ตามเทรนด์ คือ อะไร รันเทรน forex ทำอย่างไร

ตามเทรนด์ คือ การเทรดตามแนวโน้มราคา หรือ การเทรดตาม Trend โดยจะอาศัยการเกาะเทรนด์ในระยะยาว Trend Following เป็นการเทรดระยะยาวมากกว่า การเทรดระยะสั้น โดยการจะบอกว่าระยะยาว นักเทรด จะเข้าเทรดที่ Time Frame 4H หรือ 1 Day ขึ้นไป ระยะเวลาการถือออเดอร์ของการเทรดแบบ Trend Following คือ ตั้งแต่ช่วง 1 สัปดาห์ ถึง 1 ปี ซึ่งแล้วแต่ว่านักเทรด เลือกใช้ Time Frame ใดในการถือออเดอร์

การเทรดแบบ Trend Following ในราคาน้ำมัน ภาพจากกราฟ Exness
 • Trend Following ให้ความสนใจกราฟราคาและรูปแบบของกราฟ
 • การเทรดตามการเคลื่อนไหวหลักของราคา
 • การเทรดตามเทรนสามารถทำกำไรได้ยาว ๆ

โบรกเกอร์ Forex ที่เหมาะกับรันเทรน

การเทรดตามเทรน หรือการรันเทรน เป็นการเทรดระยะในช่วงหลายวัน เพราะว่าเทรนเกิดหลายวัน ทำให้ต้นทุนที่สำคัญในการเทรดรันเทรน คือ ค่า swap สำหรับการเทรดแบบรันเทรนต้องรันกับบัญชีฟรี Swap และโบรกเกอร์ที่เหมาะกับการเทรดแบบ Trend Following มี 2 โบรกเกอร์คือ Exness ซึ่งได้ Free Swap ทุก Account และโบรกเกอร์ GMI Edge

Exness Free Swap

โบรกเกอร์ Exness ฟรี Swap ทุกบัญชีทุกประเภทโดยไม่ต้องเป็นมุสลิมก็ฟรี

GMI EDGE Free Swap ทุกบัญชี

GMI EDGE มีบัญชีฟรี Swap ทุกประเภทบัญชี ทุก Account

การเทรดแบบ Trend Following

การเทรดแบบ Trend Following หรือรันเทรน มีข้อปฏิบัติ ดังนี้

 • เทรดเดอร์ต้องทราบ Trend ใน Time Frame ใหญ่ก่อนว่าเป็น Trend ใด
 • การดูเทรนด์ต้องดูจาก Time Frame ใหญ่สุด คือ MN
 • เมื่อดู Time Frame MN ก็จะทราบว่าตอนนี้อยู่ในเทรนด์ใด ขาขึ้น ขาลง หรือ Sideway
 • ส่งคำสั่งตามเทรนใน Time Frame ที่เล็กกว่า MN


Indicator บอก Trend

การใช้ Trend Following ต้องใช้ indicator สำหรับดูเทรนด์ ตัวอย่าง indicator เช่น

 • RSI
 • MACD
 • Stochastic

วิธีการเทรดแบบ trend following ทำอย่างไร

วิธีการเทรดแบบ trend following ต้องใช้เครื่องมือที่สามารถดูเทรนด์ได้ เช่น Moving Average MACD และ Bollinger Band เป็นต้น

MACD Trend Followwing indicator

การใช้ Trend Following ในการเทรด

 • เทรดเดอร์สังเกตเทรนด์จากรูปแบบทิศทางราคา
 • ขาขึ้นจะมี New High ส่งคำสั่ง Buy
 • ขาลงจะมี New Low ส่งคำสั่ง Sell
 • Sideway จะเคลื่อนไปทางด้านข้าง ส่งคำสั่งตามการสัมผัสเส้นบน หรือเส้นล่าง

สรุป

Trend Following คือ การซื้อขายโดยยึดทิศทางราคาเป็นหลัก โดยไม่ใช่การถือระยะสั้น ๆ ใน Time Frame ที่นิยมใช้บ่อย ๆ คือ Time Frame 4H ขึ้นไป โดยการถือออเดอร์อาจจะยาวนานหลายสัปดาห์ หรือ หลายเดือน

Trend Followwing ต้องเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสม คือ ในการเทรด Forex ต้องไม่มี Swap การจะหาเงื่อนไขโบรกเกอร์ไม่มี Swap เป็นเรื่องยาก เพราะว่า โบรกเกอร์ Free Swap จะมีบริการในกลุ่มผู้ที่เป็นอิสลามเท่านั้น อย่างไรก็ตามมีโบรกเกอร์ที่ฟรี Swap อยู่ เช่น Exness