ใบอนุญาต Land Fx หรือ Land Prime

ใบอนุญาตของโบรกเกอร์ Land Fx หรือ Land Prime

สำนักงานกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินของเซเชล (FSA)

ชื่อบริษัท Landprime Ltd

Email help@land-fx.com

Phone (+44) 20 7193 9990

Website www.land-fx.com

ที่อยู่ Richmond Hill Rd, Kingstown, St Vincent and the Grenadines

ทางลัดเปิดบัญชี LandFX

The Seychelles Financial Services Authority (FSA)

The Seychelles Financial Services Authority (FSA)

Land Fx จดทะเบียนกับ the Finance Services Authority (FSA) ภายใต้ชื่อบริษัท Land Prime LTD ใบอนุญาตเลขที่ 23627 IBC 2016

  • FSA เป็นหน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่บริษัทเกี่ยวกับการเงิน
  • บริษัทการเงินในสังกัดต้องทำตามกฏแลแะข้อบังคับ เพื่อให้ได้มาตรฐาน
  • ดำเนินการกับบริษัทกิจการที่มิได้บริการด้านการธนาคารในกประเทศ Seychelles

ทางลัดเปิดบัญชี LandFX

สำนักงานกำกับดูแลสถาบันการเงินของ United Kingdom (FCA)

LandFX FCA

  • บริษัท LandFX UK Limited จดทะเบียนใบอนุญาตกับ FCA เลขที่ 709866
  • สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่
  • FCA เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินในประเทศอังกฤษ (UK)
  • เว็บไซต์ LandFx ประเทศอังกฤษ www.land-fx.co.uk

ทางลัดเปิดบัญชี LandFX