HFM โบนัสฟรี 50 USD Forex เงื่อนไข ไม่ต้องฝาก ถอนได้

HFM โบนัสฟรี 50 USD

โบนัสฟรี 50 USD เป็นเครดิตโบนัส สามารถถอนกำไรที่สร้างจากโบนัสออกได้ เป็นโปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยเปิดบัญชีกับ HFM โดยลูกค้าสามารถใช้งานจริงแบบไม่ต้องฝากเงิน เมื่อทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีและยืนยันตัวตนสำเร็จ โบนัสจะเข้าสู่บัญชีเทรดแบบอัตโนมัติ

เงื่อนไขโบนัสฟรี 50 USD

 • ลูกค้าใหม่ อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเรียบร้อย
 • เปิดบัญชี Cent Micro หรือ Premium
 • ถอนกำไรออกได้ ไม่จำกัดเพดาน

เงื่อนไขการเทรด

 • เทรดอย่างน้อย 5 Standard Lot
 • จำนวนอย่างน้อย 5 ออเดอร์
 • เทรดได้เฉพาะ Forex ทองคำ และเงินเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ EA ในบัญชีโบนัสฟรี

การถอนเงิน

 • เมื่อถอนเงิน เครดิตโบนัสจะถูกหักออกตามสัดส่วนของเงินที่ถอนออก
  • โบนัส 50 USD กำไร 25 USD สั่งถอนเงิน 25 USD
  • โบนัสเหลือ 25 USD

ข้อกำหนดทั่วไป

โปรแกรมโบนัส 50 No Deposit เป็นโบนัสที่เสนอโดย HF Markets (SV) Ltd (ในที่นี้เรียกว่า “บริษัท”) ให้กับลูกค้าที่มีสิทธิ์ของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ รูปแบบโบนัสนี้มอบโอกาสให้กับลูกค้าในการเริ่มต้นการซื้อขายในตลาดในสภาพแวดล้อมจริงโดยไม่ต้องลงทุนด้วยเงินทุนของตนเอง

 • โบนัส 50 USD แบบไม่ต้องเงินฝาก (ต่อไปนี้เรียกว่า “โครงการโบนัส”) มีให้สำหรับลูกค้าของบริษัททุกรายที่ปฏิบัติตามเกณฑ์สำหรับโครงการโบนัสนี้ตามที่กำหนดไว้ในวรรค 1.2 และ 3.1. ของโครงการโบนัส
 • เพื่อให้ลูกค้ามีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการโบนัส เขาจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายกับบริษัทตามข้อตกลงการเปิดบัญชี และต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในประเทศที่เขาอาศัยอยู่หรือ มิฉะนั้นจะต้องไม่ถูกพิจารณาว่าเป็น “ผู้เยาว์” ในประเทศที่ตนพำนักอยู่
 • ลูกค้ารับทราบ ยืนยัน และยอมรับที่จะผูกพันตามกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโครงการโบนัสนี้ และ/หรือข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายอื่นๆ ระหว่างเขากับบริษัท

ระยะเวลาโบนัส

ระยะเวลาส่งเสริมการขายสำหรับโครงการโบนัสนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2022 เป็นต้นไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • โครงการโบนัสมีให้สำหรับลูกค้าใหม่ของบริษัทเท่านั้น
 • เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับโครงการโบนัส
 • เฉพาะลูกค้าที่ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์แล้วเท่านั้นที่มีสิทธิ์ขอรับโครงการโบนัส
 • โบนัสไม่มีเงินฝากสามารถรับได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน
 • โครงการโบนัสสามารถใช้ได้กับหนึ่ง (1) บัญชีต่อลูกค้าใหม่และต่อที่อยู่ IP เท่านั้น
 • โครงการโบนัสจะใช้กับบัญชีบุคคลธรรมดาและบัญชีบริษัทเท่านั้น
 • โบนัสแบบไม่ต้องฝากเงินสามารถเพิ่มได้เฉพาะในบัญชีซื้อขายที่มีสิทธิ์ซึ่งลูกค้าเมื่อ
 • เปิดขึ้นระบุว่าต้องการรับโบนัส โดยเลือก “ใช่ ฉันต้องการโบนัส”
 • บัญชีซื้อขายที่มีสิทธิ์คือ:
  • MT4/MT5 Cent
  • MT4/MT5 Micro
  • MT4/MT5 Premium
 • ในบัญชีซื้อขาย MT5 ที่มีสิทธิ์ซึ่งจะใช้โบนัส ลูกค้าจะไม่สามารถซื้อขายผลิตภัณฑ์ DMA และ ETF ได้
 • โครงการโบนัสมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าเท่านั้น โบนัสอาจสูญหายได้ แต่ไม่สามารถถอนออกได้ในทุกกรณี
 • จำนวนโบนัสภายใต้โครงการโบนัสนี้คือ 50 USD
 • ควรสังเกตว่าบริษัทถือว่ากำไรเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าจำนวนโบนัสที่ไม่ได้รับ
 • ในการถอนกำไรใดๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีโครงการโบนัส ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • การซื้อขายในปริมาณสะสม 5 ล็อตมาตรฐานถูกซื้อขาย และ
  • จำนวนอย่างน้อย 5 ออเดอร์ และ
  • เฉพาะการเทรดฟอเร็กซ์ ทอง และเงินเท่านั้นที่จะคำนวณ
 • การถอนเงินใด ๆ จากบัญชีการซื้อขายจะต้องถูกลบโบนัส การถอนโบนัสออกจะเป็นสัดส่วนกับเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ถอนออก
  • ลูกค้าถอนเงินออก 30% ของเงินที่สามารถถอนได้ โบนัส 30% จะถูกลบออกด้วย
 • หากลูกค้าต้องการยกเลิกโครงการโบนัส สามารถส่งอีเมลไปที่ [email protected]
 • บัญชี Bonus ใด ๆ ที่ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน กล่าวคือ ไม่มีการฝากหรือถอนหรือกิจกรรมการซื้อขายใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กล่าวถึงข้างต้น จะถูกยกเลิกโดยบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งการยกเลิกให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีกำไรที่มีสิทธิ์ในบัญชีโครงการโบนัส เงินจำนวนนี้เท่านั้นที่จะถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินของลูกค้า หากไม่มีกำไรในบัญชี ทั้งโบนัสและกำไรใด ๆ ที่ทำไว้จะถูกโอนไปยังบริษัทและจะไม่มีการโอนเงินจำนวนใด ๆ ไปยังกระเป๋าเงินของลูกค้า และบัญชีจะถูกเก็บถาวรและไม่สามารถเรียกคืนได้
 • บริษัทอาจแก้ไขข้อกำหนดของโบนัสนี้และ/หรือเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ที่พบในเว็บไซต์ของบริษัทและพื้นที่ myHF ของลูกค้าเป็นครั้งคราว ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงและ/หรือการแก้ไขใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัสนี้

กรณีเกิดข้อพิพาท

 • ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของโบนัสนี้จะถูกจัดการโดยบริษัทตามนโยบายการจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ข้อร้องเรียนทั้งหมดต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งถึงฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของบริษัททางอีเมลที่ [email protected] รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่ลูกค้าต้องปฏิบัติตาม กำหนดเวลาในการรับการตอบกลับจากบริษัท ตลอดจนรายละเอียดการติดต่อสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลของบริษัทสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “เอกสารทางกฎหมาย”

อื่น ๆ

 • ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อบริษัทมีข้อบ่งชี้หรือสงสัยในรูปแบบใด ๆ ของอนุญาโตตุลาการ การละเมิด การฉ้อโกง การจัดการ การเก็งกำไรเงินคืนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย บัญชีหรือรูปแบบอื่นใดของกิจกรรมหลอกลวงหรือฉ้อฉล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการ:
  • ปิด/ ระงับบัญชีซื้อขายทั้งหมดที่ลูกค้ามีกับบริษัทไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
  • ยกเลิกโบนัสการซื้อขายที่ได้รับเครดิตก่อนหน้านี้ทั้งหมดจากบัญชีการซื้อขายของลูกค้าด้วย
  • ยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการ รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการและ/หรือกำไรหรือขาดทุนใดๆ ที่ได้รับ
 • ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเพิ่มเติมว่าหากเกิดกรณีใดก็ตามที่กล่าวถึงในข้างต้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการยกเลิกโบนัส รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปิดคำสั่งโดย Stop Out
 • ลูกค้ารับทราบว่า Forex และ CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจซึ่งมีความเสี่ยงสูง เมื่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน และลูกค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าควรขอคำแนะนำที่เป็นอิสระหากจำเป็น
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ การแปลภาษาอื่น ๆ มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อความต้นฉบับภาษาอังกฤษกับการแปลเป็นภาษาอื่น แล้วแต่กรณี ให้ใช้ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

โบนัสเงินฝาก 20%

นอกจากโบนัสฟรี 50 USD โบรกเกอร์ HFM ยังมีโบนัสเงินฝาก 20% สูงสุด 5,000 USD ลูกค้าทุกคนสามารถรับโบนัสนี้ได้ กำไรที่ได้จากโบนัสถอนออกได้ 100%