หนังสือ Technical Analysis PDF กราฟเทคนิคอลของสุรชัย เล่นหุ้นแนวเทคนิคสำหรับมือใหม่

หนังสือสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ Forex แจกฟรีเวอร์ชั่น PDF ที่นักเทรดสายเทคนิคทุกคนเคยอ่าน หนังสือ Forex ของ อาจารย์ สุรชัย ไชยรังสินันท์ที่เหมาะสำหรับมือเก่าและมือใหม่สามารถหา Download ได้ในเว็บของเราเพื่อศึกษา Forex ในเบื้องต้น

สารบัญ

 • บทที่ 1 โหมโรง
 • บทที่ 2 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างกราฟ
 • บทที่ 3 รูปแบบการเปลี่ยนแนวโน้ม
 • บทที่ 4 รูปแบบต่อเนื่อง
 • บทที่ 5 แผนภาพ
 • บทที่ 6 ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
 • บทที่ 7 เครื่องชี้ที่เกี่ยวข้องกับราคา
 • บทที่ 8 ดัชนีวัดความแกว่งในปริมาณการซื้อขาย
 • บทที่ 9 เครื่องชี้ภาวะตลาด
 • บทที่ 10 ตัวเลขของฟิโบนาวี่และการประยุกต์ใช้
 • บทที่ 11 ทฤษฎีคลื่นของอีเลียต
 • บทที่ 12 ทฤษฏีแกนน์
 • บทที่ 13 ทฤษฏีคลื่นวัฏจักร
 • บทที่ 14 การวิเคราะห์แผนภูมิแบบแท่งเทียนเบื้องต้น
 • บทที่ 15 รูปแบบการเปลี่ยนทิศทางของการวิเคราะห์แบบแท่งเทียน
 • บทที่ 16 รูปแบบต่อเนื่องในการวิเคราะห์แท่งเทียน
 • บทที่ 17 กระบวนยุทธ์