elliott wave คืออะไร ทฤษฎี Elliott Wave ดีไหม ใช้ได้จริงไหม มีกี่แบบ เกิดจากอะไร ใช้กับอะไร ยากไหม มีให้ทุกคำตอบ

Contents

Elliott Wave คือ อะไร

Elliott Wave หรือทฤษฎีคลื่น Elliott คือ รูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ Trader ใช้ในการวิเคราะห์วัฏจักรตลาดการเงิน ตลาดหุ้น ตลาดคริปโต และตลาดอื่น ๆ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของตลาดโดยจะเป็นการบอกระดับของจิตวิทยาที่ส่งผลต่อราคาในตลาด

ผู้คิดค้น Elliott Wave

Ralph Nelson Elliott เป็นผู้พัฒนาแนวทางการวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางจิตวิทยาเป็นพื้นฐาน เขาเสนอว่าราคาในตลาดจะเปิดเผยในรูปแบบเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า Elliott Wave เขาเผยแพร่ลงในหนังสือชื่อ The Wave Principle ในปี 1938 โดยเขารวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มสุดท้ายของเขาชื่อว่า Nature’s Laws: The Secret of the Universe

Elliott Wave เกิดจากการที่เขาสังเกตุว่า ราคาเคลื่อนไหวเป็นคลื่น ซึ่งคล้ายกับหลักการในธรรมชาติ เขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้ง่าย และไม่ซับซ้อน สามารถใช้กับตลาดหุ้น ซึ่งต่อมาก็มีการใช้กับตลาด Forex ตลาดคริปโตและตลาดการเงินอื่น

Ralph Nelson Elliott
Ralph Nelson Elliott

พื้นฐานของ Elliott Wave

หลักการ Elliott Wave กล่าวถึงจิตวิทยาฝูงชน ที่คนมักจะมองโลกในแง่ดีและแง่ร้ายสลับกันไป มีการขึ้นและลงของอารมณ์ซ้ำ ๆ

 • การเคลื่อนไปมาของอารมณ์จะทำให้เกิดคลื่น
 • คลื่นในจะเกิดขึ้นในทุกช่วงระดับของกรอบเวลา
 • เช่นกรอบเวลา รายวัน ก็จะเป็นคลื่นองค์ประกอบของรายสัปดาห์
 • คลื่นจะเป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางของเทรนด์ หรือ แนวโน้ม
 • การเคลื่อนไหวจะสลับขึ้นลงไปมา

ในทฤษฎี ของ Elliott คลื่นจะมี 5 คลื่น ซึ่งจะเรียกว่า Motive Wave คือ คลื่นขาขึ้น ขณะที่ขาลงจะเรียกว่า Corrective Wave และแต่ละคลื่นก็จะซ้อนกันเป็นคลื่นใหญ่ และคลื่นย่อยอีกทีหนึ่ง

คลื่น Elliott 5 คลื่น

จากพื้นฐานของคลื่น Elliott wave จะถูกแบ่งเป็น 5 คลื่น คลื่นขาขึ้นจะถูกเรียกว่า Motive Wave และคลื่นขาลงจะเรียกว่า Corrective Wave โดยแต่ละคลื่นก็จะซ้อนกันไปตามขนาดของเวลา เรียกว่า ระดับของคลื่น

Elliot Wave 5 Waves
คลื่น 5 คลื่น Elliott Wave
 • คลื่นขาขึ้นจะเรียกว่า Motive Wave
 • บางคนอาจจะเรียกว่า Impulse ก็ได้
 • ส่วนคลื่นขาลงเรียกว่า Corrective Wave มันคือราคามีการพักการเคลื่อนไหว
 • ลักษณะของคลื่นจะมีการซ้อนคลื่นใหญ่น้อย ตามภาพ
 • แต่ก็จะมีหลักการนับคือ 1,2,3,4,5 ซึ่งอยู่ใน Motive Wave
 • สำหรับคลื่น A,B,C จะอยู่ในคลื่น Corrective

สำหรับการอธิบายคลื่น Elliott Wave จะมีการซ้อนคลื่นอยู่ในคลื่นเล็กและใหญ่ การซ้อนของคลื่นดังกล่าวเชื่อว่า เมื่อมีการขึ้น ราคาจะพักฐานเพื่อไปต่อ โดยจะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตาแต่ละช่วงของคลื่น

ระดับของคลื่น Elliott Wave

สำหรับระดับของคลื่น Elliott Wave สามารถแบ่งได้เป็นดังนี้

 • คลื่น Grand supercycle: ระดับ 100 ปี
 • คลื่น Supercycle: กินระยะเวลา 40 – 70 ปี
 • คลื่น Cycle: กราฟ 10 ปี
 • คลื่น Primary: กราฟระดับเดือนถึง 2 ปี
 • คลื่น Intermediate: กราฟรายเดือน
 • คลื่น Minor: กราฟ Week
 • คลื่น Minute: กราฟ Day
 • คลื่น Minuette: กราฟชั่วโมง
 • คลื่น Subminuette: กราฟนาที

การกำหนดขนาดคลื่น Elliott Wave กับเวลา

โดยในบทความนี้จะใช้ตัวสัญลักษกราฟและแทนสำหรับการนับคลื่นดังภาพต่อไปนี้

การนับ Elliott Wave
การนับขนาด Elliott Wave และสัญลักษณ์

Elliott Wave กับ Fibonacci

Leonardo Fibonacci da Pisa เป็นนักคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 13 ผู้ค้นพบลำดับฟีโบนักชี ในปี ค.ศ. 1242 เขาตีพิมพ์บทความเรื่อง Liber Abacci ซึ่งแนะนำระบบทศนิยม

 • พื้นฐานของงานมาจากการศึกษาสองปีของปิรามิดที่อิตาลี เมือง กิซ่า
 • ฟีโบนักชีมีชื่อเสียงมากที่สุด ในการคิดผลรวมฟีโบนักชีซึ่งทำให้โลกเก่าในศตวรรษที่ 13
 • เปลี่ยนจากการนับเลขโรมัน (XXIV = 24) เป็นเลขอารบิก (24) ที่เราใช้ในปัจจุบัน
 • สำหรับงานคณิตศาสตร์ของเขา ฟีโบนักชีได้รับรางวัลเทียบเท่ากับรางวัลโนเบลในปัจจุบัน

ฟิโบนาชี่เบื้องต้น

หนึ่งในการค้นพบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดย Leonardo Fibonacci คือชุด Fibonacci Summation มีรายละเอียดดังนี้

 • ชุดนี้รับ 0 และบวก 1 เป็นตัวเลขสองตัวแรก
 • ตัวเลขที่ตามมาในชุดจะเพิ่มตัวเลขสองตัวก่อนหน้า
 • ดังนั้นเราจึงมี 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 ถึงอนันต์
 • อัตราส่วนทองคำ (1.618) มาจากการหารเลขฟีโบนักชีกับเลขฟีโบนักชีก่อนหน้าในชุด
 • ตัวอย่างเช่น 89 หารด้วย 55 จะได้ผลลัพธ์เป็น 1.618

ซึ่งสัดส่วนนี้แหละเป็นสัดส่วนที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติอยู่หลายแห่ง เช่น อัตราส่วนก้นหอย อัตราส่วนของเกล็ดหิมะ อัตราส่วนการเรียงตัวของดอกไม้ ใบไม้ อัตราส่วนของร่างกายคน อัตราส่วนอื่น ๆ อีกหลายอย่าง จนถูกเรียกว่า อัตราส่วนทองคำ หรือ Golden Ratio

การใช้ Fibonacci กับ Forex หุ้น และคริปโต

จากการที่เราพบว่า อัตราส่วนทองคำนี้มันอยู่ทั่วไป ทุกหนแห่ง มันจึงมีคนคิดว่า มันก็น่าจะใช้กับราคาได้ จึงได้ลองเอามาคำนวณ แล้วพบว่า

 • การเคลื่อนไหวของราคาหลายอย่างก็เข้ากับสัดส่วนตัวเลข Fibonacci เหมือนกัน
 • มันทำให้เราสามารถระบุราคาที่คาดว่าจะไปด้วยสัดส่วนที่แน่นอนนั้น
 • และใช้มันกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆเช่น Elliott Wave
 • รูปแบบของ Fibonacci มี 2 แบบ คือ Retracement กับ Extension

ตาราง Fibonacci

นี่คือตารางสัดส่วนตัวเลข Fibonacci แสดงผลของตัวเลขต่อเนื่องดังต่อไปนี้

Fibonacci Table
Fibonacci Table

การหาอัตราส่วน Fibonacci

อัตราส่วนฟีโบนักชีที่สำคัญบางส่วนสามารถหาได้ดังนี้:

• 0.618 ได้มาจากการหารเลขฟีโบนักชีในลำดับด้วยเลขฟีโบนักชีตัวอื่นที่ตามมาทันที ตัวอย่างเช่น 8 หารด้วย 13 หรือ 55 หารด้วย 89
• 0.382 ได้มาจากการหารเลขฟีโบนักชีใดๆ ในลำดับด้วยเลขฟีโบนักชีอีกตัวหนึ่งซึ่งพบสองตำแหน่งทางขวาของลำดับ ตัวอย่างเช่น 34 หารด้วย 89
• 1.618 (อัตราส่วนทองคำ) ได้มาจากการหารเลขฟีโบนักชีใด ๆ ในลำดับด้วยเลขฟีโบนักชีอีกตัวหนึ่งซึ่งพบ 1 ตำแหน่งทางซ้ายในลำดับ ตัวอย่างเช่น 89 หารด้วย 55, 144 หารด้วย 89

ระดับ Fibonacci Retracement กับ Extension

Fibonacci Retracement ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและในทฤษฎี Elliott Wave หมายถึงการปรับฐานของตลาด

 • ซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดที่บริเวณแนวรับหรือแนวต้านซึ่งแสดงโดยระดับ Fibonacci ที่สำคัญ จากนั้นตลาดคาดว่าจะกลับมาและกลับมามีแนวโน้มอีกครั้งในทิศทางหลัก
 • Fibonacci Extension คือ ตลาดที่เคลื่อนไหวโดยมีแนวโน้มหลักในพื้นที่ของแนวรับและแนวต้านที่ระดับ Fibonacci ที่สำคัญซึ่งมีการวัดกำไรเป้าหมาย

ต่อไปนี้ คือ อัตราส่วน Fibonacci Retracement และ Fibonacci Extension ที่สำคัญสำหรับตลาดการเงิน:

Fibonacci Retracement and Extension

สิ่งที่เข้ากันได้ของ Elliott Wave กับ Fibonacci

อัตราส่วน Fibonacci มีประโยชน์ในการวัดราคาเป้าหมายของการเคลื่อนที่ของราคา ในรูปแบบคลื่นภายใต้โครงสร้าง Elliott Wave

คลื่นต่างๆ ในโครงสร้าง Elliott Wave สัมพันธ์กันด้วยอัตราส่วน Fibonacci ตัวอย่างเช่น Impulse:

• Wave 2 โดยทั่วไปคืออัตราส่วน 50%, 61.8%, 76.4% หรือ 85.4% ของคลื่น 1
• Wave 3 ปกติ 161.8% ของเวฟ 1
• Wave 4 โดยทั่วไปคือ 14.6%, 23.6% หรือ 38.2% ของคลื่น 3
• Wave 5 โดยทั่วไปจะผกผัน 1.236 – 1.618% ของคลื่น 4 เท่ากับคลื่น 1 หรือ 61.8% ของคลื่น 1+3

Trader สามารถใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อกำหนดจุดเริ่มเข้าเทรด และ จุดทำกำไร เมื่อส่งคำสั่งเทรดได้

คลื่น Motive Wave

นี่คือขั้นตอนการนับคลื่น ต้องมาทำความรู้จักกับคลื่น แต่จริง ๆ แล้วคลื่น Elliott Wave มี 2 ประเภทเท่านั้น คือ Motive Wave และ Correction Wave

คลื่น Motive Wave คืออะไร

ในทฤษฎี Elliott Wave คำว่า motive wave คือ การเคลื่อนที่ของราคา 5 Waveไปในทิศทางเดียวกับ Trend

การเคลื่อนที่ของ Wave

การเคลื่อนที่ของ Wave มี 5 แบบมีรูปแบบที่แตกต่างกันสามแบบได้แก่ :

 • Impulse
 • Impulse with Extension
 • Diagonal

Elliott wave ปัจจุบันกำหนด Impulse Wave ในวิธีที่ต่างออกไป คือ คลื่น 5 อาจจะไม่เป็นคลื่น Impulse ซึ่งบางคลื่นอาจจะนับแตกต่างออกไป

องค์ประกอบของคลื่น Motive Wave

องค์ประกอบของคลื่น Motive แบ่งเป็น 3 คลื่นดังต่อไปนี้

Impulse

Impulse คือ อะไร

Guidelines

 • Impulse wave แบ่งได้อีก 5 waves. impulse ถูกแบ่งตามตัวเลข 1, 2, 3, 4, 5 ในคลื่นระดับ minor degree
 • Wave 1, 3, c]t 5 subdivision เรียกว่า impulse. คลื่นเหล่านั้นแทนด้วย ((i)), ((ii)), ((iii)), ((iv)), และ ((v)) ในระดับ minute degree
 • Wave 2 ไม่สามารถย่อต่ำกว่าจุดเริ่มต้น wave 1
 • Wave 3 ไม่สามารถเป็นคลื่นที่สั้นที่สุดของ 3 impulse คือ 1,3,5
 • Wave 4 ไม่มีพื้นที่ร่วมกับช่วงของ wave 1 does not overlap with the price territory of wave 1
 • Wave 5 ต้องเกิด momentum divergence

Fibonacci Ratio

 • Wave 2 อยู่ระดับ 50%, 61.8%, 76.4%, หรือ 85.4% ของ wave 1
 • Wave 3 อยู่ระดับ 161.8%, 200%, 261.8%, หรือ 323.6% ของ wave 1-2
 • Wave 4 อยู่ระดับ 14.6%, 23.6%, หรือ 38.2% ของ wave 3 แต่ไม่เกิน 50%
 • การวัด wave 5 มี 3 วิธี 1: คือ inverse 123.6 – 161.8% retracement ของเ wave 4. วิธีที่ 2 คือ wave 5 เท่ากับ wave 1 และ 3 wave 5 เท่ากับ 61.8% ของ wave 1-3

Impulse with Extension

Impulse with Extension

Guidelines

 • Impulses จะมีการเกิด extension ในอันใดอันหนึ่งของ motive waves (อาจจะ 1, 3, หรือ 5)
 • Extensions จะยืดออกไปและเกิดคลื่นย่อย subdivisions
 • Extensions เกิดบ่อย ๆ ใน Wave 3 ในตลาดหุ้น ตลาด Forex

Leading Diagonal

Guideline

 • เป็นรูปแบบพิเศษของ Motive Wave ซึ่งเกิดในคลื่นย่อย ใน Wave 1 ใน impulse หรือ ใน คลื่นย่อยของ คลื่น A เป็นรูปแบบ Zigzag
 • leading diagonal เป็นคลื่นย่อยใน Wave 1 รูปแบบ impluse รูปขวา เป็นคลื่นย่อยใน Wave A ในรูปแบบ Zigzag
 • Leading diagonal มักจะมีพื้นที่รวมกันกับ Wave 1 , 4 และอาจจะเป็นรูปลิ่มมีพื้นที่ควบกันกับ Wave 1 และ 4 ซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้
 • คลื่นย่อย leading Diagonal อาจจะเป็นรูปแบบคลื่น 5-3-5-3-5 หรือ 3-3-3-3-3 ในตัวอย่างแสดงรูปแบบ 5-3-5-3-5 subdivision

Ending Diagonal

Guideline

 • เป็นรูปแบบพิเศษของ Motive Wave ซึ่งปรากฏกใน คลื่นย่อย Wave 5 ในรูปแบบ Impulse หรือ คลื่นย่อย C ในรูปแบบ Zigzag
 • ในรูป ซ้าย เกิดรูปแบบ ending diagonal ในคลื่นย่อยของ wave 5 ใน impulse รูปขวา เป็นรูปแบบ ending diagonal ในคลื่นย่อยของ Wave C ในรูปแบบ Zigzag
 • Ending diagonal มักจะกินพื้นที่กับ Wave 1 และ Wave 4 อาจจะเป็นสามเหลี่ยมลิ่ม อย่างไรก็ตาม นั่นอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้
 • คลื่นย่อย Ending Diagonal อาจจะเป็น 3-3-3-3-3 หรือ 5-3-5-3-5

Motive Sequence

Motive waves เคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับเทรนด์หลัก มันอาจจะไม่ต้องเป็น Impulse ก็ได้ เราเรียกมันว่า Motive Sequence

เรานิยาม Motive Sequence ว่าเป็นรูปแบบไม่สมบูรณ์ของคลื่น Swing โครงสร้างของคลื่นอาจจะเป็น corrective แต่มันอาจจะเกิด extension ได้ด้วย

ลำดับ Motive Sequence

Motive sequence คล้ายกับ Fibonacci number sequence ถ้าเรารู้จำนวนสัดส่วนบนกราฟ ดังนั้นเราจะรู้ลำดับการเกิดถัดไป ดังนี้

Motive Sequence: 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, …

รูปแบบของคลื่น Wave Elliott

Wave 1

เกี่ยวกับ Elliott Wave Theory, wave 1 เป็นคลื่นที่ยากที่จะบอกชัดเจนในการเกิด เมื่อมันเกิดส่วนใหญ่พื้นฐานราคาอาจจะเป็นภาพด้านลบ เทรนด์จะเปลี่ยนทิศทางอย่างทันที แนวโน้มก่อนหน้านี้ถือว่ายังคงมีผลต่อราคาปัจจุบัน เศรษฐกิจคงดูไม่แข็งแกร่ง แบบสำรวจความเชื่อมั่นยังอยู่เป็นขาลงอย่างเห็นได้ชัด ะความผันผวนโดยนัยในตลาดออปชั่นอยู่ในระดับสูง ปริมาณการซื้อขายอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อราคาสูงขึ้น แต่ไม่มากพอที่จะส่งสัญญาณให้นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนว่าขาขึ้นกำลังเริ่ม

Wave 2

ในทฤษฎี Elliott Wave Theory wave 2 จะพักฐานจาก wave 1 แต่ว่าไม่ไกลเกินจุดเริ่มต้นของ Wave 1 ข่าวยังเป็นข่าวร้ายอยู่ ราคาจะไปทำทดสอบ new low หลายคนคิดว่าจะเกิดตลาดหมี แต่ว่ามีสัญญาณบวกเล็ก ๆ ปริมาณช่วงนี้จะต่ำ ซึ่งจะพักฐานที่ระดับ 61.8 % เรียกว่า ระดับ Fibonacci ของคลื่น ราคาจะขึ้นช่วง Wave 3

Wave 3

ทฤษฎี Elliott Wave Theory บอกว่า Wave 3 คือคลื่นที่แรงที่สุดในเทรนด์ และข่าวตอนนี้บวกหมดแล้ว พื้นฐานก็บวก ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกคนบอกว่า “กลับมาก่อน” รอจะเข้าเทรดตอนพักฐาน หลายคนยังบอกว่านี่เทรนด์ขาลงอยู่ แต่ว่ามันไม่ใช่ ตอนนี้รายย่อยเริ่มเข้าตลาด ระดับราคา Fibonacci อยู่ที่ 1.618:1

Wave 4

ณจุดที่จบของ wave 4 จะเกิดการซื้อและราคาจะวิ่งอีกครั้ง Wave 4 คือการพักฐาน ราคาอาจจะอยู่ในกรอบ Sideway และเกิด Extension ซึ่งอาจจะพักฐานน้อยกว่าระดับ 38.2 % ของเว็บ 3 ปริมาณจะต่ำกว่า Wave 3 และนี่คือจุดซื้อที่ดี ก่อนที่จะเกิด Wave 5 แต่ wave 4 ไม่ใช่เทรนด์แรง

Wave 5

ในทฤษฎี Elliott Wave Theory Wave 5 คือ ขาสุดท้ายของเทรนด์ ข่าวเป็นบวกหมดแล้ว ทุกคนเห็นนว่าเป็นขาขึ้น แต่ว่าทุกคนมาเข้าตอนยอด ปริมาณจะต่ำ และมันมี Divergence หรือราคาไม่ถึงจุดที่ว่าแล้ว ณ จุดยอดของตลาด ราคาจะลดลง

Wave A

Wave A: เป็นรูปแบบการพักฐานที่รุนแรง เป็นจุดแรกของตลาดหมี ข่าวยังคงบวกอยู่ พื้นฐานยังคงบวกอยู่ ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น แต่ว่าราคาลดลง

Wave B

Wave B: ราคาดีดขึ้นจากการซื้อใน Wave A แต่ว่า ราคาไม่สามารถสูงกว่าเดิม ทั้งที่ทุกคนคาดหวังกับตลาด ทุกคนยังมองเป็นตลาดหมีคิดว่าจะกลับตัว ปริมาณช่วงนี้อ่อนลงแล้ว แต่ราคาไม่เพิ่มเท่าไหร่

Wave C

Wave C: นี่คือจุดจบของเทรนด์ และทุกคนยืนยันว่า ลงแล้วราคาลงแล้วจะลงอย่างรุนแรง จนระดับ 1.618 ของ Fibonacci

คลื่น Corrective Wave

คลื่น Corrective Wave ไม่ได้มีรูปแบบเดียว ทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบคลื่นที่เกิดขึ้นใน ZigZag ได้

ZigZag

Flat

flat correction เป็นรูปแบบ 3 คลื่นพักฐาน เรียกว่า ABC แต่ว่า รูปแบบนี้อาจจะแตกต่างกัน ในแต่ละช่วง และแต่ละรูปแบบมีรูปแบบย่อย โดยมีรูปแบบหลักและโครงสร้างหลักคือ

 • Zigzag is a 5-3-5 structure,
 • Flat is a 3-3-5 structure

รูปแบบของ Flat

Flats แบ่งเป็น 3 รูปแบบ: Regular, Irregular / Expanded, และ Running Flats

Regular Wave

Guideline

 • corrective 3 wave คือสัญลักษ ABC
 • Subdivision ของ wave A และ B อยู่ 3 waves
 • Subdivision ของคลื่น C อยู่ใน 5 waves impulse / diagonal
 • Subdivision ของ wave A และ B อาจจะมีรูปแบบใดก็ได้ ตั้งแต่ zigzag, flat, double three, triple three
 • Wave B ใกล้กับจุดเกิดของ wave A
 • Wave C ใกล้กับจุดจบของ wave A
 • Wave C ต้องมี momentum divergence

Fibonacci Ratio

 • Wave B = 90% ของ wave A
 • Wave C = 61.8%, 100%, หรือ 123.6% ของ Wave AB

Expand Flat

Guidelines

 • corrective 3 waves คือ ABC
 • Subdivision ของ wave A และ B อยู่ใน 3 waves
 • Subdivision ของ wave Cอยู่ใน 5 waves impulse / diagonal
 • Subdivision ของ wave A และ B อยู่ในรูปแบบ corrective 3 waves ได้แก่ zigzag, flat, double three, triple three
 • Wave B ของ 3-3-5 pattern เกิดขึ้นสูงกว่าจุดเริ่มต้นของ wave A
 • Wave C จบที่จุดจบของ wave A
 • Wave C ต้องเกิด Divergence

Fibonacci Ratio

 • Wave B = 123.6% ของ wave A
 • Wave C = 123.6% – 161.8% ของ wave AB

Running Flat

Guideline

 • corrective 3 waves คือ ABC
 • Subdivision ของ wave A และ B อยู่ 3 waves
 • Subdivision ของ wave C อยู่ใน 5 waves impulse / diagonal
 • Subdivision ของ wave A และ B จะอยู่ในรูปแบบ corrective 3 waves ซึ่งอาจจะเป็นอันใดก็ได้ zigzag, flat, double three, triple three
 • Wave B ของ 3-3-5 pattern เกิดใกล้ ๆ จุดเริ่มต้นของ Wave a และเป็นรูปแบบขยาย
 • Wave C ไม่สามารถไปต่อเต็มระยะได้ ร่วงลงที่จุดจบของ A
 • Wave C ต้องเกิด momentum divergence

Fibonacci Ratio

 • Wave B = 123.6% ของ wave A
 • Wave C = 61.8% – 100% ของ wave AB

Triangle

triangle is เป็นรูปแบบกราฟ Sideway พร้อมกับการที่ปริมาณการเทรดลดลง ความผันผวนลดลง มี 5 ด้าน แต่ละด้านแบ่งย่อยเป็น 3 คลื่น เกิดรูปแบบ 3-3-3-3-3 structure มีรูปแบบ triangle ใน Elliott wave 4 แบบ

รูปแบบ Traingle

รูปแบบ Triangle 4 แบบ ประกอบด้วย :

 • Ascending,
 • descending,
 • contracting,
 • and expanding

Double Tree

Double three คือกราฟ Sideway ที่มีรูปแบบ 2 รูปแบบซ้อนกันอยู่ ซึ่งรวมถึง zigzag, flat, และ triangle.มันจะเกิด 2 รูปแบบพร้อมกัน

Guidelines

 • ในภาพคือสัญลักษณ์ WXY
 • Wave W และ wave Y subdivision อาจจะ zigzag, flat, double three หรือ triple three degree
 • Wave X อาจจะเกิด corrective structure
 • WXY เป็นรูปแบบ 7 swing

Fibonacci Ratio

 • Wave X = 50%, 61.8%, 76.4%, or 85.4% ของ wave W
 • Wave Y = 61.8%, 100%, or 123.6% ของ wave W
 • Wave Y can not pass 161.8% ของ wave W

ต่อไปเป็นตัวอย่างของรูปแบบ Double Tree :

รูปแบบ flat กับ zigzag

รูปแบบ flat กับ triangle

รูปแบบ 2 Double Tree ซ้อนกัน

Tripple Tree

Triple three เป็นรูปแบบ Corrective ในทฤษฎี Elliott Wave Theory

Guidelines

 • เป็นรูปแบบ 3 รูปแบบรวมกัน ในนี้เราแทนตัวอักษร WXYXZ
 • Wave W, wave Y, และ wave Z มีคลื่นย่อย อาจจะมีรูปแบบ zigzag, flat, double three ซ้อนอยู่ หรือ เป็น triple three ซ้อนอยู่
 • Wave X จะเป็นรูปแบบใดก็ได้
 • WXYZ เป็นรูปแบบ 11 swing

Fibonacci Ratio

 • Wave X = 50%, 61.8%, 76.4%, หรือ 85.4% ของ wave W
 • Wave Z = 61.8%, 100%, หรือ 123.6% ของ wave W
 • Wave Y จะไม่ผ่าน 161.8% ของ wave W หรืออาจจะกลายเป็น impulsive wave 3

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างรูปแบบการเกิด Tripple Tree

รูปแบบการเกิด flat, double three, กับ zigzag

Flat รวมกับ double 3 และ Zigzag

รูปการเกิด double threes ซ้อนกัน 3 ครั้งด้านล่าง

Double Tree 3 ครั้ง

แนะนำหนังสือ Elliott Wave ภาษาไทย

เล่นหุ้นอย่างไรไม่มโน

หนังสือเล่มนี้เขียนโดยผู้เชื่่ยวชาญซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบัน Elliott Wave International, USA
จะช่วยให้คุณวิเคราะห์หุ้นได้อย่างมีเหตุผล ลดความมโนของการเทรดหุ้น
โดยใช้ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต (Elliott wave) รวมทั้งไขปริศนาต่าง ๆ ที่คาใจนักทุนทุกคน

 • ซื้อขายหุ้นตามสัญญาณอินดิเคเตอร์แล้ว ทำไมยังขาดทุน
 • ฟีโบมีตั้งหลายระดับ จะรู้ได้อย่างไร ว่าแนวไหนเป็นแนวรับแนวต้านของจริง
 • Divergence เกิดขึ้นไฉนจึงไม่กลับตัว
 • ซื้อหุ้นเมื่อเบรก เหตุใดต้องติดดอยทุกที
 • ซื้อแล้วลง ขายแล้วขึ้น เป็นสัจธรรมจริงหรือไม่
 • แท้จริงแล้ว Elliott wave ใช้ไม่ได้ หรือเราใช้ไม่เป็น !

The Classic Elliott Wave

หนังสือ Elliott Wave สาย Classic ที่เนื้อหาอัดแน่น ครบถ้วนมากที่สุด ครอบคลุมเนื้อหา ตั้งแต่

 • แนวคิด และ ที่มาของทฤษฎี Elliott Wave
 • แนวทางการฝึกการมองคลื่น
 • การใช้เครื่องมือ Fibonacci ในวิชา Elliott Wave
 • Rule & Guideline ของโครงสร้างคลื่นแต่ละรูปแบบที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด
 • จุดอ่อนของทฤษฎีที่มีอายุเกือบ 100 ปี และการ Upgrade เงื่อนไขการนับคลื่นเพื่อปิดจุดอ่อนนั้น
 • แกนเวลาที่ทฤษฎีดั้งเดิมไม่เคยพูดถึง
 • ตัวอย่างโครงสร้างราคาแบบต่างๆ
 • ตัวอย่างการวางแผนการเทรด
 • ทริค และ เทคนิคสอดแทรกอยู่ในทุกบท

Elliott Wave ใช้ได้จริงไหม

สำหรับคำถาม Elliott Wave ใช้ได้จริงหรือไม่ นั้นเป็นคำถามที่คนสงสัยมานาน เราจะ List ออกมาเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้

 • Elliott Wave ใช้ได้จริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของคน
 • บางคนอาจจะใช้ได้จริง เพราะว่า ใช้แล้วทำกำไรได้ แต่การทำกำไรได้ของเขาไม่ได้มาจาก Elliott อย่างเดียว
 • บางคนอาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่า เขาไม่เชื่อ
 • เมื่อเขาไม่เชื่อเขาจะหมดวินัยไปอย่างรวดเร็ว
 • พอถามคำว่า “ใช้ได้จริงหรือไม่” ก็มีคนไปแสดงความเห็นทั้งใช้ได้และไม่ได้ แล้วเราจะเชื่อใครดี
 • ก็คงต้องหาคำตอบด้วยตัวเองโดยการศึกษา
Elliott Wave ใช้ได้จริงไหม
Elliott Wave ใช้ได้จริงไหม

โปรแกรมวิเคราะห์ Elliott Wave ที่นิยม

โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟที่มาแรงที่สุดตอนนี้คือโปรแกรม Tradingview มีความสามารถในการใช้วิเคราะห์ Elliott Wave เข้าไปด้วย สามารถ Note และใช้ในการทำงาน Elliott Wave ได้เป็นอย่างดี

Elliott Wave ใน Trading view

เครื่องมือ Elliott Wave ใน Tradingview

เครื่องมือ Elliott Wave มีการนับคลื่นให้ สามารถทำเครื่องหมาย ทำ Note ทำได้หลายอย่าง ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้คลื่น Impulse
 • ด้านบนคือตัวอย่างคลื่น Impulse
 • สามารถลากและจะปรากฏตัวเลขอัติโนมัติ
 • ทำให้เราเข้าใจรูปแบบมากขึ้น และ Time Frame ก็ไม่สามารถทำอะไรได้
 • เป็นการวิเคราะห์ที่ง่ายมาก

เทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงด้านการใช้ Elliott Wave

เทรดเดอร์ในไทยที่มีชื่อเสียงด้านการใช้ Elliott Wave มี 2 ท่านคือ

โต่งเต่ง Elliott Wave

ข้อมูลเบื้องต้น

 • นักลงทุนที่ใช้ Elliott Wave ทำกำไรในตลาด Futures
 • มีช่องสอนของตัวเองทาง youtube
 • มีเว็บไซต์ Manowave
 • แต่งหนังสือที่มียอดขายติด Best Seller
 • ทำกำไรได้ในตลาด Futures อย่างแท้จริง
 • มียอดคนตามจำนวนมาก

Elliott Wave ลุงโฉลก

ข้อมูลเบื้องต้น

 • นักลงทุนผู้คร่ำหวอดในวงการลงทุนมานาน
 • นักลงทุนสายเทคนิคที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง
 • มีคอร์สอออนไลน์สอนลงทุน
 • ถือว่าเป็นคอร์สลองทุนที่ได้รับความนิยมสูง
 • ได้รับเชิญเป็นพิธีกรเทรด TFEX อยู่บ่อยครั้ง
 • ติดตามได้ในโลกออนไลน์

ที่มาของข้อมูลและภาพ

 1. https://elliottwave-forecast.com/elliott-wave-theory/
 2. https://www.investopedia.com/terms/e/elliottwavetheory.asp
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Elliott_wave_principle