10. Crossover Fxdreema

#Overview

เรื่องต่อมา คือ เงื่อนไขการเทรดของ Block ซึ่งเป็นความสามารถในการตัดกัน คือ ตัวนั้น มากกว่าหรือน้อยกว่าตัวนี้ เรามาดูว่ากราฟแท่งเทียน เป็นยังไงบนกรา ฟ แล้วถ้าเรารู้แล้วช่วยอะไร เราจะทำการตัดกันได้อย่างไร สร้างเส้นตัดได้อย่างไร

แต่ละแท่งจะมีค่าของมัน มี ID ของมันอย่างที่ได้บอกในบทก่อนหน้า แท่งล่าสุด คือ แท่ง 0 และเพิ่มไปตามลำดับ ตัวเลขจะบอกว่า มีแท่งกี่แท่ง แท่ง 5 แท่ง 6 คืออะไร

Fact: ค่าลบ สำหรับแท่งเทียน อัติโนมัติสามารถใช้ได้ ซึ่งจะอยู่ใน ichimoku Kinko Hyo

.

#Crossover ระหว่าง Indicator 2 ตัว

ถ้า Indicator A และ Indicator B ตัดกัน เช่น Moving Average, นี่คือ การตัดกัน หรือ crossover:

อินดี้แบบเส้น มาจากราคาต่อ ๆ กัน แต่ละจุดจะต่อกัน ทำให้เกิดเส้น ถ้าซูมไปจะเห็นชัด

Crossover จะเกิดเมื่อ แท่งได้แท่งหนึ่ง อยู่สูงกว่า กรฯี้นี้ คือ A กับ B A ตัดลงต่ำกว่า B .

  • Line A ตัด Line B ดังนั้น : A[bar] < B[bar] และ A[old bar] > B[old bar]
  • Line A ตัด Line B ดังนั้น  A[bar] > B[bar] and A[old bar] < B[old bar]

เงื่อนไขใน Block fxdreema คือ :

Candle ID เป็นการบอกว่าเป็นแท่งที่เท่าไหร่ ซึ่งจะเป็นแบบนี้ :

  • เส้น A crosses Line B ตัดลง จะได้ : A[Candle ID] < B[Candle ID] and A[Candle ID + Cross width] > B[Candle ID + Cross width]
  • เส้น A crosses Line B ตัดขึ้น จะได้ : A[Candle ID] > B[Candle ID] and A[Candle ID + Cross width] < B[Candle ID + Cross width]

อย่างที่เห็น จะเห็นว่ การตัดขึ้นลง จะบอกว่าแท่งที่ผ่านมาเป็นยังไง ซึ่งก็คือค่ามาตรฐานในที่นี้คือ แท่ง 1

#การตัดระหว่าง indicator line กับค่า value

แล้วมันตัดกันระหว่าง ค่า กับ เส้นได้ไหม !

  • Line ต่ำลงต่ำกว่าค่า 1.066 : Line[bar] < 1.066 และ Line[previous bar] > 1.066
  • Line ตัดขึ้นสูงกว่า 1.066: Line[bar] > 1.066 และ Line[previous bar] < 1.066

#ราคา กับ Indicator Crossover – อะไรทำไม่ได้บ้าง

ทีนี้ Bid กับ Ask เป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา indicator ก็จะเปลี่ยน เรามาดูค่าเหล่านี้กัน :

ถ้าหากเราจะดูว่า Bid Price ตัดลงต่ำกว่า MA เราจะมี 2 ค่า คือ ค่าปัจจุบัน (สีแดง) Bid นั้นลงต่ำแน่นอน เพราะ Bid ลดลงจาก 1.06577 ไป 1.06569 การเคลื่อนไหวนี้ น้อยกว่า 1 pip และบ่อยครั้ง ที่มันเกิด อย่างไรก็ตาม กรณีนี้แบบนี้อาจจะยังไม่เกิขึ้น การตัดจะไม่จบ เพราะว่า แท่งยังไม่จบนั่นเอง เพราะว่ามันเป็นแค่ค่าที่ยังไม่สิ้นสุด

#Price vs Indicator Crossover -สิ่งที่ทำได้

แท่งเทียน เป็นการจับดูราคาในรูปแบบเวลา ซึ่งจะบอกว่า ราคาเป็นยังไงก่อนหน้า ถ้าหากเราใช้ข้อมูลจากมันถูกต้องในการตัดเส้น เงื่อนไขที่ถูกต้อง คือ

  • ราคาตัดลง : Candle Close[bar] < Indicator Line[bar] และ Candle Open[bar] > Indicator Line[bar]
  • ราคาตัดเส้นขึ้น : Candle Close[bar] > Indicator Line[bar] and Candle Open[bar] < Indicator Line[bar]

#“Price ×< Indicator” และ “Price ×> Indicator” blocks

อีกแบบหนึ่งในการดูการตัด คือ การดู Bid และเมื่อ Tick ก่อนหน้าตัดก็ใช้ได้เช่นกัน การตัดขึ้น หรือลง ก็สามารถใช้ได้กับราคาปิด เปิด

การตัดเหล่านี้เหมือนกับที่อธิบายก่อนหน้า การตัดกัน เป็นสถานะของแท่งเทียน สถานะปิดเปิด ซึ่งสามารถใช้ได้ .