ทฤษฎีคลื่น elliott wave pdf ฟรี การนับคลื่น หนังสือดาวน์โหลด ภาษาไทย

หนังสือ Forex Elliot Wave Theory แปลโดยคุณ KiTTy 63 เป็นเวอร์ชั่นที่แจกฟรีฉบับ PDF เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้ Elliot Wave ในการวิเคราะห์ Forex เบื้องต้น หนังสือเล่มนี้ถือเป็นเล่มที่มีการ Download มากที่สุดในเว็บไซต์ของเรา


elliott wave book

สารบัญ

 • Price patterns of Crowd psychology รูปแบบราคาที่เกิดจากจิตวิทยามวลชน
 • Elliott wave Theory ใช้ในการทำนายรูปแบบของราคาที่เกิดจากจิตวิทยามวลชน
 • Quantification of Mass Psychology ใช้วัดออกมาในเชิงปริมาณ
 • Why The Controversy ? ทําไมถึงมีการโต้แย้งในทฤษฎีนี้กันมากมาย
 • Complexity ซับซ้อน
 • Public Mind Set ความคิดหรือความเชื่อของคน
 • Years to Master ใช้เวลาหลายปีในการศึกษา
 • Application Requires Time ต้องใช้เวลา ในการนําไปประยุกต์ใช้งาน
 • Endless Array of specifics รูปแบบกราฟจะต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด
 • Memorization ต้องจดจํา กฎ และรูปแบบต่างๆ
 • Frequent Indeterminacy บางครั้ง ไม่สามารถตัดสินใจในรูปแบบได้
 • Difficulty ความยาก