญชี
 • เข้าสู่ระบบ
 • กดรับ โปรโมชั่น
 • เริ่มเทรด

เงื่อนในการเทรด

เงื่อนไขในการเทรดของโบรกเกอร์ ALPFOREX สำหรับโบนัสฟรี 30 USD มีดังนี้

 • เทรดให้ครบ 3 Standard Lot
 • ถือออเดอร์มากกว่า 3 นาทีขึ้นไป
 • โอนเงินกำไรออกได้สูงสุด 30 USD เท่านั้น
 • มีเวลาเทรด 90 วัน นับจากวันที่กดรับโบนัส
 • เมื่อถอนเงินแล้วบัญชีโบนัสจะปิดทันที ไม่สามารถเทรดได้
 • ห้าม Arbitrade ห้าม Hedging ห้าม EA

เงื่อนไขการถอนเงิน

เงื่อนไขในการถอนเงิน มีดังนี้

 • ยอด Balance มากกว่าหรือเท่ากับ 30 USD
 • หากเทรดครบ 3 Lot แต่กำไรได้น้อยกว่า 30 USD ถอนไม่ได้
 • โอนเงินกำไรออกได้สูงสุด 30 USD เท่านั้น
 • ก่อนสั่งถอนเงิน ทุกโพซิชั่นต้องปิดแล้ว
 • ถอนกำไรจากบัญชีโบนัสฟรีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ระยะเวลาโบนัสฟรี 30 USD

โบนัสฟรีสามารถขอรับได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566

ถอนกำไรจากเครดิตโบนัสสูงสุดเท่าไหร่

กำไรจากเครดิตโบนัสฟรี 30 USD ถอนออกได้สูงสุด 30 USD

เงื่อนไขฉบับเต็ม

 • ระยะเวลาในการรับโปรโมชั่น สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 • เมื่อกดรับโปรโมชั่น ถือว่าลูกค้าได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถรับโปรโมชั่นได้เฉพาะลูกค้าใหม่และลูกค้าที่ยังไม่เคยรับโปรโมชั่น Welcome Bonus เท่านั้น
 • สามารถรับโบนัสเครดิตฟรี 30 USD ได้เพียงหนึ่งคนหนึ่งครั้งเท่านั้น
 • เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีโปรโมชั่นเท่านั้น
 • โบนัสเครดิตจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยอด Balance ในบัญชีซื้อขาย แต่จะแสดงในส่วนของ Credit เท่านั้น
 • ไม่สามารถถอนหรือโอนโบนัสเครดิตออกจากบัญชีโปรโมชั่นได้
 • ลูกค้าต้องปิดสถานะทั้งหมดก่อน จึงสามารถโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นได้
 • ต้องทำการซื้อขายให้ครบ 3 Lot STD และมียอด Balance ไม่น้อยกว่า $30 และต้องถือออเดอร์ขั้นต่ำ 3 นาที ลูกค้าจึงจะสามารถทำการโอนเงินออกจากบัญชีโบนัสได้
 • สามารถโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นได้สูงสุด $30 เท่านั้น ตัวอย่างเช่น
  • เทรดครบ 3 Standard Lot แล้ว แต่ยอด Balance ไม่ถึง $30 ไม่สามารถโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นได้
  • เทรดครบ 3 Standard Lotแล้ว และยอด Balance มีมากกว่า $30 สามารถโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นได้แค่ $30 เท่านั้น
 • สามารถทำการโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นได้เพียงครั้งเดียว
 • เมื่อทำการโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นแล้ว โบนัสเครดิตจะหายไปทันที และบัญชีโปรโมชั่นจะถูกปิดไม่สามารถซื้อขายได้
 • โปรโมชั่นมีอายุการใช้งาน 90 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันกดรับโปรโมชั่น
 • เมื่อโปรโมชั่นหมดอายุ บัญชีจะถูกปิดไม่สามารถทำการซื้อขายได้ รวมถึงไม่สามารถทำการโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นได้ โปรดทราบว่าเมื่อทำตามเงื่อนไขได้สำเร็จควรทำการโอนเงิน $30 ออกจากบัญชีโปรโมชั่นเข้ากระเป๋ากลางก่อนหมดอายุโปรโมชั่น ตัวอย่างเช่น
 • ผู้รับโปรโมชั่นทำการซื้อขายจนมียอด Balance จำนวน $30 และทำตามเงื่อนไขได้สำเร็จแล้ว แต่อายุโปรโมชั่นจะหมดภายในวันนี้ แสดงว่าลูกค้าต้องทำการโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นเข้ากระเป๋ากลางภายในระยะเวลาไม่เกิน 23:59น. ของวันดังกล่าว ถ้าเกิดข้ามวันแล้ว สถานะที่เปิดอยู่ของลูกค้าจะถูกปิดอัตโนมัติ บัญชีโปรโมชั่นจะไม่สามารถทำการซื้อขายต่อได้ และไม่สามารถทำการโอนเงินออกจากบัญชีโปรโมชั่นได้

ข้อกำหนดอื่น ๆ

 • ALPFOREX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าใดๆ ทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโปรโมชั่น ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต
 • หาก ALPFOREX พบว่าผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นได้พยายามที่จะละเมิดโปรโมชั่น การกระทำผิด การอาร์บิทราจ หรือการฉ้อโกงทุกรูปแบบ ทาง ALPFOREX ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือถอดถอน โบนัสเครดิตออก ทั้งชั่วคราว ถาวรหรือสิ้นสุดการบริการและยุติบัญชีของผู้เข้าร่วม รวมถึงผลกำไร ขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในบัญชีซื้อขายจะถือเป็นโมฆะ
 • การเทรดแบบเฮดจิ้งโดยการถือรายการทั้งภายใน (ใช้บัญชีซื้อขายอื่น ที่มีกับ ALPFOREX) หรือ ภายนอก (ใช้บัญชีซื้อขายอื่น ที่จัดขึ้นกับโบรกเกอร์อื่น ) และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดถือเป็นการ ละเมิดข้อตกลง
 • ALPFOREX จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหาย ความสูญเสีย หรือการขาดทุนที่เกิดจากการ ซื้อขาย ที่ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นได้รับหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
 • ในกรณีที่มีความคลุมเครือหรือความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องระหว่างคำแปลต่างๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดยึดเงื่อนไขและข้อกำหนดในเวอร์ชั่นภาษาไทยเป็นหลัก