dow theory คือ อะไร ทฤษฎีดาว dow theory กับ Forex หุ้น และคริปโต ใช้ได้หรือไม่

Contents

ทฤษฎี Dow เบื้องต้น

ทฤษฎี Dow Theroy กำเนิดมาเมื่อ 100 ปีแล้ว แต่ยังใช้ได้ในตลาดปัจจุบัน และวิธีการวิเคราะห์ก้อใช้ได้มาจนถึงปัจจุบัน

 • Dow Theory ถูกคิดค้นขึ้นโดย Charles Dow
 • เรียบเรียงอีกครั้งโดย William Hamilton
 • และนำมาขยายความและรวบรวมเป็นตำราโดย Robert Rhea
 • Down Theory ไม่เพียงกล่าวถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของราคา Forex หุ้น คริปโตเท่านั้น
 • แต่ยังรวมถึงปรัชญาของตลาดอื่น ๆ ด้วย
 • แนวคิดและความคิดเห็นมากมายที่ Dow และ Hamilton นำเสนอกลายเป็นปรัชญาการเทรดของ Wall Street
 • แม้ว่าจะมีผู้ที่อาจคิดว่า ตลาดเปลี่ยนไปแล้ว
 • แต่เนื้อหาในหนังสือ The Dow Theory ของ Rhea ก็พิสูจน์ว่าตลาดหุ้นในปัจจุบันมีพฤติกรรมเช่นเดียวกันกับเมื่อเกือบ 100 ปีที่แล้ว
ทฤษฎีดาว คืออะไร
ทฤษฎีดาว คืออะไร

ในระดับ Advance ทฤษฎีดาวจะอธิบาย Trend ของตลาดและพฤติกรรมของราคาที่ละเอียดยิ่งขึ้น จะให้สัญญาณการเทรดที่สามารถใช้เพื่อระบุและซื้อขายกับ Trend ตลาดได้

 • ทฤษฎีนี้เน้นที่การระบุแนว Trend ของ Dow Jones
 • ถูกใช้กับ Dow Jones Industrial Average เพื่อใช้ยืนยัน Trend
 • หากค่าเฉลี่ยของ Dow Jones มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ก็อาจกล่าวได้ว่าทั้งตลาดมีแนวโน้มเช่นเดียวกัน
 • นักลงทุนสามารถใช้สัญญาณเหล่านี้เพื่อระบุเทรนด์ในตลาดได้

แนวคิด

แนวคิดของทฤษฎี Down คล้ายคลึงกับการขึ้นลงของน้ำทะเล เช่น เวลาน้ำขึ้นคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งแต่ละลูกจะถูกขยับสูงกว่าสูงกว่าคลื่นครั้งก่อนหน้า

 • ตรงกันข้าม ช่วงที่น้ำทะเลเริ่มลดลง ลูกคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งจะมีระดับลดลง
 • การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นก็มีลักษณะเดียวกับการเคลื่อนไหวของกระแสน้ำในทะเล
 • ตอนขาขึ้นระยะทางที่หุ้นวิ่งขึ้นจะสูงกว่าระยะทางที่หุ้นราคาลดลง
 • แต่ตอนขาลงระยะทางที่หุ้นตกลงจะยาวกว่าจะระยะทางที่หุ้นวิ่งขึ้น จากแนวความคิดพื้นฐานนี้ได้ถูกพัฒนามาจนกระทั่งทุกวันนี้

ทฤษฎี Dow Theory คืออะไร

ทฤษฎีดาว คือ ทฤษฎีทางการเงินที่กล่าวว่าตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้นหากค่าเฉลี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งสูงกว่าก่อนหน้านี้

 • ตามมาด้วยดัชนีที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น หาก Dow Jones Industrial Average (DJIA) ขึ้นไปดัชนี Dow Jones (DJTA) จะตามมาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
 • ทฤษฎีดาวเป็นกรอบวิเคราะห์ทางเทคนิคที่คาดการณ์ว่า Trend สูงขึ้น เทรนด์อื่น จะตามมา

ความเป็นมา

Charles Dow คิดค้นทฤษฎี Dow จากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดในช่วงปลายศตวรรษที่ 19

 • จนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2445 Charles Dow เป็นเจ้าของร่วมและเป็นบรรณาธิการของ The Wall Street Journal
 • แม้ว่าเขาไม่เคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎี Dow เลย
 • แต่เขาเขียน บทความหลายฉบับที่สะท้อนมุมมองของเขาเกี่ยวกับการเก็งกำไรราคาหุ้น

แม้ว่า Charles Dow จะได้รับเครดิตในการพัฒนาทฤษฎี Dow แต่ S.A. Nelson และ William Hamilton เป็นเรียบเรียงทฤษฎีนี้ให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 • เนลสันเขียน The ABC of Stock Speculation และเป็นคนแรกที่ใช้คำว่า “Dow Theory”
 • Hamilton ปรับปรุงทฤษฎีเพิ่มเติมผ่านชุดบทความใน The Wall Street Journal ตั้งแต่ปี 1902 ถึง 1929
 • แฮมิลตันยังเขียน The Stock Market Barometer ในปี 1922 และได้พยายามอธิบายทฤษฎี Dow อย่างละเอียด

ในปี 1932 Robert Rhea ได้ปรับปรุงการวิเคราะห์ Dow และ Hamilton เพิ่มเติมในหนังสือของเขา The Dow Theory

 • โดย Rhea อ่าน และถอดความในบทความ 252 บทซึ่ง Dow (1900-1902) และ Hamilton (1902-1929) ได้ตีความความคิดของพวกเขาในตลาด
 • ในงานของเขา Rhea ได้กล่าวถึง The Stock Market Barometer ของ Hamilton

สมมุติฐานของ Dow Theory

ก่อนที่จะเริ่มยอมรับทฤษฎีดาว มีข้อสันนิษฐานหลายประการที่ต้องยอมรับเกี่ยวทฤษฎีก่อน Rhea กล่าวว่าสำหรับการประยุกต์ใช้ทฤษฎี Dow ที่ประสบความสำเร็จ ต้องยอมรับสมมุติฐานว่าเป็นดังต่อไปนี้ 3 ข้อ

 • ข้อสันนิษฐานแรกคือ ไม่มีการแทรกแทรงแนวโน้มหลัก หรือ Primary Trend ได้
 • สมมติฐานที่สองคือตลาดสะท้อนถึงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว
 • ข้อสันนิษฐานที่สามคือทฤษฎีไม่มีข้อผิดพลาด

ทฤษฎีดาว 6 ข้อ

1. ราคาได้สะท้อนทุกอย่างไว้หมดแล้ว

Dow ให้ข้อเสนอว่าทุกอย่างนั้นได้ถูกสะท้อนเป็นราคาในช่วงเวลานั้น ๆ โดย ‘ราคา’ จะเป็นสิ่งสะท้อนของภาพรวมในตลาด ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่

เทรนด์ คืออะไร
เทรนด์ คืออะไร
 • ผลกระทบทางการเมือง
 • ข่าวทางเศรษฐกิจ
 • ปัจจัยทางพื้นฐานต่างๆ
 • ความต้องการของนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาด
 • ถ้าเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้น
 • ราคามักจะสะท้อนออกมาก่อนที่บริษัทจะประกาศผลประกอบการหรือข่าวในบริษัทเสมอ

2. ตลาดมีการเคลื่อนไหวหลักๆ อยู่ 3 รูปแบบ

เมื่อมองตลาดในภาพรวมแล้ว Dow ให้ข้อเสนอว่าราคาของตลาดจะมีการเคลื่อนที่อย่างมีแนวโน้มเสมอ ไม่ว่าจะ ขึ้น (Bull market) หรือลง (Bear market) ซึ่งแนวโน้มนี้อาจแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้

Primary Trend คืออะไร
Primary Trend คืออะไร

1 แนวโน้มหลัก Primary trend

 • Primary Trend คือ แนวโน้มที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • Trend ใหญ่ หรือระยะยาว โดยปกติจะใช้เวลา 200 วันขึ้นไป
 • และอาจยาวนานถึง 4 ปี ซึ่งแบ่งเป็น

ขาขึ้น

 • จุดต่ำสุดใหม่จะสูงกว่าจุดต่ำสุดเก่า
 • จุดสูงสุดใหม่จะสูงกว่าจุดสูงสุดเก่า
 • และระยะเวลาทีหุ้นวิ่งขึ้นจะยาวกว่าระยะเวลาที่หุ้นวิ่งลง

ขาลง

 • จุดต่ำสุดใหม่จะต่ำกว่าจุดต่ำสุดเก่า
 • จุดสูงสุดใหม่จะต่ำกว่าจุดสูงสุดเก่า
 • และระยะเวลาทีหุ้นวิ่งลงจะยาวกว่าระยะเวลาที่หุ้นวิ่งขึ้น

2 แนวโน้มรอง

Secondary trend เทรนด์รองนี้จะอยู่ระหว่างช่วงพักตัวของแนวโน้มหลัก แนวโน้มรอง หรือเป็นเทรนด์ระยะกลาง

 • โดยมากใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 3 สัปดาห์จนถึงหลายเดือนก็ได้
 • โดยแนวโน้มรองนี้จะรวมตัวกันเป็นแนวโน้มใหญ่


3 แนวโน้มย่อย

เทรนด์ย่อย หรือเป็นแนวโน้มระยะสั้น แนวโน้มย่อยนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มรอง

 • เป็นการเคลื่อนไหวของดัชนีเป็นรายวันถึงไม่เกิน 3 สัปดาห์
 • ซึ่งเราจะไม่ให้ความสำคัญกับแนวโน้มนี้มากนักเพราะมีความผันผวนสูง
 • มักมองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวโน้มรองและแนวโน้มใหญ่ครับ
 • Minor trend มีระยะเวลาน้อยกว่า 6 วัน

3. แนวโน้มหลัก (primary Trend) แบ่งเป็น 3 ช่วงใหญ่

ช่วงสะสมหุ้น (The accumulation phase)

 • เมื่อราคาหุ้นลดลงมากๆ และมีระยะเวลาที่ติดต่อกันนาน
 • มูลค่าการซื้อ-ขาย น้อยลงอย่างมาก
 • ช่วงรายใหญ่เก็บหุ้น
 • ช่วงนี้ราคาจะไม่ขึ้นจนกว่าจะเก็บของเสร็จ

ช่วงมหาชนมีส่วนร่วม (The public participation phase)

หุ้นในช่วงนี้นักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มสนใจ เพราะเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่ชัดเจน

 • โดยอย่างยิ่ง ใครที่เล่นตาม  Trend Following  ก็จะกระโจนเข้ามาในช่วงนี้
 • เพื่อจะทำกำไรตามหุ้นที่ขึ้นอย่างร้อนแรง
 • อาจยังไม่ข่าวออกมาแต่ราคาหุ้นเริ่มมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน

ช่วงแจกจ่ายหรือปล่อยของ (The distribution phase)

คนเหล่านี้ เห็นหุ้นขึ้นมาร้อนแรง เห็นข่าวดีมากมาย นักลงทุนส่วนใหญ่กระโดดเข้าไปตาม ซึ่งมักจะเป็นช่วงที่ตลาดขึ้นไปสุดแล้ว มันเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงในที่สุด

4. ราคาต้องยืนยันซึ่งกันและกัน 

ในกรณีมีสัญญาณการเกิดแนวโน้มของราคาไม่ว่าขึ้นหรือลง มันควรพิสูจน์ได้จากราคาที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มนั้น เมื่อ Dow เพิ่งริเริ่มทฤษฎีนี้นั้น

 • เขาให้ความเห็นว่าหากหุ้นในกลุ่มสาธารณูปโภคค่าสูงขึ้นจนได้ New high
 • ดังนั้นราคาของหุ้น ต้องได้ New high ด้วย
 • จึงจะสามารถพิสูจน์และยืนยันทิศทางขาขึ้นของดัชนีหุ้นในสหรัฐ

5. ปริมาณวอลุ่มยืนยันทิศทางราคา 

เหตุการณ์นี้คือ หากภาพรวมของตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ของตลาดควรจะเพิ่มขึ้นด้วย

 • และในช่วงพัก Volume จึงควรหดตัว
 • ตรงกันข้าม ตลาดมีแนวโน้มขาลงและราคาปรับตัวลง ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ของตลาดควรจะเพิ่มขึ้น
 • แต่ควรหดตัวในช่วง Rebound

6. แนวโน้มจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนกว่าจะเกิดสัญญาณที่พิสูจน์ได้ว่าแนวโน้มนั้นจะจบลง

จากสมมุติของ Dow เชื่อว่าแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเกิดสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มหรือสัญญาณการกลับตัว

 • Dow เสนอว่าแนวโน้มหรือ Trend ของตลาดนั้นจะมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
 • จนกว่าจะเห็นการเปลี่ยนทิศทางอย่างชัดเจน

dow theory ลุงโฉลก

ทฤษฎีดาว เป็นทฤษฎีที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย แม้แต่ลุงโฉลก นักลงทุนในไทยที่เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ยังแนะนำ และให้คำแนะนำในการวิเคราะห์กราฟต่าง ๆ ทั้งหุ้น Forex และ คริปโตด้วยทฤษฏี Dow Theory

หนังสือทฤษฎีดาว แนะนำ

ต่อไปนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับ Dow Theory ที่เราแนะนำ มีดังต่อไปนี้

หนังสือ Dow Theory โดย Robert Rhea

หนังสือ Dow Theory โดย Rhea

หนังสือทฤษฎีดาว

 • เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ Barron’s
 • นี่คือคำอธิบายของการพัฒนาทฤษฎี Dow อย่างละเอียด
 • Rhea ศึกษาบทบรรณาธิการ 252 บทของ Charles H. Dow และ William Peter Hamilton ได้อย่างถ่องแท้
 • เพื่อนำเสนอทฤษฎี Dow ในแง่ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนรายย่อย

หนังสือ ทฤษฎีดาว dow theory pdf

หนังสือ Dow Theory ดาวน์โหลด pdf
หนังสือ Dow Theory ดาวน์โหลด pdf

หนังสือ Dow Theory ตลาดหลักทรัพย์

หนังสือ Down Theroy ของตลาดหลักทรัพย์เป็นฉบับบแจกฟรีให้ดาวน์โหลดออนไลน์ โดย คุณกิตตินาถ นิติพน