Swap คือ อะไร ค่า fx swap และ interest rate swap ทำกำไรอย่างไร

SWAP forex คือ อัตราดอกเบี้ยของการเทรดค่าเงิน (อ่านว่า สวอป) หรือ fx swap, swap forex คืออะไร? มันคือ สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการเปิด Position ของนักเทรด และมีการถือข้ามคืน ค่า Swap คือ สิ่งที่จะถูกชาร์จ โดยอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะถูกคิดให้กับนักเทรด หรือ ถูกหักออกจากบัญชีหรือกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นกับนักเทรด ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่เปิด

1 Swap คือ อะไร

Fx swap คืออะไร

SWAP คือ

Swap forex หรือ swap fx คือ สิ่งที่คิดบวกเข้าไปกับออเดอร์ที่เปิดอยู่ ฉะนั้นจะเป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบ โดยส่วนมากแล้ว ค่า Swap คือจะเป็นค่าบวก เมื่อค่าเงินนั้นแพง หรือมีราคาสูง และเป็นลบเมื่อมีราคาต่ำ อย่างไรก็ตาม การที่ Swap เป็นบวกหรือลบนั้นอธิบายได้โดยมีทฤษฎีเรื่องอัตราดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกทฤษฎีหนึ่ง ลองดูตัวอย่าง 2 ตัวอย่างเปรียบเทียบกันดังต่อไปนี้

Fx swap คืออะไร

ตัวอย่างที่ 1 ค่าเงิน EURUSD มีราคาสูงสุดเท่ากับ 1.5000 และต่ำสุด เท่ากับ 1.3000 ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ณ เวลาปัจจุบันค่าเงิน EURUSD มีราคาเท่ากับ 1.3579 ซึ่งใกล้เคียงกับราคาต่ำสุดในรอบ 10 ปี เทรดเดอร์เห็นโอกาศนี้ที่จะถือออเดอร์ยาว เพราะค่าเงิน EURUSD ราคาถูกมาก การถือ Long หรือ Buy ในระยะเวลายาวนาน โบรกเกอร์ Forex จะเสียเปรียบ โบรกเกอร์จะทำการคิดค่า Swap เข้าไปในบัญชีเทรดให้เป็น – (ลบ) เพื่อให้การถือออเดอร์ยาวนานของเทรดเดอร์มีต้นทุนที่เกิดขึ้นทุกวัน และนั่นคือรายได้ของโบรกเกอร์

ตัวอย่างที่ 2 การเทรดค่าเงินทำให้เกิด forex swap จะเป็นการเทรดเทียบคู่ค่าเงิน เรียกว่า Currency Pair คือ EUR เป็น Quote Currency และ USD เป็น Base Currency ในกรณีของ EURUSD จะเป็นการเทียบอัตราดอกเบี้ยของประเทศ นั่นคือ การเทียบดอกเบี้ยของประเทศกลุ่ม EU กับ ประเทศ USA ตามค่าเงินฝาก โดยเทียบตัวอย่างดังนี้

 • ถ้าค่าเงินยูโร อัตราดอกเบี้ย 1 % อัตราดอกเบี้ยดอลล่าร์ 1.5 %
 • การถือ Buy ค่าเงิน EURUSD จะทำให้ติดลบ SWAP 0.5 %
 • การถือ Short ค่าเงิน EURUSD จะทำให้ได้บวกค่า SWAP 0.5 %

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ในความเป็นจริง การคิด Swap มีความซับซ้อน เนื่องจากหน่วยที่เราทำการซื้อขายค่าเงิน ไม่ใช่เท่ากับ 1 USD แต่นับเป็น Lot เท่ากับ 100,000 Lot และที่สำคัญ ค่าธรรมเนียมของการส่งเข้า ตลาด Forex นั้นแตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์ และ Liquidity Provider

เพราะว่า ยังมี fx swap cross currency swap หรือ swap ที่เกิดขึ้นกับค่าเงินที่ไม่ได้มีเป็น XXXUSD เช่น GBPJPY EURGBP ก็จะมีการคิดอัตรา swap ที่แตกต่างกัน สำหรับการเทรดค่าเงิน เพื่อเปรียบเทียบโบรกเกอร์ forex จะดูที่ Eur usd swap เพื่อเทียบกันระหว่างโบรกเกอร์ว่าโบรกเกอร์ไหนแพง บางโบรกเกอร์ก็จะเป็น free swap broker เช่น Exness ขณะที่บางโบรกเกอร์จะไม่มี free swap ตัวอย่าง XM free swap account จะไม่มีบริการ

เกณฑ์การคิด Swap ตามเงื่อนไขที่พบทั่วไป

การคิด Swap จะแตกต่างกันไปตามเกณฑ์ที่ปราฏกในเว็บทั่วไปคือ

 • เป็นผลต่างอัตราดอกเบี้ยของคู่สกุลเงินที่เราเทรด
 • เรียก overnight interest หรือ Rollover ก็ได้
 • สิ้นวันของการเทรด อ้างอิงตามเวลา New York คือ 4.00 น.
 • การถือออเดอร์ Sell ไว้ในคืนวันพุธจะทำให้เทรดเดอร์เสีย Swap 3 เท่าจากปกติ ตามกฏ TOMNEXT หรือ TOMOROW NEXT
 • อัตรา Swap ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์แต่ละโบรกเกอร์กำหนด

หมายเหตุ : TOMNEXT คือ กฏการคิด SWAP ที่จะคิดวันรุ่งขึ้น กฏนี้เหมือนกับการถือสัญญา Futures ที่ปกติแล้ว สัญญาจะมีการหมดอายุ จริง ๆ แล้วการเทรด Forex มีอายุสัญญาสิ้นอายุทุกวัน การต่ออายุสัญญา Forex จะต้องถูกดำเนินการโดยโบรกเกอร์ และมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ซึ่งจะดำเนินการในวันถัดไป (Tomorow Next) อย่างไรก็ตาม วันเสาร์อาทิตย์ก็มิใช่วันหยุดที่ดอกเบี้ยยังคงดำเนินการ ในทุกวันพุธ จึงมีการคิดดอกเบี้ยของ วันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วย ในวันพุธ Swap จึงถูกคูณ 3 ไปนั่นเอง

ประเภทของ Swap

Swap มีทั้งหมด 2 ประเภท อย่างที่ได้กล่าวว่า Swap มี 2 ประเภท คือ Swap ที่เป็นบวกกับเป็นลบ โดยเป็นบวก เทรดเดอร์ก็จะได้กำไรจาก SWAP ขณะที่ถ้า Swap เป็นลบ นั่นจะเป็นค่าใช้จ่ายของเทรดเดอร์ที่ต้องจ่าย

2 ประเภทของ Swap

fx swap คือ อะไร?

 • Debit = Swap เป็น บวก เทรดเดอร์ได้รับดอกเบี้ยจากโบรกเกอร์
 • Credit = Swap เป็น ลบ เทรดเดอร์เสียดอกเบี้ยให้โบรกเกอร์

การคิดค่า Swap

จากแนวคิดที่ 2 ตามตัวอย่างที่ 2 การคำนวณ Swap ที่ปรากฏอยู่ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ มีสูตรการคำนวณ ดังนี้

3 การคิดค่า Swap

 • จำนวน lot* ขนาดสัญญา* ราคาเปิด* swap
 • Swap Short ค่าของออเดอร์ Buy = ได้ Swap
 • Swap Long ค่าของออเดอร์ Sell = เสีย Swap

อย่างไรก็ตามจะเห็นว่า Swap ของแต่ละโบรกเกอร์แตกต่างกัน สามารถตรวจสอบได้จาก ตาราง Swap ของแต่ละโบรกเกอร์

ตัวอย่างเปรียบเทียบ Swap ของแต่ละโบรกเกอร์

Swap บน MT4

นอกจากการตรวจสอบจากตาราง Swap แล้ว เทรดเดอร์สามารถเรียกดูค่า Swap บนโปรแกรม MT4 ในค่าเงินที่เทรดอยู่ได้ ดังนี้

4 Swap บน MT4

 • กดไปที่ Market watch
 • คลิ๊กขวา ค่าเงินที่ต้องการทราบ Swap
 • กด Specification
 • เลื่อนดู Swap มีทั้ง Swap long และ Swap short
 • Swap เป็นบวก เมื่อถือข้ามคืนแล้วได้เงิน ถ้า Swap เป็นลบ เมื่อถือข้ามคืนแล้วเสียเงิน

MT4 Swap

ข้อดีของ Swap

Swap มีข้อดีต่อเทรดเดอร์ ดังนี้

 • หาก Swap เป็นบวก เทรดเดอร์จะได้กำไรจากการคิดดอกเบี้ยข้ามคืน
 • เมื่อเปิดออเดอร์ Buy ข้ามคืน เทรดเดอร์จะได้ดอกเบี้ย เหมือนกับการฝากเงินในธนาคาร

ข้อเสียของ Swap

Swap มีข้อเสียดังนี้

 • Swap ที่เป็นลบ จะทำให้เทรดเดอร์เสียดอกเบี้ยจำนวนมาก
 • Swap ที่เป็นลบ เทรดเดอร์จะเสียดอกเบี้ย หากเปิดออเดอร์ข้ามคืน
 • โบรกเกอร์บางโบรกเกอร์คิดค่า Swap ไม่คงที่

การทำกำไรจาก Swap

ในการเทรด มีการทำกำไรจาก SWAP ได้ โดยที่ไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ในการเปิดออเดอร์เลย และไม่ต้องเสี่ยงขาดทุน การถือออเดอร์ยังทำได้ไปเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่ SWAP เป็นบวก แนวคิดการทำกำไรโดยใช้ SWAP ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ และมีมายาวนานมาก โดยเงื่อนไขที่ต้องทำตามคือ

5 การทำกำไรจาก Swap

 • ต้องเปิดบัญชี 2 โบรกเกอร์
 • โบรกเกอร์แห่งหนึ่ง BUY ขณะที่แห่งหนึ่ง SELL
 • ต้องทำการปรับบวกลบค่า SWAP ให้เหลือเป็นบวกระหว่าง BUY และ SELL
 • ต้องหาตารางเปรียบเทียบโบรกเกอร์ที่มี SWAP เป็นตาราง SWAP รายโบรกเกอร์

ตัวอย่างของการทำกำไรสามารถดูได้จากภาพประกอบต่อไปนี้

การทำกำไรจาก SWAP

ในภาพจะเห็นว่า ถ้าเราเปิดบัญชี EURUSD ที่โบรกเกอร์ M4Market หรือ BDSWISS แล้วส่ง SELL เราจะได้ SWAP บวก แต่ว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้ติดลบจากการที่ราคาขึ้นลงกันหล่ะ คำตอบคือ เราสามารถไปส่ง BUY ที่โบรกเกอร์ FOREX.COM ได้ ซึ่งมีค่า SWAP เป็น 0 ไม่มีการคิด SWAP เลย นั่นทำให้ เมื่อราคาขึ้น ฝั่ง BUY ของ Forex.com จะกำไร และเมื่อราคาลง ฝั่งของ M4Markets จะกำไร ทำให้กำไรขาดทุนชดเชยกันสมบูรณ์แบบ เราสามารถปล่อยออเดอร์รายวัน เพราะว่า SWAP มีการคิดทุกวัน เงินก็จะเข้าพอร์ทเรา ตามตัวอย่างของกรณีนี้คือ วันละ 0.36 USD โดยที่ไม่ต้องมีความเสี่ยง

แต่คำถามคือ แล้วโบรกเกอร์ไหนที่ไม่คิด SWAP บ้าง?

โบรกเกอร์ Forex ที่ไม่คิด SWAP ในการส่งคำสั่ง

สำหรับโบรกเกอร์ที่ให้บริการในไทยและเปิดบัญชีง่าย และไม่มีการคิด SWAP คือ โบรกเกอร์ EXNESS และโบรกเกอร์ GMI EDGE โดยปกติแล้ว การคิดค่า SWAP จะอนุญาตเฉพาะผู้เปิดบัญชีที่เป็นมุสลิมเท่านั้น แต่ยกเว้น 2 โบรกเกอร์นี้ที่ไม่ต้องเป็น muslim ก็ได้ SWAP ฟรี โดยที่ไม่ต้องทำอะไรมาก

6 โบรกเกอร์ Forex ที่ไม่คิด SWAP

fx swap ที่ Exness ฟรี

การเทรด SWAP โดยการเปิดบัญชี 2 โบรกเกอร์เรียกว่า Hedging หรือ การ Hedge ออเดอร์ เป็นลักษณะที่โบรกเกอร์ไม่อนุญาตให้ทำ เพียงแต่การ Hedge position ดังกล่าว โบรกเกอร์ก็ไม่ทราบว่า เราไป Hedge ไว้กับ โบรกเกอร์ใด จึงทำให้นั่นเป็นช่องโหว่ที่สามารถทำได้

คำถามที่ถามบ่อย

ตาราง Swap Exness มีเท่าไหร่บ้าง

ปัจจุบัน การเทรดของ Exness ถ้าถือระยะสั้นไม่มีการคิด Swap แล้ว

สัญญา Swap คือ fx swap ใช่หรือไม่

คำตอบ : ไม่ใช่ สัญญา Swap คือสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กัน โดยมีกระแสเงินสดพ่วง เช่น การ swap ตั๋วเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผูกติดมาด้วย แต่มีความคล้ายกัน

Swap หุ้น คืออะไร

Swap หุ้นคือ การแลกเปลี่ยนหุ้นของหุ้น 2 ตัว เช่น บริษัทแห่งหนึ่งจะทำ Swap หุ้นเพื่อแลกหุ้นเก่ากับหุ้นใหม่ โดยมีอัตราแลก 1: 2 คือ ใช้หุ้นเก่า 1 ตัวแลกหุ้นใหม่ได้ 2 ตัวเป็นต้น ส่วนมากใช้กับสถานการณ์โอนย้ายบริษัท ควบรวมหุ้น

MT4 swap กับ MT5 swap แตกต่างกันไหม

ไม่แตกต่างกันในโบรกเกอร์เดียวกัน แต่แตกต่างในคนละโบรกเกอร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีและเงื่อนไขของโบรกเกอร์ด้วย