Price Action คืออะไร รูปแบบ Price Action Price Pattern ขั้นสูงที่เกิดบ่อย

price action คือ

Price Action คือ การวิเคราะห์โดยไม่ใช้ Indicator โดยใช้รูปแบบราคาการเปลี่ยนแปลงราคาที่มีลักษณะพิเศษ โดยจะใช้วิเคราะห์จุดกลับตัวของการเคลื่อนไหวของราคา นิยมในตลาด Forex รูปแบบของ Price Action ที่นิยม คือ Hammer Doji Inside Bar นอกจากนี้ยังมีรูปแบบ Triangle เป็นต้น

Price Action คือ อะไร
รูปแแบบ Hammer

แนวคิด Price Action

Price Action เป็นแนวคิดที่ว่า การเคลื่อนไหวของราคาจะแสดงพฤติกรรมทุกอย่างในตัวมันเองอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละรูปแบบของพฤติกรรม อะไรเราอย่างหนึ่ง

การเคลื่อนไหวของมัน จะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ แต่ลักษณะอาจจะแตกต่างออกไป เพราะรูปแบบแบบนั้น จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น รูปแบบ Hammer หรือค้อน ขาลงแท่งสีแดงในรูปตีความได้ว่า ราคาพยายามขึ้นแล้ว แต่มี Supply zone มหาศาลที่ขายลงมาทำให้มันขึ้นไปไม่ได้ ราคาก็จะลดลง เพราะว่ามีคนจำนวนหนึ่ง ขาย หรือซื้อเก็บไว้เพื่อยังไม่ให้ราคาขึ้น

Price Action ใช้บอกอะไร

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น Price Action คร่าว ๆ บอกการเคลื่อนไหวของราคา ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ของกราฟแท่งเทียน โดยไม่ต้องใช้ Indicator อะไรอีก การตีความกราฟแท่งเทียน ตรงไปตรงมาและไม่อ้อมค้อมเหมือนกับการใช้ Indicator เนื่องจากราคาได้แสดงพฤติกรรมและการตัดสินใจว่าจะไปต่อ หรือ กลับตัว เกิดขึ้นแล้ว

ดังนั้น การวิเคราะห์ Price Action จึงบอกอยู่ 2 อย่างที่ใช้ในการเทรด Forex หลัก ๆ คือ การบอกจุดกลับตัว และ การบอกว่าราคาจะไปต่อ

สิ่งที่ได้รับความนิยมมาก คือการใช้ Price Action บอกจุดกลับตัวของราคา เพราะทำให้นักเทรด ได้กำไรจำนวนมาก จากค่า RR ที่สูง ทำให้ได้เปรียบในการเทรด หนังสือ หรือเนื้อหาส่วนใหญ่จึงเขียนเกี่ยวกับ Price Action เป็นหลัก

ข้อจำกัดของ Price Action

ข้อจำกัดของ Price Action อย่างหนึ่งคือ การจับต้องได้จริง ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การตีความของแต่ละคนแตกต่างกัน เรียกว่า เป็นอัตนิยม (Abtract) มากเกินไป เช่นเดียวกับ Elliot wave ทำให้การตีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ใช้

Price Action trading
DOJI รูปแบบ 1
Price Action forex
DOJI รูปแบบ 2

ตัวอย่าง รูปแบบที่ 1 เป็นรูปแบบ หลายคนสามารถตีความได้หลายรูปแบบได้แก่ DOJI Spinning Top หรือ Hammer ขณะที่รูปแบบที่ 2 สามารถตีความได้ชัดเจนว่าเป็นกราฟ DOJI การตีความดังกล่าวขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคน จึงทำให้การใช้งานแตกต่างกัน และมีความยากในการบอกได้ว่า Price Action ได้ผลจริง ๆ ซึ่งอาจจะมาจากความเข้าใจส่วนตัวได้

Price Action บอกจุดกลับตัวที่ได้ผล

สำหรับ Price Action เบื้องต้นจะเป็นการบอกจุดกลับตัว อย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า Price Action ที่ได้รับความนิยม คือ การบอกจุดกลับตัวเนื่องจาก ทำให้นักเทรดได้กำไรสูงจากค่า RR ที่ดี จึงได้รวบรวมตัวอย่าง การบอกจุดกลับตัวที่ได้รับความนิยมสูงดังนี้

Fakey bar
แบบ Fakey Bar

Fakey Bar

เป็นรูปแบบไส้แท่งเทียนยาว และมีตัวเทียนกลับตัวจากทิศทางของเทรน เป็นฝั่งตรงข้ามกับเทรน ในภาพมีแนวต้านคอยยืนยันสัญญาณเทรด

รูปแบบนี้จะบอกว่า ราคาพยายามขึ้นไปละ แต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่มีสินค้าจำนวนมาก รอขายราคาดีดี อยู่ พอขายแล้ว คนที่มีสินค้าคนอื่น ตกใจขายตามมา เกิดขาลงกระทันหัน

Doji Forex

Doji

รูปแบบ Doji เป็นรูปแบบกราฟญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด คือรูปแบบเหมือนเครื่องหมายบวก ที่มีไส้เทียนยาวทั้งบนและล่าง อาจจะให้มีความหนาของตัวแท่งเทียนด้วยได้ หรือบางคนอาจจะไม่ให้มีเลย

รูปแบบ Doji เกิดที่ไหนแสดงว่า เทรนด์ไม่สามารถไปต่อแล้ว แต่ต้องเกิดกับลักษณะเทรนด์ที่หมดแรงด้วย ค่อย ๆ หมดแรง ในภาพจะเห็นเทรนด์กำลังค่อย ๆ โค้งลง จึงเป็นสัญญาณบอกจุดกลับตัวได้อย่างดี

Hammer trading
รูปแบบ hammer

รูปแบบ Hammer

รูปแบบ Hammer หรือรูปแบบ ค้อน มีลักษณะเป็นไส้เทียนยาว ด้านบนหรือด้านล่าง แล้วมีแท่งเทียนเป็นลักษณะกล่องสีเหลี่ยม ไส้เทียนด้านกลับหัวจะสั้น อาจจะมีเล็กน้อยหรือไม่มีก็ได้

รูปแบบ Hammer เป็นรูปแบบที่บอกจุดกลับตัวเพราะบอกว่า ราคาจะขึ้นไปแล้ว แต่กลับมีแรงขายเทลงมา แนวคิดคล้ายกับ Doji และรูปร่างไม่เหมือนกันเพราะว่า อารมณ์การซื้อขายแตกต่างกัน

ในภาพเป็น Hammer กลับหัวเพราะเกิดในเทรนด์ขาลง

สรุป

รูปแบบ Price Action มีจำนวนมากกว่านี้มาก สามารถรวบรวมได้เป็น 100 แบบ ซึ่งการเทรดจะไม่ต้องจำ แต่จะต้องเข้าใจวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลัง Price Action ว่าเกิดอะไรขึ้น คนคิดแบบไหนภายใต้การเคลื่อนไหวราคาแบบนั้น

แม้แต่ในตำรา Price Action ของต่างประเทศก็มีความแตกต่างกันด้านการเรียกชื่อ ความแตกต่างกันของลักษณะ ความแตกต่างกันของ การวิเคราะห์ แต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันคือ วิธีอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ ว่าอะไรคือ ความคิดข้างหลังของการเคลื่อนไหวราคาแบบนั้น

ส่วนจะตีความการวิเคราะห์อย่างไร ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักเทรด ในตลาด Forex