โบนัส 30 USD MTrading ฟรี เงื่อนไข

โบนัส 30 USD ไม่ต้องฝากเงิน

โบนัส 30 USD ของโบรกเกอร์ MTrading เป็นโบนัสต้อนรับสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัญชีเทรดกับ MTrading มาก่อนให้ได้ทดลองใช้งาน และเทรดกับโบรกเกอร์ด้วยสภาพแวดล้อมการเทรดจริงทุกประการ ความเสี่ยงเป็นศูนย์เนื่องจากลูกค้าไม่จำเป็นต้องฝากเงิน อีกทั้งเงินกำไรที่ได้จากเงินโบนัสยังสามารถถอนออกได้อีกด้วย เงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ของโบนัส มีดังนี้

เงื่อนไขการรับโบนัส 30 USD

การเข้ารับโบนัสมีรายละเอียดเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องรับทราบก่อนการเปิดบัญชีรับโบนัสฟรี 30 USD โดยแบ่งออกเป็น 2 เงื่อนไข ดังนี้

เงื่อนไขทั่วไป

เงื่อนไขเบื้องต้นทั่วไปของการรับโบนัส ดังนี้

 • โปรโมชั่น “Welcome Bonus มูลค่า 30 USD” (หรือ Welcome Bonus) จัดทำขึ้นโดย MTrading (ServiceComsvg Ltd) โดยประเทศไทยสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่น Welcome Bonus ได้
 • เงื่อนไขและข้อตกลงของโปรโมชั่น Welcome Bonus เป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขและข้อกำหนดทางธุรกิจของ MTrading (ServiceComsvg Ltd) และข้อตกลงต่อไปนี้รวมอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดทางธุรกิจของ MTrading (ServiceComsvg Ltd) เช่นกัน
 • MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น โดยบริษัทอาจเสนอโปรโมชั่นภายในระยะเวลาที่กำหนดให้กับลูกค้าที่เปิดบัญชีจริง
 • เราจะมอบ Welcome Bonus เป็นสกุลเงิน USD

เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น

เงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสฟรี 30 USD ดังนี้

 • Welcome Bonus เป็นเงินโบนัสต้อนรับพิเศษที่มอบให้ลูกค้าใหม่ของ MTrading โดยไม่ต้องฝากเงินก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ เราจะมอบโบนัสให้ลูกค้ารายบุคคลตามดุลยพินิจของบริษัท
 • ปรโมชั่น Welcome Bonus มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำให้กับลูกค้าใหม่ที่สนใจเปิดบัญชีจริง M.Premium กับ MTrading (ServiceComsvg Ltd.) โดยจะต้องไม่ใช่ลูกค้าที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศยกเว้น
 • เพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น ลูกค้าจะต้องยืนยันตัวตนโดยการเปิดบัญชีจริง M.Premium แล้วยืนยันเบอร์โทรศัพท์, อีเมล, และอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต) ที่หน้า ห้องของเทรดเดอร์ (Trader's Room) ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอเอกสารยืนยันตัวตนเพิ่มเติม
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับ Welcome Bonus เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • พนักงานของบริษัท รวมถึงสมาชิกครอบครัวของพนักงานบริษัทไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
 • บัญชีเทรดที่ลูกค้าใช้เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นๆ ของทางบริษัทได้
 • Welcome Bonus ใช้สำหรับการเทรดเท่านั้น บริษัทไม่อนุญาตให้ลูกค้าถอนหรือโยกย้ายโบนัสไปยังบัญชีอื่นๆ ของลูกค้า
 • ลูกค้าต้องยินยอมว่าบริษัทอาจนำข้อมูลบางส่วนในขั้นตอนการลงทะเบียนไปใช้ในการโปรโมทโปรโมชั่นดังกล่าว รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ทางการตลาด

เงื่อนไขการเทรด

เงื่อนไขในการเทรดของโบนัสฟรี 30 USD มีดังนี้

 • เปิดและปิดออเดอร์ ในเวลา 3 นาทีขึ้นไป
 • บัญชีเทรดที่เปิดรับโบนัสจะมีเลเวอเรจสูงสุดไม่เกิน 1:1000
 • ไม่อนุญาตให้ Hedging

เงื่อนไขอื่น ๆ

เงื่อนไขอื่น ๆ ของโบนัสฟรี 30 USD มีดังนี้

 • ลูกค้าจะได้รับหมายเลขบัญชีเทรดทันทีหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยท่านสามารถแจ้งหมายเลขบัญชีเพื่อขอรับ Welcome Bonus ได้ที่อีเมลฝ่าย Support ของประเทศไทย: [email protected]
 • ลูกค้าที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ ได้แก่ จีน, อินเดีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไทย และเวียดนาม สามารถขอรับโบนัสได้ที่อีเมล [email protected]
  • โดยแจ้งชื่อ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขบัญชีเทรด
 • ระบบจะมอบ Welcome Bonus โดยอัตโนมัติให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เรากำหนดครบถ้วน
 • MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำร้องขอโบนัส หรือบล็อกบัญชีเทรดที่ได้รับ Welcome Bonus หากตรวจสอบพบว่ามีการสมัครจาก IP Address เดียวกัน หรือมีหลักฐานระบุว่า Welcome Bonus ถูกร้องขอจากลูกค้าท่านเดียวกัน
 • Welcome Bonus มีระยะเวลาใช้งาน 40 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการโอนโบนัสเข้าไปยังบัญชีเทรดของลูกค้า โดยหลังจากระยะเวลา 40 วันนั้นสิ้นสุด Welcome Bonus จะถูกถอนออกจากบัญชีเทรด รวมถึงกำไรที่ได้จากการเทรดด้วยโบนัสอาจถูกถอนออก
 • ลูกค้าสามารถถอนกำไรจากการเทรดโดยใช้ Welcome Bonus ได้สูงสุด 200$ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีจำนวนล็อตขั้นต่ำ 5 ล็อต และจะต้องเปิดออเดอร์เทรดแต่ละออเดอร์เป็นเวลาตั้งแต่ 3 นาทีขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าแจ้งถอนเงินออกจากบัญชีเทรดเป็นครั้งแรก โบนัส 30$ จะถูกหักออกจากบัญชีเทรดของลูกค้าทันที
 • กำไรทั้งหมดที่ได้จากการเทรดด้วย Welcome Bonus ถือเป็นโมฆะ หากตรวจสอบพบว่าลูกค้าให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องในขั้นตอนการสมัครบัญชี
 • บัญชีเทรดที่รับ Welcome Bonus ไม่สามารถเข้าร่วมบริการการลงทุนอื่นๆ ของ MTrading ซึ่งได้แก่ การเป็นผู้จัดการการเงิน (Money manager) หรือบัญชีนักลงทุน (Investor account)
 • การใช้วิธี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาด ถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขของบริษัท
 • สำหรับลูกค้าที่มีเจตนาพยายามใช้ช่องโหว่ และ/หรือวิธีการต่างๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการตัดโบนัสและผลกำไรที่เกิดขึ้น
 • ข้อพิพาทหรือความเข้าใจผิดจากเงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่นนี้ จะได้รับการแก้ไขโดยฝ่ายบริหารของ MTrading อย่างเป็นธรรมมากที่สุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ โดยการตัดสินใจต่าง ๆ ถือเป็นที่สิ้นสุดสำหรับทุกฝ่าย

ใครเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับโบนัสบ้าง

ลูกค้าที่ไม่เคยเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ MTrading มาก่อน จึงสามารถเปิดบัญชีและขอรับโบนัสได้

ประเภทบัญชีไหนบ้างที่รับโบนัสได้

ประเภทบัญชีที่สามารถรับโบนัสได้ คือ ประเภทบัญชี M.Premium เท่านั้น

โบนัสต้องฝากเงินหรือไม่

โบนัสนี้เป็นโบนัสฟรี ให้เป็นเครดิตโบนัสในบัญชีเทรด โบรกเกอร์ให้เงินมาใช้สร้างกำไรจากการเทรดโดยไม่จำเป็นต้องฝากเงิน

ระยะเวลาในการใช้งานโบนัส

Welcome Bonus มีระยะเวลาในการใช้งานโบนัส 40 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการโอนโบนัสเข้าไปยังบัญชีเทรดของลูกค้า หลังจาก 40 วัน ถือว่าสิ้นสุด Welcome Bonus เงินโบนัสจะถูกลบออกจากบัญชีเทรด

โบนัสนี้ถอนออกได้หรือไม่

เงินโบนัสนี้เป็นเพียงเครดิตโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีจริงเท่านั้น ไม่สามารถถอนโบนัส 30 USD ออกได้ แต่กำไรที่สร้างจากโบนัสสามารถถอนออกได้

การถอนกำไรที่ได้จากโบนัส

การถอนกำไรที่ได้จากเงินโบนัส 30 USD สามารถทำได้ เมื่อเทรด 5 Lot และถือออเดอร์ครั้งละไม่ต่ำกว่า 3 นาที จำนวนเงินกำไรสูงสุดที่สามารถถอนออกได้ คือ 200 USD

ขั้นตอนการสมัครรับโบนัส

ขั้นตอนในการสมัครรับโบนัส มีดังต่อไปนี้

ลงทะเบียน

การลงทะเบียนเปิดบัญชีกับ MTrading ง่าย ๆ เพียงขั้นตอนเดียว

 • กรอกอีเมล
 • กด ลงทะเบียน

ยืนยันตัวตน

กรอกข้อมูลส่วนตัวและยืนยันตัวตน ดังนี้

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
 • อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน แนะนำ ภาพบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • รับหมายเลขบัญชีเทรดทางอีเมล

ขอรับโบนัสฟรี 30 USD

ส่งอีเมลติดต่อเจ้าหน้าที่ ขอรับโบนัสฟรี 30 USD

 • แจ้งชื่อ-นามสกุล
 • อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • หมายเลขบัญชีเทรด
 • ส่งอีเมลไปที่ [email protected]

โบนัสฟรี 50 USD

ข้อกำหนด

ข้อกำหนดการรับโบนัสฟรี 50 USD มีดังนี้

 • สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเทรดกับ Mtrading
 • ฝากเงิน 100 USD รับโบนัส 50 USD
 • กำไรจากโบนัสสามารถถอนออกได้

เทรดอะไรได้บ้าง

เทรดได้ทุกตราสาร

ถอนกำไรยังไง

ถอนกำไรขั้นต่ำไม่กำหนด ถอนกำไรได้สูงสุด 200 USD ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ระยะเวลาโปรโมชั่น

ระยะเวลาเข้าร่วม โปรโมชั่น 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2566

ระยะเวลาโบนัส

ระยะเวลาเทรดโบนัส 30 วันหลังจากได้รับโบนัส