ใบอนุญาต Tickmill ของทุกหน่วยงานของ Tickmill

ใบอนุญาตของโบรกเกอร์ Tickmill

Email: [email protected]

Phone: +852 5808 2921

Website: www.tickmill.com

ที่อยู่: 3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island, Mahe, Seychelles

สำนักงานกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินของเซเชล (FSA)

Tickmill Ltd ได้รับการกำกับดูแลในฐานะตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์โดย Seychelles Financial Services Authority.

 • หมายเลขใบอนุญาต SD008
 • FSA จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติบริการทางการเงินและการตลาดปี 2013
 • หน้าที่หลักของผู้กำกับดูแลจะรวมไปถึงการออกใบอนุญาต การควบคุมดูแล และพัฒนาบริการทางการเงินสำหรับสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารใน Seychelles ผ่านกฎระเบียบที่เข้มงวด

ทางลัดเปิดบัญชี Tickmill

สำนักงานกำกับดูแลสถาบันการเงินของ United Kingdom (FCA)

 • Tickmill UK Ltd ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority
 • หมายเลขอ้างอิง 717270
 • FCA เป็นองค์กรภาครัฐอิสระ มีอำนาจตามกฎหมายพระราชบัญญัติบริการทางการเงินและการตลาดปี 2000
 • ทำหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลบริษัทที่ให้บริการทางด้านการเงินทั้งสำหรับรายย่อยและรายใหญ่ใน UK
 • พันธกิจของผู้กำกับดูแลคือทำให้ตลาดการเงินดำเนินไปด้วยดี เพื่อปกป้องผู้บริโภค เพิ่มความมั่นคงของตลาด และสนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน

ทางลัดเปิดบัญชี Tickmill

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ CYPRUS (CySEC)

 • Tickmill Europe Ltd ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดย Cyprus Securities and Exchange Commission as a CIF limited company.
 • หมายเลขใบอนุญาต 278/15
 • CySEC เป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านการเงินของ สาธารณรัฐไซปรัส
 • ใช้กฏหมายของ Securities and Exchange Commission (Establishment and Responsibilities) ปี 2001 วรรคที่ 5
 • วัตถุประสงค์ของ CySEC คือเพื่อปกป้องนักลงทุนและสนับสนุนการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ผ่านการควบคุมดูแลที่มีประสิทธิภาพ

ทางลัดเปิดบัญชี Tickmill

Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA)

 • Tickmill Asia Ltd ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดย Labuan Financial Services Authority.
 • หมายเลขใบอนุญาต MB/18/0028
 • Labuan FSA เป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านการเงิน The international business and financial services industry in Labuan
 • ทุกหน่วยงานดำเนินงานภายใต้ Labuan IBFC จะดำเนินการตามมาตรฐานทางการเงินที่สูงที่สุด

ทางลัดเปิดบัญชี Tickmill

Financial Sector Conduct Authority (FSCA)

 • Tickmill South Africa (Pty) Ltdได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดย Financial Sector Conduct Authority (FSCA)
 • หมายเลขใบอนุญาต FSP 49464
 • The Financial Sector Conduct Authority (FSCA)
 • ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานด้านการกำกับดูแลตลาดในแอฟริกาใต้โดยเฉพาะ
 • ภารกิจ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของตลาดการเงิน ส่งเสริมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม โดยสถาบันการเงินและช่วยในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ทางลัดเปิดบัญชี Tickmill