โบนัส 30 USD Winsor broker ไม่ต้องฝากฟรี

โบนัส 30 USD ไม่ต้องฝากเงิน

โบนัสฟรี 30 USD Winsor Broker

โบรกเกอร์ Winsor มีโปรโมชั่น โบนัส 30 USD โดยไม่ต้องฝากเงินให้บริการสำหรับลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ Winsor มาก่อน ผู้ที่มีบัญชีเทรดอยู่แล้วไม่สามารถรับโบนัสนี้ได้ การให้โบนัสนี้เพื่อเป็นการเสนอให้ลูกค้าใหม่เข้ามาทดลองเทรดกับ Winsor ในสภาพแวดล้อมจริงโดยไม่ต้องเสียต้นทุนและไม่มีความเสี่ยงสูญเสียเงินทุน

ทางลัดไปหน้าเปิดบัญชีรับโบนัส Winsor

เงื่อนไขการรับโบนัส 30 USD

เงื่อนไขในการรับโบนัสฟรี 30 USD มีดังนี้

 • ลูกค้าใหม่ ยังไม่เคยเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ Winsor มาก่อน
 • ลงทะเบียนเปิดบัญชี ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าเปิดบัญชีจริง Prime Accounts เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น
 • หากมีการใช้ IP ซ้ำกัน บริษัทถือว่าผิดเงื่อนไขและสามารถตัดสิทธิ์โบนัสทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • โบนัส 30 USD ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่สามารถได้รับโบนัสนี้
 • กำไรจากเงินโบนัสสามารถถอนออกได้เมื่อมีกำไร 30 USD ขึ้นไป
 • เทรดปิดล็อตอย่างน้อย 0.5 Lots จำนวน 10 ครั้งขึ้นไป

ทางลัดไปหน้าเปิดบัญชีรับโบนัส Winsor

เงื่อนไขฉบับเต็ม

 1. โปรโมชั่นบัญชีฟรี $30 (ต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชีฟรี $30” หรือ “บัญชี”) จัดโดย Windsor Brokers (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”)
 2. โปรโมชั่นนี้มีให้เฉพาะผู้เปิดบัญชีจริงรายใหม่ของ Prime Accounts ด้วยฐานสุกลเงิน USD EUR GBP และ JPY ผู้มีบัญชีจริงอยู่แล้ว ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
 3. ผู้ถือบัญชีจริงต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและ/หรือสูงกว่า
 4. เพื่อให้มีสิทธิ์รับบัญชีฟรี $30 ผู้เข้าร่วมต้องได้รับบัญชีใหม่ทั้งหมด ได้รับการอนุมัติบัญชี Prime Account
 5. จำนวนเงินที่บริษัทเข้าบัญชีอยู่ในรูปแบบที่ถอนไม่ได้ โบนัสเครดิตที่ไม่สามารถโอนออกได้ และมีอายุ 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับเครดิต
 6. ลูกค้าสามารถถอนกำไรออกจากบัญชีได้ก็ต่อเมื่อกำไรเท่ากับหรือสูงกว่าจำนวนเครดิตโบนัสและกำหนดว่าล็อตที่ปิดถึง 0.5 และจำนวนธุรกรรมถึง 10 การซื้อขายหรือข้างบน. คำขอถอนเงินใด ๆ ที่ขัดต่อข้างต้นจะส่งผลให้มีการยกเลิก .โดยอัตโนมัติเครดิตการค้า
 7. หากบัญชีไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 30 วันขึ้นไปในช่วงระยะเวลาที่ใช้งานได้ 6 เดือน โบนัสเครดิตจะถูกยกเลิก
 8. ในกรณีที่บัญชีถูกระงับ ยอดเครดิตจะถูกหักออก
 9. บัญชีโบนัสฟรี $30 สามารถเปิดได้ 1 คนต่อ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่ได้อนุญาตให้ลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว เช่น พี่ น้อง คู่สมรส ผู้สืบสกุล คนรู้จัก หรืออื่นใด บุคคล/นิติบุคคล หากบริษัทสงสัยว่ามีผู้ลงทะเบียนโดยใช้ชื่อและ/หรือข้อมูลการลงทะเบียน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่ IP, อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ บิลค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ) ของสมาชิกในครอบครัวคนอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเครดิต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกและปฏิเสธการให้โปรโมชั่นบัญชีโบนัสฟรี $30 แก่ผู้สมัครหรือเพื่อ ยกเลิกบัญชีฟรี $30 ของลูกค้าใหม่ใด ๆ หากพิจารณาตามดุลยพินิจ การกระทำดังกล่าวมีเหตุผลและ/หรือจำเป็น
 11. พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้ร่วมงาน และ/หรือสมาชิกในครอบครัวของ Windsor Brokers ไม่มีสิทธิ์รับบัญชีฟรี $30
 12. โปรโมชั่นบัญชีฟรี $30 นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้โบรกเกอร์วินด์เซอร์ ฟรี ข้อตกลงและเงื่อนไขบัญชี 30 เหรียญสหรัฐ
 13. ลูกค้าตกลงว่าโดยการเข้าร่วมโปรโมชั่นบัญชีฟรี $30 นี้ พวกเขายินยอมที่จะบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่พวกเขาให้ขณะลงทะเบียนและหรือเข้าร่วมโปรโมชั่นบัญชีฟรี $30 ข้อมูลจะถูกรวบรวมและประมวลผลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ Windsor Brokers และเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อบริหารจัดการและเรียกใช้โปรโมชั่นบัญชีฟรี $30 ลูกค้าแต่ละรายมีสิทธิ์ถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ แต่การเพิกถอนดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงัก การระงับ หรือการยกเลิกการมีส่วนร่วมของลูกค้าใน $30 Freeโปรโมชั่นบัญชี.
 14. บริษัทอาจขอเอกสารเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าก่อนหรือระหว่างพวกเขา การเข้าร่วมโปรโมชั่นบัญชีฟรี $30 และลูกค้าจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารที่ร้องขอ หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงัก ระงับ หรือการสิ้นสุดการเข้าร่วมของลูกค้าในการส่งเสริมการขายบัญชีฟรี $30
 15. ลูกค้าที่ให้รายละเอียดที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นการฉ้อโกงระหว่างขั้นตอนการเปิดบัญชีจะเป็นถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโปรโมชั่นบัญชีฟรี $30
 16. การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ข้างต้น หรือข้อกำหนดทั่วไปใดๆ ของบริษัท อาจส่งผลให้มีการยกเลิกผลกำไรที่ผิดกฎอย่างทันที บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการซื้อขายใด ๆ
 17. การยกเลิกหรือการปฏิเสธเครดิตโบนัส ซึ่งรวมถึงการปิดคำสั่งโดย Stop Out โปรดทราบว่าโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้กับพลเมืองและ/หรือผู้มีถิ่นพำนักในรัสเซีย อินโดนีเซีย, ปากีสถาน, บังคลาเทศ, ศรีลังกา, ยูเครน, คาซัคสถาน, ซิมบับเว, อียิปต์, ปาเลสไตน์, แทนซาเนีย คีร์กีซสถาน เปรู และมอลโดวา
 18. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นบัญชีฟรี $30 โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ support@windsorbrokers.com
 19. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 20. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจะโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไข บนเว็บไซต์ของบริษัท ขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลล่าสุดที่โพสต์บน .ของบริษัทเป็นประจำ ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
 21. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาใด ๆ ที่มีให้

ทางลัดไปหน้าเปิดบัญชีรับโบนัส Winsor

คำเตือนความเสี่ยง

สัญญาซื้อขายส่วนต่างเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะกับผู้ลงทุนทุกคน ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ พิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ ความเสี่ยง และหากจำเป็น ขอคำปรึกษาจาก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ขั้นตอนการรับโบนัส

การรับโบนัสเครดิตของโบรกเกอร์ Winsor สามารถทได้ใน 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์และทำการลงทะเบียนเปิดบัญชี

 • กรอกชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์
 • กรอกอีเมล
 • กำหนด รหัสผ่าน
 • เลือกประเภทบัญชี Prime
 • ยืนยันว่าไม่ใช่พลเมืองสหรัฐ
 • กด สมัครใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 รับ windsor Bonus

ทางลัดไปหน้าเปิดบัญชีรับโบนัส Winsor

ขั้นตอนที่ 2 กดรับโบนัส

เมื่อสมัครใช้งาน ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกดรับโบนัส ดังนี้

 • กด เมนู
 • กด โปรโมชั่น
 • กด ขอรับโปรโมชั่นโบนัสฟรี 30 USD

ขั้นตอนที่ 2 รับ Windsor Bonus

ทางลัดไปหน้าเปิดบัญชีรับโบนัส Winsor

ใครบ้างมีสิทธิ์รับโบนัส

ลูกค้าใหม่ ยังไม่เคยเปิดบัญชีเทรดกับ Winsor อายุ 18 ปีขึ้นไป

ประเภทบัญชีไหนบ้างที่ได้รับโบนัส

ประเภทบัญชีที่สามารถรับโบนัสฟรี 30 USD คือ บัญชี Prime

โบนัสต้องฝากเงินหรือไม่

โบนัสนี้ไม่จำเป็นต้องฝากเงิน เป็นเครดิตโบนัสที่โบรกเกอร์มอบให้ลูกค้าในบัญชีเทรดหลังจากเปิดบัญชีจริง

ระยะเวลาโบนัส

โบนัสเครดิตสามารถใช้ได้ถึง 6 เดือนหลังจากได้รับโบนัส โดยห้ามหยุดเทรดติดต่อกัน 30 วัน ไม่เช่นนั้นโบนัสเครดิตจะถูกยกเลิก

โบนัสถอนได้หรือไม่

โบนัสเครดิตเป็นโบนัสที่ไม่สามารถถอนออกได้ กำไรที่สร้างจากโบนัสสามารถถอนออกได้ เพียงเทรดแบบถือออเดอร์เกินกว่า 0.5 lot จำนวน 10 ครั้งขึ้นไป

ทางลัดไปหน้าเปิดบัญชีรับโบนัส Winsor