ฝาก-ถอนเงิน FBS

ฝาก-ถอนเงิน FBS มีขั้นตอนการฝาก-ถอนเงิน เพื่อเข้าเทรดกับโบรกเกอร์ Forex FBS โดยน้องเป็ดได้อธิบายพร้อมแสดงตัวอย่าง ตามขั้นตอนดังนี้

1. Login เข้าบัญชี

3. ถอนเงิน FBS

การถอนเงินกับ Forex Broker FBS มีขั้นตอนดังนี้

หลังจากที่ Loging Account กดไปที่ ถอนเงิน จะปรากฏดังภาพ


เมื่อเข้าสู่หน้าต่างนี้ ให้กด Banks of Thailand จะปรากฏ ธนาคารให้เเลือกหลากหลายธนาคาร ให้กดเลือกธนาคาร


หลังจากกดเลือกธนาคาร ใส่รายละเอียดบัญชี จำนวนเงินที่ถอน เลขบัญชีธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วน ระบบจะแปลงค่าเงินอัตโนมัติ กด ยืนยันยอดที่ต้องการถอนเงิน


หลังจากยืนยันยอดที่ต้องการถอนเงิน จะได้รับอีเมล ให้ใส่รหัส OTP กด ยืนยันยอดที่ต้องการถอนเงิน รอเงินเข้าบัญชี

ใส่ Email และ Password กด Login

ทางลัดเปิดบัญชี FBS

ฝาก-ถอนเงิน FBS


2. ฝากเงิน FBS

หลังจาก Login Account ให้กดไปที่ ฝากเงิน หรือ Deposit จะปรากฏดังภาพ


เลือกวิธีการฝากเงิน ธนาคารของประเทศไทย กดไปในช่องทางการฝากเงินที่เลือก แนะนำ QR Code


ระบุรายละเอียดจำนวนเงินที่ฝาก ระบบจะแปลงค่าเงินบาทเป็น USD อัตโนมัติ จากนั้นกด ฝากเงิน


เมื่อกด ฝากเงิน รายละเอียดจะปรากฏขึ้นให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด ยืนยัน


เมื่อกด ยืนยัน ให้ทำการฝากตามขั้นตอนธนาคาร หรือสแกน QR Code ให้เรียบร้อย จากนั้นกด ยืนยัน

3. ถอนเงิน FBS

การถอนเงินกับ Forex Broker FBS มีขั้นตอนดังนี้

หลังจากที่ Loging Account กดไปที่ ถอนเงิน จะปรากฏดังภาพ


เมื่อเข้าสู่หน้าต่างนี้ ให้กด Banks of Thailand จะปรากฏ ธนาคารให้เเลือกหลากหลายธนาคาร ให้กดเลือกธนาคาร


หลังจากกดเลือกธนาคาร ใส่รายละเอียดบัญชี จำนวนเงินที่ถอน เลขบัญชีธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วน ระบบจะแปลงค่าเงินอัตโนมัติ กด ยืนยันยอดที่ต้องการถอนเงิน


หลังจากยืนยันยอดที่ต้องการถอนเงิน จะได้รับอีเมล ให้ใส่รหัส OTP กด ยืนยันยอดที่ต้องการถอนเงิน รอเงินเข้าบัญชี