Demand Supply Zone คืออะไร การตี Demand Supply Zone การวิเคราะห์อย่างไร

Demand Supply Zone คือ การวิเคราะห์เพื่อใช้ทำนายจุดเข้าเทรด Forex เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากการใช้แนวรับและแนวต้าน การเทรด โดยใช้ Demand Supply Zone เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจาก ประสิทธิภาพที่ได้ผลดี และพลิกแพลงได้ในหลายสถานการณ์มากกว่า

Demand Supply Zone คือ

Demand Supply Zone ถูกนำไปใช้กับการวิเคราะห์ประเภทอื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์แนวรับแนวต้าน หรือ Support & Resistance การนำไปใช้กับ Price Action เช่น ใช้ร่วมกับ Fakey หรือ เบรกเอาต์หลอก การนำไปใช้ร่วมกับ เส้นเทรนด์ไลน์ หรือสัญญาณที่ให้ร่วมกับ Indicator เช่น volume หรือปริมาณการเทรด

Demand Suply zone ใช้งานอย่างไร

ข้อดีเบื้องต้น

  • มีความแม่นยำสูง
  • สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และมีเหตุมีผล
  • ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นแล้วสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์
  • กำไรขาดทุนจากการเทรดแบบนี้สูงทำให้ ไม่จำเป็นต้องกำไรบ่อยครั้งก็มีกำไร
  • ยังเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ค่อยมีคนใช้ในตลาด ทำให้พฤติกรรมตลาดไม่เปลี่ยนจากคนใช้เยอะ
  • เขียนเป็นข้อสรุปลำบาก เนื่องจากไม่มีหลักการที่จับต้องได้ชัดเจน อาศัยประสบการณ์

ข้อเสียเบื้องต้น

  • มีคนใช้งานน้อย ทำให้ถามใครไม่ได้
  • ฐานความรู้ที่มียังไม่มากพอ ทำให้หาที่อ่านยาก
  • ไม่มีคนที่ชำนาญที่แท้จริงจนประสบความสำเร็จ

Demand Supply Zone ต่างกับแนวรับแนวต้านอย่างไร?

หลายคนเข้าใจว่า Demand และ Supply Zone เป็นอันเดียวกันกับแนวรับแนวต้าน แต่จริง ๆ แล้วอาจจะมีบางหลักการร่วมกัน แต่ไม่ได้ร่วมกันเสียทั้งหมด

“แนวรับแนวต้าน จะให้ความสำคัญกับ ราคาใดราคาหนึ่งที่ไม่สามารถเกิดเบรคเอาท์ทะลุไปได้”

ขณะที่ Demand และ Supply Zone ให้ความสนใจกับ ช่วงราคาหรือกรอบราคาที่มีการซื้อขายบริเวณนั้นอย่างหนาแน่น

Demand Supply Zone คือ
Demand Supply Zone คืออะไร ต่างกันอย่างไร

ในภาพจะให้คำอธิบายความต่างกันของ Demand Zone กับ เส้นแนวรับอย่างชัดเจน การเทรดโดยใช้แนวรับจะต้องหาจุดที่เรียกว่า ราคาจะไม่ลงไปอีกแล้ว ขณะที่ Demand Zone คือจุดที่ราคามีการเทรดตรงนั้นค่อนข้างมาก และไม่หลุดกรอบไปไหน

แนวคิดเบื้องหลังกราฟ

แนวคิดของ Demand Supply Zone เชื่อว่า การเทรดนั้น จะมีความต้องการซื้อและความต้องการขาย โดยเริ่มแรกจากตลาดหุ้น เมื่อมีคนขายลงมามาก ๆ จนหมดแรงขาย จะทำให้ตรงนั้นขาดแคลนสินค้า และจะมีคนเริ่มตั้งเงินเข้าไปซื้อจำนวนมาก มีเท่าไหร่ก็รับหมด จนทำให้คนที่ขายออกมา แล้วทำให้ราคาลงไม่ได้อีก อย่างนี้เรียกว่า “Demand Zone

ขณะที่ Supply Zone คือการที่คนพยายามซื้อขึ้นจนเงินหมด แล้วพอพยายามจะซื้อขึ้นอีก คนที่ขายมีสินค้ามากกว่า จนทำให้ราคาไม่ไปต่อ เรียกว่า “Supply Zone

แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์หุ้นในต่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ การประยุกต์ใช้ในตลาด Forex นั้นค่อนข้างได้ผลดี

การวิเคราะห์ Demand Supply Zone ที่นิยม

สำหรับปัจจุบันการวิเคราะห์ Demand Supply Zone เปลี่ยนไปมาก การวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมจาก แนวคิดของกลุ่ม RTM หรือ Read the Market ซึ่งเป็นแนวคิดการวิเคราะห์แบบ Price Action โดยเป็นแนวคิดใหม่ มีแนวคิดเกี่ยวกับ QM หรือ Quasimodo ซึ่งเป็น Demand Supply Zone สมัยใหม่

สามารถหาอ่านได้ใน หนังสือ Demand Supply Zone โดยกลุ่ม Read the Market