ทฤษฎีคลื่น elliott wave pdf ฟรี การนับคลื่น หนังสือดาวน์โหลด ภาษาไทย

หนังสือ Forex Elliot Wave Theory แปลโดยคุณ KiTTy 63 เป็นเวอร์ชั่นที่แจกฟรีฉบับ PDF เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้ Elliot Wave ในการวิเคราะห์ Forex เบื้องต้น หนังสือเล่มนี้ถือเป็นเล่มที่มีการ Download มากที่สุดในเว็บไซต์ของเรา

สารบัญ

 • Price patterns of Crowd psychology รูปแบบราคาที่เกิดจากจิตวิทยามวลชน
 • Elliott wave Theory ใช้ในการทำนายรูปแบบของราคาที่เกิดจากจิตวิทยามวลชน
 • Quantification of Mass Psychology ใช้วัดออกมาในเชิงปริมาณ
 • Why The Controversy ? ทําไมถึงมีการโต้แย้งในทฤษฎีนี้กันมากมาย
 • Complexity ซับซ้อน
 • Public Mind Set ความคิดหรือความเชื่อของคน
 • Years to Master ใช้เวลาหลายปีในการศึกษา
 • Application Requires Time ต้องใช้เวลา ในการนําไปประยุกต์ใช้งาน
 • Endless Array of specifics รูปแบบกราฟจะต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด
 • Memorization ต้องจดจํา กฎ และรูปแบบต่างๆ
 • Frequent Indeterminacy บางครั้ง ไม่สามารถตัดสินใจในรูปแบบได้
 • Difficulty ความยาก