Advance Block คืออะไร รูปแบบกราฟแท่งเทียน วิธีการใช้งาน ลักษณะที่สำคัญ

Advance Block คืออะไร

Advance Block คือ รูปแบบของแท่งเทียนในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยประกอบด้วยสามแท่งเทียนบวกที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่สามวันติดต่อกัน และมีลักษณะที่แสดงถึงสัญญาณขายที่แข็งแกร่ง ดังต่อไปนี้

 • แท่งเทียนแรก: แท่งเทียนบวกที่มีขนาดใหญ่ และแสดงถึงการขับเคลื่อนแนวโน้มขายที่แรง
 • แท่งเทียนที่สอง: แท่งเทียนบวกที่มีราคาปิดที่สูงกว่าแท่งเทียนแรก แต่มีขนาดที่เล็กลง
 • แท่งเทียนที่สาม: แท่งเทียนบวกที่มีราคาปิดที่สูงกว่าแท่งเทียนที่สอง แต่มีขนาดที่เล็กลงอย่างชัดเจน และ/หรือ มีเงา (shadow) ที่ยาวในทิศทางขาย

Advance Block บ่งบอกถึงความไม่มั่นใจของผู้ซื้อที่เป็นการเตือนให้ระวังการแปรผันแนวโน้มราคา หรือการปรับตัวของตลาด ซึ่งอาจนำไปสู่การส่งมอบสิทธิในตลาดสู่ผู้ขาย สำหรับนักลงทุนแล้ว สัญญาณที่แสดงถึงการขายที่แรงที่มาจาก Advance Block อาจส่งผลให้พวกเขาระมัดระวังหรือปรับนโยบายการลงทุนของตนเอง

1 Advance Block คืออะไร

รูปแบบของ Advance Block จะมีลักษณะดังนี้

“Advance Block” เป็นรูปแบบของแท่งเทียน (candlestick pattern) ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งมักปรากฏในช่วงแนวโน้มขาย (uptrend) และอาจเป็นสัญญาณเตือนแสดงถึงการสลับเปลี่ยนแนวโน้มหรือการบิดเบือนของแนวโน้ม (trend exhaustion) รูปแบบนี้ประกอบด้วยสามแท่งเทียนบวก (bullish candlesticks) ติดต่อกัน

“Advance Block” เป็นแพทเทิร์นในการวิเคราะห์เทคนิคแท่งเทียน ซึ่งเป็นการพยากรณ์ของความเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น แพทเทิร์นนี้ประกอบด้วยสามแท่งเทียนบวก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แท่งเทียนที่หนึ่ง

 • นักลงทุนจะเห็นแท่งเทียนบวกที่ใหญ่และเข้มงวด แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ซื้อและความสามารถในการดันราคาสูงขึ้นได้ นั่นคือ ราคาปิดของวันนั้นสูงกว่าราคาเปิด คือสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

แท่งเทียนที่สอง

 • แท่งเทียนนี้ยังคงเป็นแท่งเทียนบวก แต่มีขนาดที่เล็กลง นั่นคือ ระยะห่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดของแท่งเทียนนี้จะน้อยกว่าแท่งเทียนก่อนหน้า นี่เป็นสัญญาณแรกที่แสดงถึงความลังเลของผู้ซื้อ แต่อาจจะมีขนาดที่เล็กลง แท่งเทียนนี้ยังคงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้น

แท่งเทียนที่สาม

 • แท่งเทียนนี้ยังคงเป็นแท่งเทียนบวก แต่มีขนาดที่เล็กลงและ/หรือมีเงายาวที่แสดงถึงการสู้รบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การขยายของเงาที่สูงสุดแสดงให้เห็นว่าผู้ขายมีแรงดัน เพื่อทำให้ราคาตกลงในช่วงวันนั้น ซึ่งสะท้อนถึงการลดลงของความมั่นใจของผู้ซื้อ และอาจจะปิดใกล้หรือต่ำกว่ายอดสูงสุดของแท่งเทียนที่สอง แสดงให้เห็นถึงการสูญเสียความแรงของผู้ซื้อ

ดังนั้น รูปแบบ “Advance Block” อาจถูกนำมาใช้เป็นสัญญาณเตือนนักลงทุนให้ระวังการเปลี่ยนแนวโน้มราคาหรือการบิดเบือนของแนวโน้ม

 

ลักษณะที่สำคัญ Advance Block

แพทเทิร์น “Advance Block” เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เทคนิคแท่งเทียน และมีลักษณะสำคัญดังนี้:

 • สามแท่งเทียนบวก: แพทเทิร์นนี้ประกอบด้วยสามแท่งเทียนบวกติดต่อกัน
 • แท่งเทียนแรกเข้มงวด: แท่งเทียนแรกจะมีลักษณะใหญ่และเข้มงวด แสดงถึงความมั่นใจของผู้ซื้อ
 • ลดขนาดของแท่งเทียน: แท่งเทียนที่สองและสามจะมีขนาดเล็กลง แสดงให้เห็นถึงความสูญเสียของแรงจูงใจของผู้ซื้อ
 • การปิดต่ำกว่ายอดสูงสุด: แท่งเทียนที่สามอาจจะปิดใกล้หรือต่ำกว่ายอดสูงสุดของแท่งเทียนที่สอง นี่เป็นสัญญาณแรกของการต้านทาน
 • การเกิดในแนวโน้มขาขึ้น: แพทเทิร์นนี้มักจะเกิดในระหว่างแนวโน้มขาขึ้น และอาจจะเป็นสัญญาณของการต้านทานหรือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
 • แท่งเทียนที่สองและสามเปิดสูง: แท่งเทียนที่สองและสามในแพทเทิร์นนี้ควรเปิดสูงกว่าปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า เพื่อแสดงถึงความไม่มั่นคง
 • ไม่จำเป็นต้องมีสีเดียวกัน: แท่งเทียนในแพทเทิร์นอาจมีสีเดียวกันหรือต่างกัน แต่สิ่งสำคัญคือราคาปิดต้องสูงกว่าราคาเปิด
 • การรวมกับเครื่องมืออื่น: แพทเทิร์นนี้มักจะใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น ตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวเฉลี่ย, ระดับ Fibonacci หรือแนวรับและแนวต้าน เพื่อการวิเคราะห์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ลักษณะเหล่านี้ทำให้แพทเทิร์น “Advance Block” มีความสำคัญในการวิเคราะห์และตัดสินใจในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น มันอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนิคและสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงได้

 

วิธีการใช้งาน Advance Block

Advance Block มักจะปรากฏในช่วงแนวโน้มขาย (uptrend) และอาจส่งสัญญาณเตือนการเปลี่ยนแนวโน้มหรือการสลับแนวโน้ม (reversal) ที่จะเกิดขึ้น ในการใช้งานรูปแบบนี้ นักลงทุนสามารถทำดังนี้

 • ยืนยันแนวโน้มขาย: สิ่งแรกที่คุณควรทำคือการยืนยันแนวโน้มขายที่มีอยู่ คุณสามารถใช้เครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น moving averages หรือ trend lines เพื่อช่วยในการยืนยัน
 • ค้นหารูปแบบ Advance Block: หลังจากยืนยันแนวโน้มขาย คุณจะค้นหาสามแท่งเทียนบวกที่ต่อเนื่องกัน โดยแท่งเทียนที่สองและที่สามมีราคาปิดที่สูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้า แต่มีขนาดที่เล็กลง ซึ่งแสดงถึงความลังเลของผู้ซื้อ
 • ยืนยันสัญญาณ: หลังจากที่คุณพบรูปแบบ Advance Block ควรยืนยันสัญญาณด้วยการใช้เครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น RSI, MACD หรือ volume indicators เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการลงทุน
 • วางแผนการลงทุน: หลังจากคุณมั่นใจในสัญญาณที่รับได้ ควรวางแผนการลงทุนด้วยการกำหนดจุดเข้า (entry point) จุดตั้งสต็อปลอสส์ (stop-loss point) และจุดเอากำไร (take-profit point) โดยใช้รูปแบบ Advance Block และเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ ที่ใช้

 

สถิติและความแม่นยำของ Above the Stomach , Advance Block

(อ้างอิง : ข้อมูลสถิติจากหนังสือ Encyclopedia of candlestick charts)

Advance Block

ชื่อทฤษฎี : Bearish reversal.

Actual bull market: Bullish continuation 64% อันดับ (ranking 15).

Actual bear market: Bullish continuation 61% อันดับ (ranking 20).

อันดับความถี่ของการเกิด: 65th จาก 103

อันดับความแม่นยำ: 54th จาก 103

 

ข้อดี Advance Block

 • การระบุสัญญาณสลับแนวโน้มที่ชัดเจน: รูปแบบ Advance Block มักจะปรากฏขึ้นในช่วงแนวโน้มขาย และมักจะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มจะสลับไปเป็นแนวโน้มลง. นี่เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาจุดที่จะขายหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ
 • การยืนยันด้วยวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ : Advance Block สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ เช่น ตัวชี้วัด RSI, MACD, volume indicators หรือเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจการลงทุน
 • ทำการลงทุนให้สม่ำเสมอ: โดยทั่วไป การใช้รูปแบบของแท่งเทียนในการวิเคราะห์สามารถช่วยให้นักลงทุนมีการลงทุนที่สม่ำเสมอและมีระบบมากขึ้น ด้วยการกำหนดจุดเข้า (entry point) จุดตั้ง (stop-loss point) และจุดเอากำไร (take-profit point) ตามที่ระบุโดยรูปแบบของแท่งเทียน
 • การตรวจจับแนวโน้ม: การสามารถเข้าใจและอ่านแพทเทิร์นนี้สามารถช่วยในการตรวจจับแนวโน้มที่เริ่มต้นสั่นสะเทือนได้
 • ตัดสินใจซื้อขาย: มันอาจช่วยในการตัดสินใจซื้อขายในช่วงที่ราคาอาจจะกลับตัว
 • การจัดการความเสี่ยง: ใช้แพทเทิร์นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์อาจช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนในแนวโน้มที่ไม่มั่นคง
 • ความยืดหยุ่น: สามารถใช้กับหลากหลายตราสารทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, สกุลเงิน, หรือสินค้า
 • เครื่องมือเสริม: สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์เทคนิคอื่นๆ ในการสร้างวิธีการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ
 • การตรวจสอบการแจ้งเตือน: อาจใช้เป็นสัญญาณแจ้งเตือนในระบบการซื้อขายอัตโนมัติ
 • อ้างอิงในการวิเคราะห์พื้นฐาน: สามารถใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการวิเคราะห์พื้นฐานของตราสารหรือตลาด
 • ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษ: ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์พิเศษใดๆ ในการตรวจสอบแพทเทิร์นนี้
 • ประหยัดเวลา: สามารถวิเคราะห์และตอบสนองต่อตลาดได้เร็วขึ้น เพราะแพทเทิร์นนี้มักจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจน
 • การเข้าใจตลาด: การทราบและวิเคราะห์แพทเทิร์น “Advance Block” สามารถเสริมสร้างความเข้าใจในการกระทำของตลาด และการตอบสนองของนักลงทุนต่อข้อมูลหรือเหตุการณ์ต่างๆ

 

ข้อเสีย Advance Block

 • ความไม่แน่นอน: แพทเทิร์นนี้อาจไม่เสมอได้ให้สัญญาณที่ถูกต้อง 100% และอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด
 • ต้องการประสบการณ์: การวิเคราะห์และอ่านแพทเทิร์นนี้อาจจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์และความเข้าใจในการลงทุน
 • ความล่าช้า: การรอสัญญาณจากแพทเทิร์นนี้อาจทำให้พลาดโอกาสที่ดีในบางครั้ง
 • การซับซ้อน: การที่ต้องรอดูสามแท่งเทียนอาจทำให้แพทเทิร์นนี้ดูซับซ้อนและยากต่อการตีความ
 • ไม่เหมาะสมกับตลาดบางส่วน: แพทเทิร์นนี้อาจไม่เหมาะกับตลาดที่มีความผันผวนสูงหรือไม่มีแนวโน้มชัดเจน
 • สัญญาณปฏิกูล: อาจเกิดสับสนกับแพทเทิร์นเทียนอื่นๆ ทำให้ตีความผิดได้
 • ต้องใช้กับเครื่องมืออื่นๆ: ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้กระบวนการวิเคราะห์ดูยุ่งยาก
 • ไม่เหมาะกับการลงทุนระยะสั้น: อาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนระยะสั้นหรือผู้ลงทุนวันเดียวที่ต้องการสัญญาณทันที
 • อาจสร้างความเชื่อผิด: แพทเทิร์นนี้อาจสร้างความเชื่อผิดว่าตลาดจะเปลี่ยนทิศทาง แต่ในทางปฏิบัติอาจไม่เป็นเช่นนั้น
 • ความต้องการความระมัดระวังในการใช้: ในการใช้แพทเทิร์น “Advance Block” เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ควรมีการใช้งานอย่างระมัดระวัง และใช้เครื่องมืออื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของตลาด