ใบอนุญาต Exness

ใบอนุญาตของโบรกเกอร์ Exness

สำนักงานกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินของเซเชล (FSA)

ชื่อบริษัท : Nymstar Limited

ประเภท: Securities Dealer

Email: [email protected]

Phone: (+248) 4346767

Website: https://www.exness.com

ที่อยู่: F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden lsland, Seychelles

บริษัทย่อยของ Exness ชื่อ Nymstar Limited จดทะเบียนกับ (FSA) เลขที่ใบอนุญาต SD025

 • FSA เป็นหน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่บริษัทเกี่ยวกับการเงิน
 • บริษัทการเงินในสังกัดต้องทำตามกฏแลแะข้อบังคับ เพื่อให้ได้มาตรฐาน
 • ดำเนินการกับบริษัทกิจการที่มิได้บริการด้านการธนาคารในกประเทศ Seychelles
 • บริษัท Nymstar Limited ดำเนินการภายใต้เว็บไซต์ของ Exness ดำเนินการตามกำหนด

คณะกรรมการบริการด้านการเงินขอบหมู่เกาะ British Virgin หรือ (FSC)

บริษัทย่อยของ Exness ที่ชื่อว่า Venico Capital Limited ได้รับอนุญาตโดยคณะกรรมการบริการด้านการเงิน (FSC) เลขทะเบียนที่ 2032226 และใบอนุญาตธุรกิจการลงทุนเลขที่ SIBA/L/20/1133 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

 • FSC คือหน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบธุรกิจบริการด้านการเงินทั้งหมดที่ดำเนินงานภายในและจากหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
 • Venico Capital Limited ดำเนินการภายใต้เว็บไซต์นี้ในการให้บริการกับเขตอำนาจรัฐที่กำหนด

สำนักงานกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงิน (FSCA) South Africa

บริษัทย่อยของ Exness ที่ชื่อ Vlerizo (Pty) Ltd จดทะเบียนใบอนุญาตกับสถาบัน (FSCA) ในแอฟริกาใต้ โดยเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน (FSP) หมายเลข FSP 51024 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

 • FSCA มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและกำกับดูแลการทำงานของ Exness
 • วัตถุประสงค์คือ ส่งเสริมการลงทุนที่มีความสุจริต มีประสิทธิภาพ
 • ปกป้องลูกค้าของสถาบันให้ได้รับความเป็นธรรม
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ CYPRUS (CySEC)

สำนักงานใหญ่ของ Exness (Cy) Ltd เป็นสำนักงานใหญ่ของ Exness จดทะเบียนและดำเนินการภายใต้ (CySEC) ได้รับใบอนุญาตเลขที่ 178/12 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

สำนักงานกำกับดูแลสถาบันการเงินของ United Kingdom (FCA)
 • สำนักงานสาขาในประเทศอังกฤษภายใต้ บริษัท Exness (UK) Ltd จดทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 730729 สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่
 • FCA เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินในประเทศอังกฤษ (UK)
 • Exness (UK) Ltd มีเว็บไซต์คือ www.exness.uk

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น