เทรดเดอร์ Forex คือใคร มีใครบ้างในตลาด Forex

เทรดเดอร์ คือ

นักเทรดเป็นอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้อย่างมหาศาล ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในบริษัทการเงิน ธนาคาร หรือบริษัทประกันชีวิต ที่ทำการซื้อขายหุ้น หรือหลักทรัพย์ ปัจจุบัน อาชีพนักเทรดได้รับความนิยม และแพร่หลาย โดยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเทรดเดอร์ของสถาบันเท่านั้น

ตลาด Forex เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในบรรดาตลาดที่มีการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน มากกว่าตลาดหุ้น ทั่วโลกรวมกัน เพราะว่า ทุกคนใช้เงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า แล้วตลาด Forex มีใครบ้างที่อยู่ในตลาด ที่ต้องซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนในการดำเนินธุรกิจของตัวเอง

หน่วยงานรัฐบาลและธนาคารกลาง

นักเทรด ธนาคารกลาง

หน่วยงานรัฐบาลกลาง เป็นหน่วยงานที่รักษาเสถียรภาพของค่าเงินระหว่างประเทศ ต้องรักษาจำนวนเงินสำรองระหว่างประเทศ จึงมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของประเทศอยู่เป็นปกติ ยกตัวอย่าง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องซื้อเงินสำรองในรูปแบบ เงินดอลล่าร์ เงินยูโร เงินหยวน

ธนาคารพาณิชย์ (commercial banks)

นักเทรด ธนาคาพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในตลาด Forex เพราะมีการทำธุรกรรมของลูกค้า เช่น ลูกค้าไปแลกเงินดอลล่าร์ที่ธนาคาร ซึ่งธนาคารก็จะไปซื้อมาสำรองไว้ก่อน เพื่อบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ซึ่งก็ทำการค้าขายผ่านธนาคาร

สถาบันการเงิน

นักเทรด คือ

สถาบันการเงิน ที่อยู่ในตลาด คือ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น กองทุนต่าง ๆ บริษัทประกันภัย หรือบริษัทลงทุน ซึ่งจะทำการลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนหรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน มาบริหารจัดการ ตัวอย่างเช่น กองทุนเก็งกำไรของ George Soros, Quantum Fund

นักเก็งกำไรค่าเงิน

นักเทรด ค่าเงิน

นักเก็งกำไรค่าเงิน ที่อยู่ในตลาด Forex คือ นักเก็งกำไรที่ทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีความผันผวน ซึ่งก็คือทุกระดับตั้งแต่รายใหญ่ ไปจนถึงรายย่อย ซึ่งการเทรด Forex ในประเทศไทยก็จะมี Trader รายย่อยรวมอยู่ด้วย

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ผู้นำเข้าส่งออก

บริษัทนำเข้าส่งออกสินค้า จะต้องเผชิญกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งทำให้การซื้อหรือขายสินค้าประสบกับปัญหา ราคาที่ไม่แน่นอน บริษัทเหล่านี้จึงทำการซื้อขาย กักตุน ค่าเงินบางค่าเงินเพื่อลดความเสี่ยงของการที่ราคาค่าเงินบางค่าเงิน แกว่งตัวสูงขึ้น หรือต่ำลง

จะเห็นว่า ถ้าหากเรามองภาพรวมจริง ๆ ในตลาด Forex มีกลุ่มคนมากหน้าหลายตาเข้ามาเทรด ส่วนมากแล้วเทรดเดอร์รายย่อยจะไม่ได้เข้าใจกระบวนการทำให้ไม่เข้าใจว่า ตลาด Forex มีกลไกการทำงานอย่างไร ทำหน้าที่อย่างไร และเราจะทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนใน ตลาด Forex ได้บ้าง

หลังจากที่เรารู้ว่าใครอยู่ในตลาดบ้าง อาจจะสงสัยว่า แล้วคนเหล่านี้เปิดบัญชีอะไร น้องเป็ดก็ต้องขอตอบค่ะว่า แต่ละที่จะเปิดบัญชีโบรกเกอร์แตกต่างกัน การจัดอันดับ โบรกเกอร์ Forex เลยแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย Exness ได้รับความนิยมมาก แต่ในอังกฤษ Exness ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร แต่ที่นิยมคือ Saxo หรือ Swissquote ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือในต่างประเทศ