การตีเส้นเทรนด์ไลน์ MT4 วิธีลากเส้น วิธีเพิ่ม Trend Line MT4

Trend Line คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐาน

  • เทรดเดอร์นิยมใช้วิเคราะห์กราฟราคาว่ากำลังอยู่ใน Trend แบบใด เช่น Uptrend Downtrend หรือ Sideway เป็นต้น
  • Trend Line เป็น Indicator ที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน

วิธีเพิ่ม Trend Line บนโปรแกรม MT4 มีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


การเพิ่ม Trend Line บนโปรแกรม MT4


Indicator Trend Line มีวิธีการเรียกใช้งานบนโปรแกรม MT4 ง่าย ๆ ทั้งหมด 2 วิธี ดังนี้


วิธีที่ 1 ในการเพิ่ม Trend Line


ขั้นตอนเพิ่ม Trend Line 3 ขั้นตอน ดังนี้


  • กด Insert
  • กด Lines
  • เลือก Trend Line


หลังจากนั้น เทรดเดอร์สามารถลากเส้น Trend Line บนกราฟได้เลย


วิธีที่ 2 ในการเพิ่ม Trend Line


ขั้นตอนการเพิ่ม Trend Line วิธีนี้เป็นวิธีที่สั้น และ ง่ายที่สุด


  • การกดไปที่สัญลักษณ์ ปรากฏดังภาพ

เทรดเดอร์ก็สามารถลากเส้น Trend Line ได้ในทันทีสรุป


การเพิ่ม Trend Line ในโปรแกรม MT4 สำหรับใช้การวิเคราะห์ Trend ราคาบนกราฟ สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วย 2 วิธีการ คือ


  • การเลือก Insert Line
  • การกดสัญลักษณ์ Trend Line บนแถบแสดงรายละเอียดต่าง ๆ โดยตรง