FXGT.com ขั้นตอนการฝากเงินและถอนเงินอย่างละเอียด

โบรกเกอร์ FXGT.com เริ่มทำการตลาดในประเทศไทยในปี 2023 มีคนรู้จักและเริ่มใช้งานเพิ่มมากขึ้น สำหรับเทรดเดอร์ที่เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ FXGT.com แล้ว หรือเทรดเดอร์ที่ต้องการศึกษาขั้นตอนการฝากเงินและถอนเงินอย่างละเอียดโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการฝากเงิน

การฝากเงินของ FXGT.com แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่

 • ลงชื่อเข้าใช้
 • กด ฝากเงิน
 • เลือกวิธีฝากเงิน
 • อ่านข้อมูลสำคัญ
 • เลือก eWallet
 • กรอกจำนวนเงินฝาก
 • เลือกช่องทางฝากเงิน

ทางลัดเปิดบัญชี FXGT

ขั้นตอนที่ 1 ลงชื่อเข้าใช้

1 ขั้นตอนที่ 1 ลงชื่อเข้าใช้

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการลงชื่อเข้าใช้

 • กรอกอีเมล
 • กรอกรหัสผ่าน
 • กด Login

ขั้นตอนที่ 2 กดฝากเงิน

2 ขั้นตอนที่ 2 กดฝากเงิน

เมื่อเข้าสู่พื้นที่ลูกค้าแล้วจะปรากฎปุ่มสำหรับฝากเงินอันไหนก็ได้

 • กด ฝากเงิน ด้านบนขวา
 • หรือกด ฝากเงิน ในกล่องยอดเงินคงเหลือ

ขั้นตอนที่ 3 เลือกวิธีฝากเงิน

3 ขั้นตอนที่ 3 เลือกวิธีฝากเงิน

ขั้นตอนนี้สามารถเลือกวิธีฝากเงินได้ แนะนำโอนเงินผ่านธนาคาร

 • กด ฉันจะฝากเงินโดยใช้การโอนเงินทางธนาคารท้องถิ่นแบบทันที

ขั้นตอนที่ 4 อ่านข้อมูลสำคัญ

4 ขั้นตอนที่ 4 อ่านข้อมูลสำคัญ

หน้าต่างแสดงข้อมูลสำคัญจะปรากฎขึ้น

 • อ่านอย่างละเอียด
 • กด ดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 5 เลือก eWallet

5 ขั้นตอนที่ 5 เลือก eWallet

หน้าต่าง eWallets จะปรากฎขึ้น

 • กด Dollar (USD)

ขั้นตอนที่ 6 กรอกจำนวนเงินฝาก

6 ขั้นตอนที่ 6 กรอกจำนวนเงินฝาก

กรอกรายละเอียดสำหรับฝากเงินลงไป

 • กรอกจำนวนเงิน
 • เลือก THB
 • กด ดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 7 เลือกช่องทางฝากเงิน

7 ขั้นตอนที่ 7 เลือกช่องทางฝากเงิน

เลือกช่องทางการฝากเงิน ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทยธนชาติ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • Thai QR Payment (แนะนำ)

ระบบจะขึ้นถามให้ยืนยันอีกครั้ง จากนั้นสแกน QR Code เพื่อทำการฝากเงิน

ทางลัดเปิดบัญชี FXGT

 

ขั้นตอนการถอนเงิน

การถอนเงินของโบรกเกอร์ FXGT แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

 • กด EWallets
 • เลือกบัญชี EWallets
 • เลือกช่องทางการถอนเงิน
 • เพิ่มรายละเอียดธนาคารสำหรับถอนเงิน
 • กรอกจำนวนเงิน
 • ยืนยันการถอนเงิน

ขั้นตอนที่ 1 EWallets

8 ขั้นตอนที่ 1 EWallets

หลังจากลงชื่อเข้าใช้

 • กดไปที่ EWallets
 • เงินคงเหลือจะปรากฎขึ้น
 • กด ถอนเงิน

ขั้นตอนที่ 2 เลือกบัญชี EWallet

9 ขั้นตอนที่ 2 เลือกบัญชี EWallet

บัญชีมี 2 สกุลเงิน คือ EUR และ USD

 • กด Dollar (USD)

ขั้นตอนที่ 3 เลือกช่องทางถอนเงิน

10 ขั้นตอนที่ 3 เลือกช่องทางถอนเงิน

การถอนเงินสามารถทำได้หลากหลายช่องทาง เลือกช่องทางเดียวกันกับที่ฝากเข้า

 • เลือก AwePay EFT
 • กด ดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 4 กรอกรายละเอียด

11 ขั้นตอนที่ 4 กรอกรายละเอียด

กรอกรายละเอียดสำหรับการถอนเงิน

 • ชื่อธนาคาร
 • เมืองของธนาคาร
 • จังหวัดของธนาคาร
 • ชื่อบัญชีผู้รับเงิน
 • หมายเลขบัญชีธนาคาร
 • กด เพิ่ม

ขั้นตอนที่ 5 กรอกจำนวนเงิน

12 ขั้นตอนที่ 5 กรอกจำนวนเงิน

ขั้นตอนนี้บัญชีจะขึ้นให้เราเลือกบัญชีที่เราเพิ่มเข้าไป

 • กรอกจำนวนเงิน
 • กด ดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 6 ยืนยันการถอนเงิน

13 ขั้นตอนที่ 6 ยืนยันการถอนเงิน

ยืนยันการถอนเงินโดยการกดยอมรับทุกอัน

 • กด ทำการถอนเงินให้เสร็จสิ้น

ทางลัดเปิดบัญชี FXGT

FXGT.com ฝากเงินนานไหม

การฝากเงินสามารถทำได้ผ่านธนาคารไทยโดยการสแกน QR Code เงินเข้าทันที

FXGT.com ถอนเงินนานไหม

การถอนเงินสามารถถอนเงินผ่านธนาคารไทย เงินเข้าภายใน 24 ชั่วโมง

ฝากถอนขั้นต่ำกี่บาท

ฝากเงินขั้นต่ำ 5 USD ประมาณ 175 บาท ถอนเงินขั้นต่ำ 20 USD ประมาณ 700 บาท

ฝากเงินไม่ได้ ถอนเงินไม่เข้า ติดต่อที่ไหน

หากพบปัญหาในการฝากถอนเงินสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตช่องทางไลน์ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 20.00 น.

ทางลัดเปิดบัญชี FXGT