8. ประเภทของ Data Types Fxdreema

#Data Types คืออะไร?

การเขียนโปรแกรม จะต้องใช้ข้อมูลหลายประเภท ซึ่งแต่ละอันมีชนิดแตกต่างกันไป

นี่คือ ข้อมูลที่ใช้ใน MQL4 และ MQL5 programs:

ประเภทของข้อมูลพื้นฐาน :

 • int – จำนวนเต็ม  1,  234, หรือ 875
 • double – ตัวเลขทศนิยม  1.2345
 • bool – boolean, ค่าจริงเท็จ – true  false. True คือ 1 aFalse คือ 0

ตัวเลขเหล่านี้เป็นชุดตัวเลข มีค่าแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละประเภท จะมีความต่าง แต่ว่า มีข้อความที่ต่างจากอันอื่นมาก :

 • string – ข้อความ “This is my string”

#ในโค๊ด Source Code

ตัวอย่าง ตัวเลขใน source code การประกาศตัวแปร :

 • int MyNumericVariable = 1;
 • double MyFloatingNumber = 1.2345;
 • bool MyBool = true;
 • string MyText = “Hello, World!”;

#Enumerations

สำหรับข้อมูลที่ซับซ้อนอ่านได้ที่นี่ :

สิ่งที่คุณควรรู้จักอีกอย่างคือ  Enumerations เพื่อทำการกำหนดค่า parameter มาดูตัวอย่างของ  Moving Average ในตัวอย่าง จะมีค่า parameter ดังนี้ – PeriodShiftMethod และ Apply to

1 Period, Shift, Method และ Apply to

ประเภทของข้อมูล 2 ตัวแรก คือ  int – 2 ตัวหลัง เป็นข้อมูลที่แตกต่างออกไป มาดูตรง  Method f:

2 ประเภทของข้อมูล 2 ตัวแรก

ใน  Method คือ ENUM_MA_METHOD,ซึ่งเป็นคำสั่งที่ออกแบบมาเฉพาะ มันมีอยู่ใน MQL4/MQL5, ที่มีใครสักคนกำหนดไว้แล้ว ในนี้มีคนกำหนดไว้ 4 ค่า :

 • Simple averaging, เรียกว่า MODE_SMA, ในนี้มีค่า 0
 • Exponential averaging, ใช้เขียนว่า  MODE_EMA, ในนี้มีค่า  1
 • Smoothed averaging, ใช้เขียนว่า MODE_SMMA, ในนี้มีค่า 2
 • Linear-weighted averaging, เขียนว่า  MODE_LWMA, ในนี้มีค่า 3

ทีนี้คงเข้าใจว่า enumeration คือ วิธีการที่จะให้ค่าตัวแปร หรือการสร้างเมนูสำเร็จรูปให้หุ่นยก ซึ่ง เราสามารถนิยามเป็น 0 ถึง 3 ได้ และง่ายกว่า ในการเขียนในรูปแบบ text

#ใน fxDreema

 • In Blocks – ค่า parameter ทั้งหมดแต่ละ block เป็นตัวแปร และมีประเภทอยู่แล้ว
 • In Custom Indicators – ค่า parameter เป็นตัวแปรที่ตั้งขึ้นใน รndicator และเป็นข้อมูลที่กำหนดประเภทไว้แล้ว
 • Constants and Variables – เป็นตัวแปร Global ที่มีประเภทกำหนดไว้แล้ว