HFM โบนัส 35 USD Forex เงื่อนไข ไม่ต้องฝาก ถอนได้ HFM Market

HFM Bonus 35 USD
HFM โบนัส 35 USD

HFM โบนัส 35 USD ไม่ต้องฝากเงิน

โปรแกรมโบนัส 35 ไม่มีเงินฝากเป็นโครงการโบนัสที่เสนอโดย HF Markets (SV) Ltd (ในที่นี้เรียกว่า “บริษัท”) ให้กับลูกค้าที่มีสิทธิ์ของบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ โครงการโบนัสนี้มอบโอกาสให้กับลูกค้าในการเริ่มต้นซื้อขายในตลาดในสภาพแวดล้อมจริงโดยไม่ต้องลงทุนเงินของตัวเอง

เงื่อนไขการรับโบนัส HFM 35 USD

ข้อกำหนดทั่วไป

 • โบนัส 35 ไม่มีเงินฝาก (ต่อไปนี้เรียกว่า “โครงการโบนัส”) มีให้สำหรับลูกค้าของบริษัททุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สำหรับโครงการโบนัสนี้ตามที่กำหนดไว้ในวรรค 1.2 และ 3.1. ของโครงการโบนัส
 • เพื่อให้ลูกค้ามีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการโบนัส เขาต้องเปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัทตามข้อตกลงในการเปิดบัญชี และต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ หรืออายุตามกฎหมายตามประเทศที่พำนักอาศัย หรือ มิฉะนั้นจะต้องไม่ถือว่าเป็น “ผู้เยาว์” ในประเทศที่พำนักของเขา
 • ลูกค้ารับทราบ ยืนยัน และยอมรับที่จะผูกพันตามกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในโครงการโบนัสนี้ และ/หรือข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอื่นใดระหว่างเขากับบริษัท

ข้อกำหนดเฉพาะ

 • โครงการโบนัสมีให้สำหรับลูกค้าใหม่ของบริษัทเท่านั้น
 • เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับโครงการโบนัส
 • เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์รับโบนัสโครงการ
 • โบนัสไม่มีเงินฝากสามารถเรียกร้องได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนเท่านั้น
 • โครงการโบนัสสามารถใช้ได้กับบัญชีหนึ่ง (1) บัญชีต่อลูกค้าใหม่และต่อที่อยู่ IP
 • โครงการโบนัสจะใช้กับบัญชีบุคคลธรรมดาและบัญชีองค์กรเท่านั้น
 • โบนัสแบบไม่ต้องฝากเงินสามารถเพิ่มได้เฉพาะในบัญชีซื้อขายที่มีสิทธิ์ ซึ่งลูกค้าเมื่อเปิดบัญชีระบุว่าต้องการรับโบนัสโดยเลือก “ใช่ ฉันต้องการโบนัส” 3.8. บัญชีซื้อขายที่มีสิทธิ์คือ:
  • MT4 เซ็นต์
  • MT4 ไมโคร
  • MT4 พรีเมียม
 • โครงการโบนัสมีไว้เพื่อการค้าเท่านั้น โบนัสอาจสูญหายได้ แต่ไม่สามารถถอนออกได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • จำนวนโบนัสภายใต้โครงการโบนัสนี้คือ 35 USD
 • ควรสังเกตว่าบริษัทถือว่ากำไรเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าจำนวนโบนัสไม่มีเงินฝากที่ได้รับ
 • การถอนเงินจากบัญชีซื้อขายใด ๆ จะต้องถูกลบโบนัส การลบโบนัสเป็นสัดส่วนกับเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ถอน ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าถอน 30% ของเงินที่สามารถถอนได้ 30% ของโบนัสจะถูกหักออกด้วย
 • หากลูกค้าต้องการยกเลิกโครงการโบนัส เขาควรส่งอีเมลไปที่ [email protected]
 • มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าบัญชี Bonus Scheme ใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน เช่น ไม่มีการฝากเงิน ถอนเงิน หรือกิจกรรมการซื้อขายภายในระยะเวลาที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทจะถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ให้กับลูกค้า ในกรณีที่มีกำไรที่มีสิทธิ์ในบัญชี Bonus Scheme เฉพาะจำนวนนี้เท่านั้นที่จะถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินของลูกค้า ในกรณีที่ไม่มีกำไรที่มีสิทธิ์ในบัญชี ทั้งโบนัสและกำไรใดๆ ที่ทำจะถูกโอนไปยังบริษัทและจะไม่มีการโอนจำนวนเงินไปยังกระเป๋าเงินของลูกค้า และบัญชีจะถูกเก็บถาวรและไม่สามารถกู้คืนได้

เงื่อนไขการถอนกำไรจากโบนัส

สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการถอนกำไรที่สร้างจากเงินโบนัส ให้ทำตามนี้

 • ปริมาณการเทรดสะสม 2 Standard Lots
 • ออเดอร์จำนวน 5 ออเดอร์ขึ้นไป (เปิดรวมปิดออเดอร์)
 • เทรดฟอเร็กซ์ เงิน และทองคำ

การยกเลิกโบนัส

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทในการแก้ไขหรือยุติโครงการโบนัสนี้เพียงฝ่ายเดียวหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่รวมอยู่ในที่นี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเสนอโครงการโบนัสนี้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดออกหรือผลที่ตามมาใดๆ ที่เป็นผลจากการยกเลิกและ/หรือการนำโบนัสออก
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อลูกค้าทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีโครงการโบนัส หากบริษัทสงสัยหรือมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าลูกค้าได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการโบนัสโดยการให้ข้อมูลระบุตัวตนที่เป็นเท็จ เช่น หลักฐานแสดงตัว หลักฐานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่สาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทในการลบโครงการโบนัสโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าล่วงหน้าและมีผลทันที
 • หากบริษัทสงสัยหรือมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าลูกค้าได้ละเมิดและ/หรือจัดการข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการโบนัสนี้โดยป้องกันความเสี่ยงจากตำแหน่งของตนภายใน (โดยใช้บัญชีซื้อขายอื่นที่ถืออยู่กับบริษัท) หรือภายนอก (โดยใช้บัญชีซื้อขายอื่นที่ถือไว้กับบุคคลอื่น โบรกเกอร์) และ/หรือไม่ได้กระทำการโดยสุจริต บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจโดยเด็ดขาดและโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า ในการลบโครงการโบนัสออกจากบัญชีซื้อขายของลูกค้าหรือจากบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยทันที
 • หากบริษัทสงสัยหรือมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าลูกค้ามีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีภายใต้โครงการโบนัสนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทโดยเด็ดขาดและไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าให้ลบโครงการโบนัสออกจากบัญชีซื้อขายของลูกค้า ) มีผลทันที. บริษัทไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ สำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการหยุดออกจากสถานะที่เปิดอยู่หลังจากลบโบนัสใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

กรณีเกิดข้อพิพาท

ข้อพิพาทหรือสถานการณ์ใดๆ ที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขโดยฝ่ายบริหารของบริษัทอย่างยุติธรรม

ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง

 • ลูกค้ารับทราบว่า Forex และ CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจซึ่งมีความเสี่ยงสูง เมื่อทำการซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน และลูกค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าควรขอคำแนะนำอิสระหากจำเป็น
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ การแปลภาษาอื่นใดมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อความต้นฉบับภาษาอังกฤษและการแปลเป็นภาษาอื่น แล้วแต่กรณี เวอร์ชันต้นฉบับของภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่า

ผู้มีสิทธิ์ได้รับโบนัสมีใครบ้าง

ลูกค้าใหม่ ยังไม่มีบัญชีเทรดกับ HFM อายุ 18 ปีขึ้นไป

ประเภทบัญชีไหนบ้างที่ได้รับโบนัส

ประเภทบัญชีที่ลูกค้าเปิดบัญชีแล้วสามารถขอรับโบนัสฟรี 35 USD ได้ มีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการรับโบนัส

การขอรับโบนัสฟรี 35 USD สามารถทำได้ภายใน 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน

การลงทะเบียนมี 3 ส่วนให้เลือก โดยสามารถเปิดบัญชีส่วนตัว บัญชีบริษัทและบัญชีร่วมได้

กรอกข้อมูลส่วนตัว

กรอกข้อมูลส่วนตัว ต่อไปนี้

 • ประเทศที่อยู่อาศัย
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ชื่อ-นามสกุล
 • อีเมล
 • วันเดือนปีเกิด
 • รหัสผ่าน
 • กดยอมรับนโยบาย
 • กด ลงทะเบียน

กรอกข้อมูลที่อยู่

ส่วนต่อมาเป็นข้อมูลที่อยู่ ต้องระบุดังนี้

 • ประเทศที่เกิด
 • คำนำหน้าชื่อ
 • รายละเอียดข้อมูลที่อยู่

เลือกสกุลเงิน

หากไม่ต้องการรับข่าวสารให้กดจนเครื่องหมายถูกหายไป แล้วเลือกสกุลเงินฐานของกระเป๋าเงิน

 • USD
 • EUR

ขั้นตอนที่ 2 กดรับโบนัส

เมื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ให้ลงชื่อเข้าใช้ในพื้นที่ส่วนตัว

 • กด โปรโมชั่น
 • กด โบนัสไม่ต้องฝากเงิน 35 USD

โบนัสต้องฝากเงินหรือไม่

โบนัสนี้เป็นโบนัสเครดิตแบบไม่ต้องฝากเงิน

ระยะเวลาสำหรับการรับโบนัส

ระยะเวลาสำหรับโปรโมชั่นโบนัสฟรี 35 USD นี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ถอนเงินโบนัสได้หรือไม่

โบนัสฟรี 35 USD เป็นโบนัสเครดิต ไม่สามารถถอนออกได้ กำไรจากโบนัสสามารถถอนออกได้ การถอนออกเป็นการถอนแบบปกติ โดยเงินโบนัสจะถูกหักออกตามจำนวนเงินที่ถอนออก เช่น หากถอนเงิน 50% ที่สามารถถอนได้ เงินโบนัสก็จะถูกหักออก 50% เป็นต้น