Demand Supply Zone คืออะไร การตี Demand Supply Zone การวิเคราะห์อย่างไร

Demand Supply Zone คือ

Demand Supply Zone คือ การวิเคราะห์เพื่อใช้ทำนายจุดเข้าเทรด Forex เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากการใช้แนวรับและแนวต้าน การเทรด โดยใช้ Demand Supply Zone เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจาก ประสิทธิภาพที่ได้ผลดี และพลิกแพลงได้ในหลายสถานการณ์มากกว่า

Demand Supply Zone ถูกนำไปใช้กับการวิเคราะห์ประเภทอื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์แนวรับแนวต้าน หรือ Support & Resistance การนำไปใช้กับ Price Action เช่น ใช้ร่วมกับ Fakey หรือ เบรกเอาต์หลอก การนำไปใช้ร่วมกับ เส้นเทรนด์ไลน์ หรือสัญญาณที่ให้ร่วมกับ Indicator เช่น volume หรือปริมาณการเทรด

Demand Supply Zone คือ พื้นที่ที่มีการซื้อขายจำนวนมาก ทำให้ราคากระจุกตัวอยู่ตรงบริเวณนั้น ซึ่งแนวคิดนี้จะคล้ายคลึงกับแนวรับแนวต้านประมาณหนึ่ง

Demand Supply Zone คืออะไร

ข้อดีเบื้องต้น

 • มีความแม่นยำสูง
 • สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และมีเหตุมีผล
 • ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นแล้วสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์
 • กำไรขาดทุนจากการเทรดแบบนี้สูงทำให้ ไม่จำเป็นต้องกำไรบ่อยครั้งก็มีกำไร
 • ยังเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ค่อยมีคนใช้ในตลาด ทำให้พฤติกรรมตลาดไม่เปลี่ยนจากคนใช้เยอะ
 • เขียนเป็นข้อสรุปลำบาก เนื่องจากไม่มีหลักการที่จับต้องได้ชัดเจน อาศัยประสบการณ์

ข้อเสียเบื้องต้น

 • มีคนใช้งานน้อย ทำให้ถามใครไม่ได้
 • ฐานความรู้ที่มียังไม่มากพอ ทำให้หาที่อ่านยาก
 • ไม่มีคนที่ชำนาญที่แท้จริงจนประสบความสำเร็จ

Demand Supply Zone ต่างกับแนวรับแนวต้านอย่างไร?

หลายคนเข้าใจว่า Demand และ Supply Zone เป็นอันเดียวกันกับแนวรับแนวต้าน แต่จริง ๆ แล้วอาจจะมีบางหลักการร่วมกัน แต่ไม่ได้ร่วมกันเสียทั้งหมด

“แนวรับแนวต้าน จะให้ความสำคัญกับ ราคาใดราคาหนึ่งที่ไม่สามารถเกิดเบรคเอาท์ทะลุไปได้”

ขณะที่ Demand และ Supply Zone ให้ความสนใจกับ ช่วงราคาหรือกรอบราคาที่มีการซื้อขายบริเวณนั้นอย่างหนาแน่น

Dmand Supply Zone คืออะไร ต่างกันอย่างไร

ในภาพจะให้คำอธิบายความต่างกันของ Demand Zone กับ เส้นแนวรับอย่างชัดเจน การเทรดโดยใช้แนวรับจะต้องหาจุดที่เรียกว่า ราคาจะไม่ลงไปอีกแล้ว ขณะที่ Demand Zone คือจุดที่ราคามีการเทรดตรงนั้นค่อนข้างมาก และไม่หลุดกรอบไปไหน

แนวคิดเบื้องหลังกราฟ

แนวคิดของ Demand Supply Zone เชื่อว่า การเทรดนั้น จะมีความต้องการซื้อและความต้องการขาย โดยเริ่มแรกจากตลาดหุ้น เมื่อมีคนขายลงมามาก ๆ จนหมดแรงขาย จะทำให้ตรงนั้นขาดแคลนสินค้า และจะมีคนเริ่มตั้งเงินเข้าไปซื้อจำนวนมาก มีเท่าไหร่ก็รับหมด จนทำให้คนที่ขายออกมา แล้วทำให้ราคาลงไม่ได้อีก อย่างนี้เรียกว่า “Demand Zone

ขณะที่ Supply Zone คือการที่คนพยายามซื้อขึ้นจนเงินหมด แล้วพอพยายามจะซื้อขึ้นอีก คนที่ขายมีสินค้ามากกว่า จนทำให้ราคาไม่ไปต่อ เรียกว่า “Supply Zone

แนวคิดนี้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์หุ้นในต่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่ การประยุกต์ใช้ในตลาด Forex นั้นค่อนข้างได้ผลดี

การวิเคราะห์ Demand Supply

ปัจจุบันการวิเคราะห์ Demand Supply ได้รับความนิยมสูง สามารถแตกออกเป็นเนื้อหารายละเอียดได้ 3 ส่วนตาม หลักสูตรของ RTM โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

Past

 • Supply and Demand
 • Support and Resistance
 • PAZ- Price Action Zones
 • Caps on Price – RBD/DBR
 • Flg Limits – DBD/RBR
 • Fail to Return – FTR

Approach

 • Compression
 • 3 Drive

Reaction

 • Engulf
 • Quasimodo
 • Diamond
 • The CanCan

ซึ่งผู้อ่านสามารถหาอ่านได้ในหัวข้อ RTM หรือ Read The Market ซึ่งเป็นสถาบันผู้เผยแพร่ะความรู้ในลิงค์ RTM

ในส่วนนี้จึงทำการแสดงผลของการวิเคราะห์ Demand Supply Zone เท่านั้น ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ Demand Supply Zone แตกต่างกับ Price Action Zone

Demand Supply Zone มีอะไรบ้าง

จากหลักสูตรของ RTM จะเห็นว่า Demand Supply Zone เป็นเพียง 1 ในหัวข้อของ Past เท่านั้น ซึ่งในเนื้อหานี้ก็ทำการวิเคราะห์เพียงเท่านั้นเอง ค่ะ

Demand Supply Zone มีอะไรบ้าง

Demand Supply Zone จาก Tradingview ของ Nirvana Supply Demand V.1 โดย Edward-Trader

คำศัพท์ที่ควรรู้จัก

 • DBD = Drop Base Drop
 • RBR = Rally Base Rally
 • DBR = Drop Base Rally
 • RBD = Rally Base Drop

โดยที่

 • Base หมายถึงพักฐานราคา
 • Drop หมายถึง ราคาลง
 • Rally หมายถึงราคาขึ้น

การวิเคราะห์ Demand Zone

รูปแบบการวิเคราะห์ Demand Zone จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

 • Drop Base Rally
 • Rally Base Rally

Drop Base Rally

การวิเคราะห์ Demand Zone รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 1 Drop Base Rally (DBR)

 • DBR คือ เทรนขาลง (Drop) มาก่อน
 • แล้วเกิดการพักตัว (Base)
 • แล้วเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้น (Rally)

Rally Base Rally

การวิเคราะห์ Demand Zone รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 2 Rally Base Rally (RBR)

 • RBR คือ ราคาเป็นเทรนขาขึ้น (Rally)
 • แล้วเกิดการพักตัว (Base)
 • แล้วราคาไปต่อ (Rally)

การวิเคราะห์ Supply Zone

การวิเคราะห์ Supply จะถูกแบ่งออกเป็นอีก 2 รูปแบบ คือ

 • Drop Base Drop
 • Rally Base Drop

Drop Base Drop

การวิเคราะห์ Supply Zone รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 1 Drop Base Drop (DBD)

 • DBD คือ ราคาเป็นเทรนขาลง (Drop)
 • แล้วเกิดการพักตัว (Base)
 • จากนั้นร่วงลงต่อ (Drop)

Rally Base Drop

การวิเคราะห์ Supply Zone รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 2 Rally Base Drop (RBD)

 • RBD คือ ราคาเป็นเทรนขาขึ้น (Rally)
 • ราคาเกิดการพักตัว (Base)
 • จากนั้นราคาร่วงต่อ (Drop)

 

การวิเคราะห์ Demand Supply Zone ที่นิยม

สำหรับปัจจุบันการวิเคราะห์ Demand Supply Zone เปลี่ยนไปมาก การวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมจาก แนวคิดของกลุ่ม RTM หรือ Read the Market ซึ่งเป็นแนวคิดการวิเคราะห์แบบ Price Action โดยเป็นแนวคิดใหม่ มีแนวคิดเกี่ยวกับ QM หรือ Quasimodo ซึ่งเป็น Demand Supply Zone สมัยใหม่

การวิเคราะห์ Demand Zone ที่นิยม

สามารถหาอ่านได้ใน หนังสือ Demand Supply Zone โดยกลุ่ม Read the Market

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ที่มา

 • https://in.tradingview.com/script/8crEcbFE/
 • https://www.forexfactory.com/thread/547540-easy-supply-and-demand-trading
 • https://tradermixer.com/demand-supply