3.พื้นฐาน (Basics) FxDreema

#การสร้าง EA ตัวใหม่

ไปที่  File -> New project, เลือกประเภทภาษาที่ต้องการใช้ แล้วกด Create.

Create a New Project

#การสร้าง Blocks

ใน Fxdreema จะมี Block ที่คุณสามารถสร้าง ตัวแปรได้ โดยสามารถเลือก Block มาแล้วลากมาวาง ในพื้นที่ว่าง ๆ ดังรูป

Create a New Block

#การเชื่อม Blocks

ถ้าคุณสร้าง Block แต่ไม่ได้เชื่อ มันจะไม่สามารถกลายเป็น EA ได้ การมีแค่ Block อย่างเดียว ต้องเอาไว้ใช้ตอนหลัง เพื่อเอาไว้เชื่อ แต่ว่า มันจะไม่ได้ถูกใช้ใน ระบบเทรดของเรา

แต่ละบล็อคจะสามารถใส่เชื่อมตัวแปรได้ ซึ่งจะเกิด รูปครึ่งวงกลมขึ้นตรงก้นบล็อค ดังรูป

Block Input and Outputs

ความหมายมีดังนี้ :

  •  Normal Output – จะสถานะใช้งาน เมื่อ Block ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
  •  Inverted Output – จะเกิดขึ้นเมื่อมันไม่ทำงาน แต่ว่า มีข้อยกเว้นเหมือนกัน
  •  Error Output – จะใช้เมื่อการเชื่อม นั้นไม่สำเร็จ ถ้าหากว่าเกิด Error แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติ ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขได้

การเชื่อมบล็อก แค่ลากแล้วนำมาเชื่อมกับอีกอันหนึ่งเท่านั้น :

Connecting Blocks

เมื่อ บล็อกเชื่อมกัน จะทำให้บล็อกทำงาน

#การยกเลิกการเชื่อมไม่ทำงาน

ถ้าอยากให้ บล็อกทำงาน ต้องเชื่อมกับอันอื่น การยกเลิกการเชื่อม จะทำให้กลยุทธ์ไม่ทำงาน คณุสามารถเก็บมันไว้ใช้งานต่อไป ไม่งั้นมันก็ไม่มีความหมาย ถ้าไม่เชื่อม

fxDreema - Pass Block

ถ้าคุณยังอยากมี block คุณสามารถเชื่อมมันในฐานะ Pass ตามรูป ซึ่งทำให้มันไม่มีผลต่อ EA

#คุณสามารถคลิ๊กขวา และ Double-Click ได้

  • คลิ๊กขวาบน Block จะเปิด เนื้อหาที่สามารถแสดงภายใน
  • การ Double click จะเปิด คุณสมบัติเฉพาะ ดังภาพ
fxDreema - Right & Double Click

# คุณสามารถมี Block ได้หลายอัน

ไม่ได้หมายความว่า คุณจะสร้าง Block ได้เพียงอันเดียว คุณสามารถเชื่อม Block ได้หลายอัน ในภาพข้างล่าง จะเริ่มจาก block #1 และอีกอันเริ่มจาก block #4. เพราะว่าแต่ละกลุ่ม ใช้เงื่อนไข  on Tick event ซึ่งจะเกิดขึ้นกับทุก ๆ การเงื่อนไข แบบ Tick (สำหรับมือใหม่ตลาดเคลื่อนไหวเป็น Tick ไม่ได้เป็นแท่งเทียน)  on Tick ก็จะเป็นปุ่ม บน Block และสามารถใช้ได้ทั้ง blocks #1 และ #4.

fxDreema - Branches of Blocks

#Block Numbers – ใช้เมื่อไหร่?

เมื่อคุณมี Block เยอะ ในทางเงื่อนไขของ code เงื่อนไข คือ block ที่ตัวเลขเกิดก่อน 1,2,3,4 จะทำการรันก่อน

fxDreema - Branches of Blocks

#Block Numbers เป็นข้อความได้

ถ้าคุณเปลี่ยน เลข Blcok เป็น Text จะสามารถเป็น Text ได้ ถ้าเปลี่ยนเป็น Label

fxDreema - Block Numbers are Text

Note: ควรใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น .

#Copy/Cut Blocks

คุณสามารถใช้คำสั่ง Copy กับ Cut Block เหมือนคำสั่ง บน คอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยการเลือกที่บล็อคแล้วคลิ๊กขวา แล้ว click Copy (หรือ Cut), ไปเลือกที่ว่าง แล้วกด Paste คล้ายกับ window