Read the market PDF RTM File ดาวน์โหลดฟรี

Slide สอน RTM ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดฟรีสำหรับคนต้องการศึกษา Read the Market Demand Supply ที่เป็นไฟล์ PDF โดยสามารถอ่านบนเว็บหรือดาวน์โหลดเก็บไว้ โดยในเร็ว ๆ นี้เราจะออกเวอร์ชั่นภาษาไทยสำหรับนักเทรดไทยให้อ่านบนเว็บไซต์

supply-and-demand-readthemarket_compressDownload