การวิเคราะห์แท่งเทียนขั้นสูง pdf การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน

หนังสือวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนขั้นสูง ซึ่งเป็นศาสตร์ของญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ตำราการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้กราฟแท่งเทียนเล่มนี้เป็นหนังสือแจกฟรีในอินเตอร์เนทที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยผู้เขียนแจกฟรีโดยไม่คิดมูลค่า สำหรับผู้ใช้งานเพื่อใช้ในการเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ Forex

เนื้อหาเบื้องต้นของหนังสือเกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์แท่งเทียน สามารถพบได้บ่อย โดยสามารถอ่านหรือดาวโหลดได้ฟรี