XM โบนัส 30 เงื่อนไข ถอนได้ไหม วิธีสมัครรับโบนัส

XM โบนัส 30 USD

Contents

XM โบนัส 30 USD ไม่ต้องฝากเงิน

โบนัสซื้อขาย 30 USD เป็นโบนัสเครดิตที่โบรกเกอร์ XM มีไว้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยเปิดบัญชีจริงกับ XM มาก่อน จุดประสงค์ของโบนัสซื้อขายนี้คือเพื่อให้ลูกค้าใหม่ทดลองใช้งานจริง ทั้งระบบดำเนินคำสั่งสภาวะการเทรดจริง ลดความเสี่ยงเนื่องจากไม่จำเป็นต้องทดลองด้วยเงินลงทุนจริง ในการเทรดกับ XM โดยประสบการณ์เทรดที่ได้เหมือนกับการเทรดจริงทุกประการโดยไม่ต้องฝากเงิน อีกทั้งยังถอนเงินส่วนของกำไรได้อีกด้วย

เงื่อนไขการรับโบนัส 30 USD

การขอรับโบนัสต้องเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกับ XM
 • ลูกค้าต้องทำการเปิดบัญชี ส่งเอกสารยืนยันตัวตนสำเร็จ
 • ลูกค้าเปิดบัญชีจริง บัญชีแรก ครั้งแรกเท่านั้น
 • โบนัสจะอยู่ในบัญชีจริง บัญชีแรกที่ลูกค้าเปิด
 • ไม่จำเป็นต้องฝากเงินก็สามารถได้รับโบนัส
 • ลูกค้ามีอายุมากกว่า 18 ปี หากอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนดไม่สามารถใช้โบนัสนี้ได้
 • หาก IP ซ้ำกัน บริษัทจะถือว่าผิดเงื่อนไขและตัดสิทธิ์การได้รับโบนัสในทันที
 • การให้บุคคลอื่นเปิดบัญชีโดยอยู่ในการควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม จะถูกตัดสิทธิ์ เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
 • พนักงานของบริษัท พาร์ทเนอร์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อกับบริษัท ไม่สามารถใช้โบนัสนี้ได้
 • ลูกค้าถอนกำไรได้หลังจากเทรด 0.1 Standatd Lot อย่างน้อยจำนวน 5 ครั้ง
 • โบนัสนี้ไม่สามารถโอนระหว่างบัญชีได้ โบนัสจะเป็นโมฆะหากโอนออก
 • กำไรที่เกิดขึ้นจากเงินโบนัสสามารถถอนออกได้ตามขั้นตอนการถอนเงินปกติ
 • บริษัท XM มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข รวมถึงยกเลิกโบนัสโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ฉบับเต็ม

XM Global Limited ดำเนินการภายใต้ชื่อการค้า XM เป็นผู้ให้บริการหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริการทางการเงิน (“FSC Belize”) ภายใต้หมายเลขใบอนุญาต: 000261/309 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)

“โปรแกรมโบนัสไม่มีเงินฝาก” เป็นส่วนสำคัญของ “ข้อกำหนดและนโยบายธุรกิจของ XM” และข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในที่นี้ถือเป็นส่วนเสริมของ “ข้อกำหนดและนโยบายธุรกิจของ XM” ทั้งหมด

เงื่อนไขของการมีสิทธิ์

ข้อเสนอโบนัสซื้อขายแบบไม่ต้องฝากเงินนี้มีให้สำหรับลูกค้าของบริษัทที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ โดยคุณสมบัติของ “ลูกค้าที่มีสิทธิ์” ได้ถูกกำหนดไว้ ดังนี้

 • โบนัสการซื้อขายแบบไม่ต้องฝากเงิน เป็นโบนัสที่มีเป็นครั้งคราว เพื่อให้กับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายจริงกับบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แพลตฟอร์มออนไลน์ และ/หรือ แบบสำรวจของบริษัท ยกเว้นบัญชีซื้อขายหุ้นจะไม่ได้รับโบนัสนี้
 • บริษัทเป็นผู้พิจารณา โบนัสไม่มีเงินฝาก ให้กับลูกค้าในบางประเทศหรือภูมิภาคเท่านั้น ตามที่บริษัทเห็นสมควรและจัดให้
 • บริษัทเสนอโบนัสการซื้อขายแบบไม่ต้องฝากเงินกับลูกค้าใหม่เท่านั้น และสามารถใช้โบนัสนี้ได้ ในบัญชีเทรดจริงบัญชีแรกเท่านั้น
 • ลูกค้ามีหน้าที่ยอมรับว่า โบนัสไม่มีเงินฝาก ไม่ผิดกฎหมายของประเทศที่ตนพำนัก
 • โบนัสไม่มีเงินฝาก เสนอให้กับลูกค้าที่มีอายุมากกว่า 18 ปี หากอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนด หรือยังเป็นผู้เยาว์ไม่สามารถใช้โบนัสนี้ได้
 • โบนัสนี้สามารถใช้ได้โดยจำกัดที่อยู่ IP โดยหาก IP ซ้ำกัน บริษัทจะถือว่าผิดเงื่อนไขและตัดสิทธิ์ทันที
 • การให้สมาชิกในครอบครัวเปิดบัญชีเพื่อรับโบนัส หรือบุคคลอื่นเปิดบัญชีโดยอยู่ในการควบคุม ทั้งทางตรงและทางอ้อม จะถูกตัดสิทธิ์ เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
 • พนักงานของบริษัท พาร์ทเนอร์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อกับบริษัท ไม่สามารถใช้โบนัสนี้ได้

ข้อกำหนดเฉพาะ

ลูกค้าที่มีสิทธิ์ตรงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด สามารถรับโบนัสซื้อขายแบบไม่ต้องฝากเงิน จำนวน 30 USD หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยมีข้อกำหนดเฉพาะดังนี้

 • ลูกค้าจะสามารถเปิดใช้งานโบนัสนี้ได้ ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ตนเองในการรับ SMS
 • โบนัสซื้อขายแบบไม่ต้องฝากเงิน ให้ลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีจริงสำเร็จเท่านั้น
 • 1 คน 1 IP 1 โบนัสเท่านั้น การเปิดบัญชีใหม่โดยมีรายละเอียดส่วนตัวเหมือนกันไม่นับเป็นการเปิดบัญชีใหม่
 • ลูกค้าถอนกำไรได้หลังจากเทรดอย่างน้อย 0.1 Standatd Lot จำนวน 5 ครั้ง
 • ลูกค้าที่เปิดบัญชีเทรดหุ้น ไม่มีสิทธ์ในโบนัสนี้
 • โบนัสนี้ไม่สามารถโอนระหว่างบัญชีได้
 • ลูกค้าสามารถถอนกำไรที่เกิดขึ้นจากเงินโบนัสทั้งหมดได้ตามขั้นตอนการถอนเงินของ XM

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดทั่วไปของโบนัส 30 USD มีดังนี้

 • การขอรับโบนัสจำกัดเวลา 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชีเทรด รอเงินโบนัสเข้าบัญชีถึงเทรดได้
 • รอโบนัสเข้าบัญชีอัตโนมัติประมาณ 24 ชั่วโมง
 • โบนัสนี้ให้กับลูกค้าที่เปิดบัญชีจริงสำเร็จเพื่อใช้เทรดเท่านั้น ไม่สามารถถอนออกได้
 • โบนัสนี้ไม่สามารถโอนระหว่างบัญชีได้ การโอนจะถือว่าโบนัสนี้เป็นโมฆะ
 • หากทำการถอนเงินหรือโอนกำไรระหว่างบัญชี โบนัส 30 USD จะถูกหักออก
 • หากมีออเดอร์ที่เปิดอยู่ระหว่างโอนหรือถอนกำไรออก เงินโบนัสจะหักออกจากยอดคงเหลือรวมกับคำสั่งกำไรและขาดทุนที่เปิดอยู่
 • บริษัทมีสิทธิ์ปฎิเสธและตัดสิทธิ์โบนัส รวมถึงการปิดคำสั่งโดยการ Stop Out ที่ละเมิดข้อกำหนดและนโยบาย โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • บริษัทสามารถยกเลิกโบนัสของลูกค้าคนใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ ซึ่งบริษัทจะแจ้งระงับโบนัสทางอีเมล
 • ลูกค้าขอยกเลิกโบนัสได้ที่ Email : [email protected]
 • บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกโบนัสโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การรับโบนัสถือเป็นการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข และ/หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัท
 • บริษัทมีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาการละเมิด ฉ้อโกง ยักยอก หลอกลวง โดยบริษัทจะลบโบนัสในบัญชีทั้งหมดของลูกค้า รวมถึงผลกำไรขายทุนที่รวมไว้
 • บริษัทมีสิทธิ์ในการปิดและระงับบัญชีเทรดของลูกค้า รวมถึงยกเลิกคำสั่งเทรดทั้งหมดในกรณีสงสัยว่าฉ้อโกง ละเมิด ยักยอก หลอกลวง โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมา
 • กรณีบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว ไม่มีการเทรด โบนัสจะถูกถอนออกจากบัญชีจริงที่เปิดไว้ทันที
 • ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเบลีซ การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ โบนัสแบบไม่ฝากเงิน ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักเท่านั้น เนื่องจากภาษาอื่นที่แปลออกไปอาจมีความคลาดเคลื่อน

คำเตือนความเสี่ยง

การซื้อขาย Forex และ CFD มีความเสี่ยง โปรดอ่านให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อมูลความเสี่ยงอย่างครบถ้วน สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

ผู้มีสิทธิ์ได้รับโบนัส

โบนัสเทรดฟรี 30 USD มอบให้กับลูกค้าใหม่ของโบรกเกอร์ XM เท่านั้น โดยจะได้รับ 1 คน ต่อ 1 ครั้งเท่านั้น

ประเภทบัญชีไหนบ้างที่ได้รับโบนัส

โบนัสนี้ใช้ได้ทุกประเภทบัญชี ยกเว้นการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นหรือบัญชี Share จะไม่ได้รับโบนัสนี้ ประเภทบัญชีที่รองรับโบนัส ได้แก่

 • บัญชี Micro
 • บัญชี Standard
 • บัญชี Ultra Low

ขั้นตอนการรับโบนัส

ขั้นตอนการรับโบนัสอยู่ในขั้นตอนการเปิดบัญชี

 • เมื่อเปิดบัญชีถึงขั้นตอนสร้างบัญชีซื้อขาย
 • ช่อง โบนัสสำหรับบัญชี
 • กด ใช่ ฉันต้องการได้รับโบนัส

โบนัสต้องฝากเงินหรือไม่

โบนัส 30 USD ไม่จำเป็นต้องฝากเงิน ก็สามารถขอรับโบนัสนี้ได้

ระยะเวลาสำหรับการรับโบนัส

โบนัสมีระยะเวลาการขอรับโบนัสภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจริงเป็นครั้งแรก

ถอนเงินโบนัสได้หรือไม่

ลูกค้าไม่สามารถถอนโบนัสออกได้ กำไรที่สร้างจากเงินโบนัสสามารถถอนออกได้ทั้งหมด เมื่อเทรดอย่างน้อย 5 ครั้ง ครั้งละ 0.01 Standard Lot

ถอนเงินแล้วโบนัสถูกหัก

เมื่อถอนเงินออกโบนัสจะถูกหักออก การหักเงินโบนัสจะหักเป็นสัดส่วนของเงินที่ถอนออก

การคำนวณเงินโบนัสที่ถูกหักออก

เมื่อลูกค้าทำการถอนเงิน เงินโบนัส 30 USD จะถูกหักออก โดยการหักออกไม่ได้หักออกครั้งเดียว 30 USD แต่เป็นการหักออกเป็นเปอร์เซนต์ของยอดถอนเงิน การคำนวณเงินคงเหลือในบัญชีหลังจากถูกหักโบนัส มีดังนี้

ตัวอย่างแรก

ตัวอย่างแรกเป็นการเทรดด้วยเงินโบนัสทั้งหมด ไม่มีการฝากเงินเพิ่ม

 • โบนัส 30 USD
 • กำไร 100 USD
 • ถอนเงิน 40 USD (40% ของกำไร)
 • โบนัสถูกหักออก 40% จาก 30 USD = 12 USD
 • เงินคงเหลือในบัญชี 78 USD
  • โบนัสคงเหลือ 18 USD
  • เงินกำไรคงเหลือ 60 USD

ตัวอย่างที่สอง

ตัวอย่างที่สองเป็นการเทรดโดยฝากเงินเข้าเทรดพร้อมโบนัส

 • โบนัส 30 USD
 • ฝากเงิน 500 USD
 • กำไร 100 USD
 • ถอนเงิน 360 USD (60% ของกำไร)
 • โบนัสถูกหักออก 60% จาก 30 USD = 18 USD
 • เงินคงเหลือในบัญชี 252 USD
  • โบนัสคงเหลือ 12 USD
  • เงินจริง + กำไรคงเหลือ 240 USD

ตารางคำนวณโบนัส

จากตัวอย่างข้างตน นำมาทำเป็นตารางแสดงโบนัสที่ถูกหักได้ดังนี้

โบนัส
เงินฝาก
กำไร
เงินที่สามารถ
ถอนได้
เงินที่ถอนออก
โบนัสที่ถูกหักออก
30 USD
100 USD
100 USD
40 USD
(40% ของ 100 USD)
12 USD
(40% ของ 30 USD)
30 USD
500 USD
100 USD
600 USD
360 USD
(60% ของ 600 USD)
18 USD
(60% ของ 30 USD)

กดตรงไหนถึงได้โบนัส

ขอรับโบนัสตอนเปิดบัญชีครั้งแรก โบนัสฟรี 30 USD มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • หลังจากเปิดบัญชี ยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์
 • Login เข้าสู่พื้นที่สมาชิก
 • กดปุ่มรับโบนัสฟรี 30 USD
 • กรอกหมายเลขโทรศัพท์ (นำเลข 0 ตัวหน้าสุดออก)
 • เจ้าหน้าที่โทรกลับไปเพื่อบอกหมายเลขยืนยัน
 • เมื่อยืนยันแล้ว เครดิตโบนัส 30 USD จะปรากฎบน MT4/MT5

โบนัสใช้ร่วมกับโบนัสอื่นได้หรือไม่

โบนัสฟรี 30 USD สามารถใช้ร่วมกับโบนัสอื่น ๆ ได้ เช่น

 • โบนัสฝากเงิน 100% สูงสุด 500 USD
 • โบนัสฝากเงิน 20% สูงสุด 10,000 USD
 • รวมโบนัสทั้งหมด มูลค่า 10,530 USD หรือประมาณ 337,000 บาท
 • โบนัสเพิ่มเติมหมุนเวียนไปตามบริษัทกำหนด เช่น
  • โบนัสสงกรานต์
โบนัส XM

วิธีสมัครรับโบนัส 30 USD

ลูกค้าใหม่ต้องทำการเปิดบัญชีจริงกับโบรกเกอร์ XM โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนแล้วว่าพำนักอยู่ในประเทศไทย เปิดบัญชีเทรดตามขั้นตอนปกติและรอประมาณ 24 ชั่วโมง เงินโบนัสก็จะเข้าสู่บัญชีเทรดที่เปิดไว้อัตโนมัติ ขั้นตอนการสมัครมีดังต่อไปนี้

 • ลงทะเบียนเปิดบัญชี
 • Log in เข้าสู่พื้นที่สมาชิก
 • ส่งเอกสารยืนยันตัวตนและที่อยู่
 • กด รับโบนัส
 • ทำการยืนยันด้วยเสียง ตามระบบของ XM ให้สมบูรณ์
 • กดปุ่มรับโบนัสฟรี 30 USD
 • กรอกหมายเลขโทรศัพท์ (นำเลข 0 ตัวหน้าสุดออก)
 • เจ้าหน้าที่โทรกลับไปเพื่อบอกหมายเลขยืนยัน
 • เมื่อยืนยันแล้ว เครดิตโบนัส 30 USD จะปรากฎบน MT4/MT5

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน

เมื่อกด เปิดบัญชีรับโบนัส 30 USD แล้ว ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง สมบูรณ์ จากนั้นจะได้รับอีเมล์จากโบรกเกอร์

 • กด ยืนยันอีเมล์
 • กด ลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่พื้นที่สมาชิก

หลังจากลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับอีเมล์แจ้งรายละเอียดบัญชี ซึ่งหมายเลขบัญชีที่ได้รับจะใช้สำหรับ Log in หรือเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตน

อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้านที่มีชื่อและที่อยู่ของผู้เปิดบัญชีปรากฎอยู่

ขั้นตอนที่ 4 กด รับโบนัส

กดรับโบนัสในขั้นตอนการกรอกข้อมูลบัญชีซื้อขาย

 • โบนัสสำหรับบัญชี
 • เลือก ใช่ ฉันต้องการรับโบนัส

ขั้นตอนที่ 5 ยืนยันด้วยเสียง

ลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่เข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันด้วยเสียงโดยการทำตามคำแนะนำบนหน้าจอให้สมบูรณ์ จากนั้นในบัญชี MT4 จะปรากฎโบนัส 30 USD ในช่อง Equity แบบอัตโนมัติ