ใบอนุญาต TMGM

ใบอนุญาต TMGM สำหรับโบรกเกอร์ TMGM เป็นโบรกเกอร์ Forex ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำของ 3 ประเทศ เป็นโบรกเกอร์ที่ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือสูง

AUSTRALIAN SECURITIES AND INVESTMENTS COMMISSION (ASIC)

ASIC

บริษัท Trademax Australia Limited ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจาก ASIC หน่วยงานกำกับดูแลโบรกเกอร์ที่เก่าแก่ที่สุดในตลาด Forex

 • เลขที่ใบอนุญาต AFSL : 436416
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุน ประเทศออสเตรเลีย หรือ ASIC
 • ASIC ก่อตั้งปี 1989 เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลออสเตรเลีย
 • ทำหน้าที่กำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายบริการด้านการเงิน

Financial Markets Authority (FMA)

FMA

บริษัท Trademax Global Markets (NZ) ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจาก FMA หน่วยงานกำกับดูแลโบรกเกอร์ของนิวซีแลนด์

 • เลขที่ใบอนุญาต FSP : 569807
 • FMA เป็นหน่วยงานรัฐบาลของนิวซีแลนด์ ทำงานร่วมกับธนาคารกลางนิวซีแลนด์
 • ทำหน้าที่กำกับดูแลทางการเงิน ควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ ดูแล กำกับออกใบอนุญาตโบรกเกอร์และ KiwiSaver
 • หน่วยงานใหญ่และมีอำนาจเกี่ยวกับการดูแลจัดการทางการเงินของนิวซีแลนด์

Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)

VFSC

โบรกเกอร์ TMGM ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจาก VFSC หน่วยงานของวานูอาตู ก่อตั้งปี 1993

 • เลขที่ใบอนุญาต 40356
 • VFSC เป็นคณะกรรมการบริการทางการเงินของวานูอาตู
 • ทำหน้าที่กำกับ ดูแล ออกใบอนุญาตบริษัททางการเงินของวานูอาตู
 • ควบคุม ดูแล ธนาคาร ร่วมกับธนาคารแห่งชาติวานูอาตู